پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

کنترل فرایندها
HW 3.docx
 Size:

HW 4.docx
 Size:

HW 5.docx
 Size:

HW 6.docx
 Size:

HW 7 & 8.docx
 Size:

HW 9.docx
 Size:

HW 10.docx
 Size:

HW 11.docx
 Size:

HW 12.docx
 Size:

HW 13.docx
 Size:

HW 14.docx
 Size:

HW 15.docx
 Size:

HW 16.docx
 Size:

توضیحات :
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir