پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     


توضیحات :
  1. Equilibrium, flash calculations, phase diagrams
 
  1. Flash vaporization, differential distillation, graphic methods
 
  1. Distillation equipments
 
  1. Location and number of trays, minimum reflux, multiple feeds and products
 
  1. Liquid- liquid extraction  
 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir