چهارشنبه، 28 مهر 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     
اطلاع رسانی در خصوص جلسه دفاع از پایانامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 تاريخ: 25/06/00

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد علاقمند برای شرکت در جلسات دفاع می رساند، لیست جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی به پیوست اعلام می گردد. علاقمندان می توانند با توجه به برنامه نوشته شده و از طریق لینک زیر در جلسات حاضر شوند.
لینک 1:             http://svc.sut.ac.ir/chem-eng-msc-defence
لینک 2:       http://svc.sut.ac.ir/chem-eng-msc-defence-second

- خانم مهشید دهقان
اساتید راهنما: آقای دکتر عبدلی، آقای دکتر شفیعی
تاریخ دفاع: 1400.7.7

- خانم شبنم شیخ زاه
اساتید راهنما: خانم دکتر توکلی، آقای دکتر علیزاده
تاریخ دفاع: 1400.7.7

- آقای امین سخن سنج
استاد راهنما: آقای دکتر حقیقی
تاریخ دفاع: 1400.7.10

- آقای امید منافی
استاد راهنما: آقای دکتر مقصودی
تاریخ دفاع: 1400.7.14

- آقای مهرداد هاشمی حسب
استاد راهنما: آقای دکتر سالم
تاریخ دفاع: 1400.7.20
ساعت: 14.45

- خانم کیانا وثوق
- استاد راهنما: آقای دکتر کاه فروشان
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 12.30

- خانم پرستو نجفی
- استاد راهنما: آقای دکتر ذبیحی
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 15

- آقای سینا رمضانیان
استاد راهنما: آقای دکتر مقدس
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 13.45
از طریق لینک 2

- آقای حمید خلیل زاده
استاد راهنما: آقای دکتر هدی جعفری زاده
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 11
از طریق لینک 1

- آقای امین جسور
استاد راهنما: آقای دکتر علیزاده
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 16.30
از طریق لینک 2

- آقای سجاد فتحی زاده
استاد راهنما: آقای دکتر هدا جعفری زاده
تاریخ دفاع: 1400.7.28
ساعت: 10.30
از طریق لینک 1

-  خانم فاطمه یاراحمدی
استاد راهنما: آقای دکتر شهروزی
تاریخ دفاع: 1400.7.28
ساعت: 12.30
از طریق لینک 1

- آقای محمد تاج احمد
استاد راهنما: آقای دکتر احمدیان
تاریخ: 1400.7.28
ساعت: 14.30
از طریق لینک 2

- آقای حسن عابدپور
استاد راهنما: آقای دکتر مقدس و آقای دکتر علیزاده
تاریخ: 1400.7.29
ساعت: 9
از طریق لینک 1

- آقای نیما شجاعی راد
استاد راهنما: آقای دکتر جعفرزاده و آقای دکتر بابالو
تاریخ: 1400.7.29
ساعت: 12
از طریق لینک 1

- خانم فاطمه جلالی
استاد راهنما: آقای دکتر بابالو و آقای دکتر واعظی
تاریخ: 1400.7.28
ساعت: 14
از طریق لینک 1


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir