پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     


توضیحات :
  • Surface Science: MSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.
  • Advanced Thermodynamics: MSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran
  • Thermodynamics:  BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran
  • Refinery Processes:  BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.
  • Organic Chemistry: BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir