پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     
لیست دانشجویان دکتری مهندسی شیمی در حال تحصیل

 تاريخ: 27/10/96


       نام خانوادگی و نام 
 
 • حسني ايلا
 
 
 • فرهادي زينب
 • يثربي نعيمه سادات
 
 • اسعدي سيما
 • افخم جاويد سمانه 
 • افضل شوشتري بهاره
 • اميدي فر مينا
 • بخردي نسب انسيه
 • سهرابي محمد
 • عابديني فهيمه
 • وثوقي مهسا
 • طلعتي آزاده
 • اصغري الميرا
 • يقيني راد الميرا
 • حسين زاده چابكي حسين
 • نجفي بوالحسني شراره
 
 • ساعتي عصر سعيد
 • فيضي خضرلو ليلا
 • نادرنيا حسام الدين
 • كارآموز فرحناز
 • اصغريان اندريان جليل
 • امجدي اميد
 • چراغي سپهوند طيبه
 • حاجي كريميان معصومه
 • سيدباقري هادي
 • شفيعي مينا
 • صالحين مقدسه
 • ضرغامي آمنه
 • كاظمي حكي حميد
 • مجيدي بيرق مسعود
 • نجفي رضا
 • نصيري شاهين
 • نوري فعله گري زهرا امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir