پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     


توضیحات :
  1. Mathematical modeling of chemical engineering systems
 
  1. Time domain dynamics and control
 
  1. Conventional control systems
 
  1. Laplace domain dynamics and control
 
 

  1. Laplace domain analysis of conventional feed back control systems
 
  1. Frequency domain dynamics
 
 

  1. Frequency domain analysis of closed loop systems

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir