پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     
نکات مهم و ضروری مربوط به انتخاب واحد

 تاريخ: 16/06/01

"نکات مهم و ضروری مربوط به انتخاب واحد"
  1. درس روشهای عددی در مهندسی شیمی همان درس محاسبات عددی با سرفصلهای مصوب جدید رشته مهندسی می باشد.
  2. دانشجویان کارشناسی ارشد ملزم به انتخاب دروس از گرایش خود می باشند. در صورت عدم رعایت توسط آموزش دانشکده درس مذکور حذف خواهد شد.
  3. دانشجویان ورودی 98 و ماقبل حداکثر 2 واحد درس اختیاری و دانشجویان ورودی 99 تنها یک درس اختیاری می توانند انتخاب واحد نمایند. دانشجویان ورودی 1400 طبق آئین نامه نمی توانند درس اختیاری اخذ نمایند.
  4. دانشجویان کارشناسی فقط یک درس از گروه معارف می توانند اخذ نمایند.
  5. برنامه تمامی دروس علوم پایه اعم از کلاسی و امتحانی توسط دانشکده علوم پایه ارائه شده و هرگونه افزایش ظرفیت و ایجاد گروه توسط دانشکده علوم پایه انجام میگیرد.
                                            
                             آموزش دانشکده مهندسی شیمی، نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir