یکشنبه، 12 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

محمد حقیقی
مرتبه علمی :استاد
تخصص : دکتری مهندسی شیمی - کاتالیست و محیط زیست
زمینه های تحقیقاتی : نانوکاتالیستها، نانومواد، تبدیل گاز طبیعی به مواد با ارزش، تبدیل دی اکسید کربن به مواد با ارزش، سوختهای سبز، انرژیهای تجدید پذیر، تولید هیدروژن، کنترل آلودگی هوا و آب، فناوری پلاسما، فناوری التراسوند، فناوری مایکروویو
مراکز تحقیقاتی :مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست

پست الکترونیکی: haghighi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459143
شماره فکس: 33444355
رزومه:

خلاصه رزومه دکتر محمد حقیقی

شهریور 1401

دکتری مهندسی شیمی، تبدیل گاز طبیعی، دانشگاه صنعتی کرتین، استرالیای غربی

استاد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند

مدیر مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست

دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، صندوق پستی: 1996/51335

تلفن: 33459143-41    فکس: 33444355-41 موبایل: 09144086959

وب: http://rcrc.sut.ac.ir    ایمیل:  haghighi@sut.ac.ir  ، mhaghighip@yahoo.com

 • زمینه های تحقیقاتی: نانوکاتالیستها، نانومواد، تبدیل گاز طبیعی به مواد با ارزش، تبدیل دی اکسید کربن به مواد با ارزش، سوختهای سبز، انرژیهای تجدید پذیر، تولید هیدروژن، کنترل آلودگی هوا و آب، فناوری پلاسما، فناوری التراسوند، فناوری مایکروویو
 • عضویت در 16 مجمع علمی ملی و بین المللی
 • تدریس دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
 • استاد راهنمای و مشاور 30 پایاننامه دکتری
 • استاد راهنمای و مشاور 101 پایاننامه کارشناسی ارشد
 • برگزاری 13 کارگاه علمی و فنی
 • مجری و همکار 20 طرح تحقیقاتی صنعتی
 • اخذ 42 جایزه ملی و بین المللی (4 مورد بین المللی و 37 مورد ملی):
  • بهترين پروژه نفت و گاز کشور استراليا (سال 1385-2006)
  • جزء یک درصد پژوهشگران برتر جهان در گروه فنی مهندسی بر اساس پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز در سال 2017(ISI-ESI)
  • جزء دو درصد پژوهشگران برتر جهان بر اساس پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز در سال 2019(ISI-ESI)
  • استاد نمونه کشوری در سال 1398
  • منتخب سرآمدان علمی کشور در سال 1398
  • پژوهشگر برتر کشوری در گروه فنی مهندسی در سال 1396
  • رتبه هفتم کشوری در دوازدهمین جشنواره ملی برترين هاي فناوري نانو در سال 1396
  • رتبه هشتم کشوری در یازدهمین جشنواره ملی برترين هاي فناوري نانو در سال 1395
  • رتبه ششم کشوری در دهمین جشنواره ملی برترين هاي فناوري نانو در سال 1394
  • رتبه هشتم کشوری در نهمين جشنواره ملی برترين هاي فناوري نانو در سال 1393
  • پژوهشگر برتر نانو استان آذربایجان شرقی در سال 1395
  • پژوهشگر برتر استان آذربایجان شرقی در سال 1395
  • فناور برتر استان آذربایجان شرقی در سال 1394
  • فناور برتر استان آذربایجان شرقی در سال 1390
  • استاد نمونه دانشگاه صنعتی سهند در سال 1388
  • پژوهشگر برتر استان آذربایجان شرقی در سال 1381
  • پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی سهند در سال 1381
  • مقاله برتر در دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی در سال 1391
  • ....
 • شاخص H-Index: 60  ،  شاخص i10-Index: 209 ،  شاخص Citation: 9652
 • منتخب 20 مقاله داغ توسط ScienceDirect
 • منتخب 10 مقاله پراستناد توسط Web of Science
 • منتخب 7 مقاله جبهه پژوهشی توسط Web of Science
 • عضو هیأت تحریریه 4 مجله ملی و بین المللی
 • داور 34 مجله بین المللی و 9 مجله ملی
 • تدوین 40 گزارش علمی و فنی برای صنایع
 • ثبت 76 مورد اختراع ملی و بین المللی:
 • 75 مورد ملی، 1 مورد بین المللی (امریکا)
 • ترجمه 2 جلد کتاب (چاپ شده) و تدوین 1 جلد کتاب (زیر چاپ)
 • چاپ 314 مقاله در مجلات علمی ملی و بین المللی:
 • 261 مورد ISI ، 46 مورد ISC ، 7 مورد علمی – پژوهشی
 • ارائه 513 مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی:
 • 324 مورد کنفرانس ملی و 189 مورد کنفرانس بین المللی

===========================================================================================

CURRICULUM VITAE

August 21, 2022

Mohammad Haghighi, PhD

Professor of Chemical Engineering

Founding Director of Reactor & Catalysis Research Center

Sahand University of Technology

·Personal Information:

Name:                         Mohammad

Surname:                    Haghighi Parapari

Date of Birth:             03 June 1969

Place of Birth:            Azarshahr, East Azarbaijan, Iran

Nationality:                 Iranian

Marital Status:           Married, Having a son and a daughter

·Address:

Chemical Engineering Faculty

Sahand University of Technology

Sahand New Town, Tabriz

Iran

P.O. Box: 51335/1996

Tel (Chem. Eng. Dept.):       +98 41 33459143

Tel (RCRC Center):                             +98 41 33458096

Fax:                                                                       +98 41 33444355

E-Mail:                                                                 haghighi@sut.ac.ir, mhaghighip@yahoo.com

Research Media:

ResearcherID:                  http://www.researcherid.com/rid/O-1200-2013

Scopus:                                             https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35237013100

ORCID:                                             https://orcid.org/0000-0001-6683-097X

Google Scholar https://scholar.google.se/citations?user=zXkQPnkAAAAJ&hl=en

Researchgate:                   https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Haghighi5

Web:

Academic (Sahand University of Technology):                http://che.sut.ac.ir/showcvmain.aspx?id=2

Reactor and Catalysis Research Center (SUT):                 http://rcrc.sut.ac.ir/people/staff/haghighi/index.htm

Personal (SUT):                                                                                                 http://staff.sut.ac.ir/haghighi/

·Education:

 

2003-2007:

PhD, Chemical Engineering, Curtin University of Technology, Perth, WA, Australia.

Thesis: Catalytic Partial Oxidation of Methane for Direct Conversion of Natural Gas to Methanol

1992-1995:

M.Eng., Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

Thesis: Simulation of Multicomponent Reactive Distillation

1988-1992:

B.Sc., Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran.

Research Project: Temperature Distribution in Fins and Calculation of Heat loss

·Research Interests:

Reaction Engineering: Nano-Catalysts and Reactor Design

Nano Materials Synthesis and Characterization

Natural Gas and Carbon Dioxide Utilization

Green Fuels

Environmental Engineering: Air & Water Pollution Control and Treatment

Creative Education & E-Learning

·Language Skills:

English, Persian, Turkish

·Professional Experience:

2019-Date:

Head of Supervision, Evaluation and Quality Assurance, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

2007-Date:

Founding Director of Reactor & Catalysis Research Center, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

2016-Date:

Professor, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

2016-2018:

Secretary of Vice Chancellors of Zone-III Financial Affairs, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.

2010-2018:

Vice Chancellor of Financial Affairs, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

2011-2016:

Associate Professor, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

2007-2011:

Assistant Professor, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

2014-2016:

Catalyst Consultant of Farayand Gostar Tamin Co., Tabriz, Iran.

2007-2010:

Chair of Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

2003-2007:

Researcher Assistant, Center for Fuel and Energy, Curtin University of Technology, Perth, WA, Australia.

2003-2007:

Ph.D. Student, Chemical Engineering Department, Center for Fuel and Energy, Curtin University of Technology, Perth, WA, Australia.

2000-2003:

Researcher, Environmental Engineering Research Center, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

1997-2003:

Researcher, Reactor & Catalysis Research Center, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

1995-2003:

Academic staff, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

·Professional Memberships:

2015-Date:

Iranian Chemistry Society, ICS, Member.

2014-Date:

The East Azarbaijan Nanotechnology Initiative Council, Member.

2014-Date:

The East Azarbaijan Oil & Gas Down Stream Initiative Council, Member.

2019-Date:

International Solar Energy Society, ISES, Member.

2011-Date:

American Nano Society, Member.

2007-Date:

Australasian Association for Engineering Education, A2E2, Member.

2007-Date:

The Combustion Institute, CI, Member.

2007-Date:

The Iranian Nanotechnology Initiative Council, Member.

1997-Date:

Reactor & Catalysis Research Center, RCRC, Founding Director.

1995-Date:

Associate Professor of Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology.

2002-Date:

Iranian Association of Catalysis, IAC, Member.

1999-Date:

Iranian Association of Chemical Engineers, IAChE, Member.

2006-2010:

Australian Institute of Energy, AIE, Member.

2000-2007:

Environmental Engineering Research Center, EERC, Member.

2003-2007:

Centre for Fuels and Energy, CFE, Curtin University of Technology, Member.

2004-2007:

Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education, ASCILITE, Member.

2001-2002:

Iranian Chemistry and Chemical Engineering Society, ICCES, Member.

·Teaching Experience:

Industrial Reactor Design (2008-Date):

PhD course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Development and Commercialization

of Innovative Industrial Catalysts

(2014-Date):

PhD course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Heterogeneous Catalysis (2007-Date):

MSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Advanced Reactor Design (2007-Date):

MSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Innovative Process for Light Olefins

 Production (2013-2014):

PhD course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Green Fuels (2013-2014):

PhD course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Forming and Shaping of Heterogeneous Catalysts (2012-2013):

PhD course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Synthesis and Characterizations of

Aerogels and their Potential

 Applications (2010-2011):

PhD course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Ultrasound Assisted Synthesis of

 Nanocatalysts (2009-2010):

PhD course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Plasma Assisted Synthesis of

Heterogeneous Catalysts (2008-2009):

PhD course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Kinetic and Reactor Design:

(1996-2001 and 2007-2010)

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Process Control:

(1998-2000 and 2010-2011):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Engineering Software (2007-2008):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Unit Operation I (1999-2003):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Mass and Energy Balance (2000-2003):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Unit Operation Laboratory (1999-2002):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Petrochemical Processes (1996-2001):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Heat Transfer Laboratory (1996-1999):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Petrochemical Processes II (1996-1999):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

Petrochemical Processes I (1995-1999):

BSc course, Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

·Thesis Supervision:

PhD Students:

 1.  

Salman Hajian Ghayemi (2020-Date):

(Supervisor)

"Proposal Preparation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Hatam Mohammadi (2018-Date):

(Supervisor)

"Proposal Preparation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Hessam Addin Nadernia (2018-Date):

(Supervisor)

"Synthesis of MgSn(OH)6 Nanophotocatalyst Composited with Silver-based Semiconductor/Carbon Material and Performance Evaluation in Rhodamine-B Removal from Polluted Water under solar spectrum range", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ensie Bekhradinassab (2020-Date):

(Co-supervisor)

"Proposal Preparation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Alireza Badi Sar (2019-Date):

(Co-supervisor)

"Evaluation of Hybrid Process of Atmospheric Dielectric Barrier Discharge Plasma Jet Enhanced with Catalyst for Elimination of Antibiotic Contaminant", Faculty of Basic Sciences, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Azadeh Talati (2015-Date):

(Supervisor)

"Single-Step Synthesis of Ag-ZnAl2O4 Nanophotocatalysts via Combustion-Microwave Method (Microwave Irradiation) for Photocatalytic Removal of Azo Acid Orange 7 from Aqueous Solutions under Simulated Solar Light", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Reza Shokrani (2015-2021):

(Supervisor)

"Nanostructured Ca/ZSM-5 Catalyst for biodiesel production from edible oil", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Seyed Mehdi Sajjadi (2014-2019):

(Supervisor)

"Synthesis of Ni-Co-W-K/Al2O3 Nanocatalysts by Sol-Gel–Plasma Method and their Evaluation for Combined Dry Reforming and Partial Oxidation of Methane", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Maryam Shabani (2016-2019):

(Supervisor)

"Synthesis of BixOyClz Composite Nanophotocatalyst using Combustion Method and Evaluation of its Performance under visible-light irradiation for Degradation of Antibiotic Ofloxacin from Aqueous Solutions", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mahdi Zarrabi (2013-2018):

(Supervisor)

"Ultrasound-Assisted Synthesis of Zinc-Based Nanophotocatalysts over Graphene Oxide for Degradation of Methylene Blue from Water", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Behzad Ebadynezhad (2014-2021):

(Supervisor)

"Synthesis and Evaluation of Secondary Templated and Ultrasound Modified Pseudo-Zeolite  SAPO-34 as Ceria-Based Nanostructured Catalyst for Biodiesel Production", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Sogand Aghamohammadi (2013-2019):

(Supervisor)

"Methanol to Light Olefins via Fluidizable Nanostructured Particles of SAPO-34 Used in Fluidized Bed Reactor", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Saeed Mahzoon (2013-2019):

(Co-supervisor)

"Application of Transition Metals in Photocatalytic Production of Hydrogen", Chemical Engineering Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

 1.  

Parisa Sadeghpour (2013-2018):

(Supervisor)

"Synthesis of Me-ZSM-5(Me= Ni, B) Nanostructured Catalysts in High Temperature Used for Conversion of Methanol to Propylene", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Behgam Rahmani Vahid (2013-2017):

(Supervisor)

"Utilization of Combustion and Plasma Technologies in the Synthesis of MgAl2O4 Supported Nanostructure Catalysts for Biodiesel Production", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Sahar Dehghani (2012-Date):

(Supervisor)

"Sono-Dispersion of Ca & Mg on MCM-41 Based Nanocomposites for Biodiesel Production from Waste Oil", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Parisa Taghavinezhad (2012-2018):

(Supervisor)

"Ethylene Production via Oxidative Dehydrogenation of Ethane on the MgO Based Nanostructure Composite", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Hossein Ajamein (2012-2016):

(Supervisor)

"Synthesis of Nanostructured Copper Based Catalysts Using Microwave Assisted Combustion Method for Production of Fuel Cell Grade Hydrogen via Steam Methanol Reforming Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Sona Jamshidi (2012-2016):

(Co-supervisor)

"Preparation of Nanostructure Palladium-Silver Composite Membranes and their Performance in Membrane Reactors for Pure Hydrogen Production in Methane Autothermal Reforming Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Farhad Rahmani (2010-2016):

(Supervisor)

"Preparation and Characterization of Zeolite Supported Nanocatalysts for Dehydrogenation of Ethane in the Presence of CO2", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Kamran Ghasemzadeh (2011-2015):

(Advisor)

"Fabrication of Nanostructured Silicate Membrane and its Performance Study as a Membrane Reactor for Production of Hydrogen via Steam Reforming of Methanol", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Maryam Saket (2012- 2014):

(Advisor)

"Synthesis and characterization of composites as nano TiO2 and nano CdS - metalosilicates and investigation of their photocatalytic activity in water splitting", Inorganic Chemistry Department, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 1.  

Somayeh Allahyari (2009-2014):

(Supervisor)

"Synthesis of Nanostructured Catalysts for Conversion of Syngas to Dimethyl Ether in a Microreactor", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Behruz Bayati (2010-2013):

(Co-supervisor)

"Preparation, Characterization and Performance Evaluation of Membrane Reactors in Normal Pentane Isomerization Using Nanostructure Catalytic MFI Zeolite Membrane", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Nader Rahemi (2008-2013):

(Supervisor)

"CO2-Reforming of Natural Gas over Innovative Catalysts Prepared via Plasma Technology", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Baharak Divband (2007-2012):

(Advisor)

"Heterogeneous Photocatalytic Degradation of 4-Nitrophenol in Aqueous Suspension by Ln (La3+, Nd3+ or Sm3+) Doped ZnO Nanoparticles", Inorganic Chemistry Department, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 1.  

Mohammad Ghadiri (2009-2011):

(Advisor)

"Synthesis of Novel Catalysts on the Bases of Ferrisilicate and Study of Regeneration of Used Industrial Catalysts on the Bases of Iron Oxide and Catalytic Performance of Them in Ethylbenzene Dehydrogenation Process", Inorganic Chemistry Department, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 1.  

Arash Rahimi (2006-2011):

(Advisor)

"Development of Optimal Kinetic Model of HCCI Combustion of n-Heptane and Natural Gas Mixture for prediction of their Combustion, Performance and Pollution Considerations", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Keyvan Shayesteh (2007-2010):

(Co-supervisor)

"Influence of Effective Parameters of Mixing on Solid State Reactions in Vibration Mill", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 

MSc Students:

 1.  

Navid Gorouhi (2020-Date)

(Supervisor)

"Proposal Preparation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Rana Delsalem (2020-Date)

(Supervisor)

"Proposal Preparation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Carus Almasi Jaf (2020-Date)

(Supervisor)

"Proposal Preparation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Amir Haghighi (2020-Date)

(Supervisor)

"Proposal Preparation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Iman Ghasemi (2019-Date)

(Supervisor)

"Proposal Preparation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Fatemeh Yousefi (2019-Date)

(Supervisor)

"Synthesis of AgmMonOz-Based Meso-Structure Nanophotocatalysts with Plasmonic Property and Active in Sun Spectrum for the Degradation of Organic Contaminant from Polluted Aqueous Solution", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Alireza Bateni (2019-Date)

(Supervisor)

"Synthesis and Performance Evaluation of Hybrid BiOBrCl-Based Solid Solutions with Activated Optical Property in the Range of the Sun Spectrum for the Photocatalytic Removal of Organic Pollutant from Aqueous Solutions", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mehrdad Esmaeili (2019-Date)

(Supervisor)

"Synthesis of BiOCCOH-Based Nanostructure Composites as Heterojunction and Determination of Active Species Participated in the Degradation of Organic Contaminant under Simulated Solar Light", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Fatemeh Chapari (2018-Date)

(Supervisor)

"Investigation of organic contaminant degradation in polluted aqueous solutions using CeO2-based heterojuncted nanophotocatalysts with activated optical property in solar light spectrum", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Nazanin Mikaeeli  (2018-Date)

(Supervisor)

"Evaluation of photocatalytic removal of dye pollutants from synthetic aqueous solution under solar light region using AgBrxCl1-x-based solid solution nanophotocatalysts", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Amin Sokhan Sanj (2018-Date)

(Supervisor)

"Photo-degradation of organic pollutant in aqueous solutions by applying modified sunlight region active bismuth subcarbonate nanophotocatalyst", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Alireza Ebrahimi (2018-2021)

(Supervisor)

"Ultrasound-Assisted Synthesis of Zinc-Based Nanophotocatalysts over SAPO-34 Zeotype for Methylene Blue Degradation in Aqueous Solution Under Solar Light Irradiation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mahdiyeh Mohammadzadeh (2018-2020)

(Supervisor)

"One-pot sono-solvothermal synthesis of meso-structured (BiOCOOH)x(Bi2MoO6)1-x nanophotocatalysts and evaluation of their performance in degradation of fluoroquinolone antibiotic pollutant under solar spectrum range", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mehdi Mohammadpour (2017-2019)

(Supervisor)

"Influence of Fuel Types on Microwave Combustion Synthesis of Layered MgO/Ca2Mn3O8 Nanocatalyst for Biodiesel Production", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Zahra Abdollahizadeh (2017-2019)

(Supervisor)

"Synthesis of Co-Cr- NO3 Layered Double Hydroxide Composite Nanophotocatalysts-Based and Evaluation of their Performance in Degradation of Organic Pollutants from Aqueous Solutions under Solar Light Irradiation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ataollah Niyati (2017-2019)

(Supervisor)

"Purification of Effluent Polluted to Acid Orange 7 using Nanostructured Bi4O5I2-AgCl Photocatalyst with Plasmonic Property and Active in Solar Light Region", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Neda Vardast (2017-2020)

(Supervisor)

"Synthesis of Bifunctional Ce-ZnO Nanocatalysts to Facilitate the Diffusion in Biodiesel Production from Waste Cooking Oil", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ebrahim Abbasi Asl (2016-2018)

(Supervisor)

"Synthesis of BiOI/MgAl2O4 Heterojunction Nanophotocatalyst for Methylene Blue Degradation in Aqueous Solution", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Hossein Naghavi (2016-2018)

(Supervisor)

"Influence of Synthesis Method on Physicochemical Properties and Performance of Magnetic MgO/MgFe2O4 Nanocatalyst in Biodiesel Production from Sunflower Oil", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Shalaleh Gholizadeh Fard (2016-2018)

(Supervisor)

"Synthesis and Performance Evaluation of (BiOBr)x(Bi7O9I3)1-x Solid Solution Nanophotocatalyst for Photocatalytic Removal of levofloxacin from Aqueous solution", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Niloofar Mohseni (2016-2018)

(Supervisor)

"One-Pot Sono-Solvothermal Synthesis of BiOBrXCl1-X Nanophotocatalyst and its Performance in Degradation of Ciprofloxacin in Aqueous Solutions under Visible-Light irradiation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Behzad Asefi Zanjani (2016-Date)

(Supervisor)

"Synthesis and Characterization of  Zinc oxide-Metal Sulfides Nanostructure Composite Photocatalysts used in water treatment", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Hanieh Fallahi Motlagh (2016-2018)

(Supervisor)

"Synthesis of Nanophotocatalyst Bi­2O7Sn2-Bi7O9I3 and its Performance Evaluation in Degradation of Tetracycline Antibiotic", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Sina Yousefi (2015-2017)

(Supervisor)

"Effect of Various Fuels on Microwave Assisted Combustion Synthesis of MgO/MgAl2O4 Nanocatalyst Used in Biodiesel Production", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ali Ghalajkhani (2015-2018)

(Supervisor)

"Hydrothermal Preparation of MoS2-FeZnO Nanophotocatalyst and its Performance in Wastewater Treatment", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Shirin  Heydari (2015-2017)

(Supervisor)

"Photocatalytic Removal of Pharmaceutical contaminants from Aqueous Solutions over  g-C3N4/BSO Nanocomposite Supported on Zeolite Y", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Tohid Amani (2015-2017)

(Supervisor)

"Influence of Urea Fuel Ratio on Microwave Enhanced Combustion synthesis of Magnetic MgO/MgFe2O4  Nanocatalyst Used in Biodiesel Production", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Maryam Jodeiri (2015-2017)

(Supervisor)

"Evaluation of Photocatalytic Performance of Bulk Nitride Carbon Supported on Clinoptilolite for Removal of Tetracycline Pharmaceutical contaminant from Wastewater", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Samira Ashenaeian (2014-2016)

(Co-Supervisor)

"Non-thermal Plasma Assisted Synthesis of Mo Based Nanocatalysts for Hydrodesulfurization Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Maryam Moradi (2014-2016)

(Supervisor)

"On the Performance of Carbon Nanotubes in Zn-Based Nanocomposites for Photocatalytic Wastewater Treatment", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Simin Matloubi Aghdam (2014-2016)

(Co-Supervisor)

"Synthesis and Evaluation of Photocatalytic Performance of BiOI/BiOCl/C3N4 Nanocatalyst for Wastewater Treatment ", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mina Azami (2014-2016)

(Co-Supervisor)

"Synthesis and Catalytic Performance of Ag-Based Nanocomposites Used in Photocatalytic Treatment of Wastewater", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Leila Yosefi (2014-2016)

(Supervisor)

"On the Performance of BiOI/ZnFe2O4 p-n Heterojunction Nanophotocatalyst Used in Acid Orange 7 Removal From Wastewater", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Behnam Bagherzadeh Hosseini (2014-2016)

(Supervisor)

"Synthesis of Ceria and Zirconia-Promoted Cu-Based Nanocatalysts via Oxalate Gel Co-precipitation Method Used in Methanol Steam Reforming", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ali Motevalian Seyedi (2014-2016)

(Supervisor)

"Synthesis of Modified Cu-Based Nanocatalysts by Non-thermal Plasma for Methanol steam Reforming", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Khadijeh Mirza (2014-2016)

(Co-supervisor)

"Preparation of Nanostructure Catalysts for the Process of Methanol-to-Light Olefins (MTO)", Chemical Engineering Department, Urmia University of Technology, Urmia, Iran.

 1.  

Faezeh Ahmadi (2014-2015)

(Supervisor)

"Effect of Adding  ZrO2 on CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Performance Used in Steam Reforming of Methanol", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Alimoradi Hojjatolah (2014-2015)

(Supervisor)

"Sono-Synthesis and Characterization of Ag/Al2O3 Nanocatalyst Used in CO Oxidation Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Tayyebeh Hosseini (2014-2015)

(Supervisor)

"Hybrid Ultrasound-Coprecipitation Synthesis of Cu-Based Nanocatalysts Used in Methanol  Reforming Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mahin Maleki (2014-2015)

(Supervisor)

"Synthesis and Characterization of Titanium Dioxide-Metal Sulfides Nanostructure Composite Photocatalysts for Hydrogen Production in Water Splitting Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Payam Margan (2014-2015)

(Supervisor)

"Synthesis and Characterization of Titania Composite Nanophotocatalyst Aiming Visible Light Utilization for Hydrogen Production through Water Photoelectrolysis Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Leila Rezaee (2014-2015)

(Supervisor)

"Investigation of Catalytic Oxidation of Carbon Monoxide over Synthesized Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3 Composite Nanocatalyst", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ali Rezaei (2013-2015)

(Advisor)

"Modeling and simulation of methanol to olefins process in fix bed reactor", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Maryam Ahmadi (2013-2014)

(Supervisor)

"Study on the Role of Bimetallic Nanocatalysts Used for Removal of Air Pollutants", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Elmira Asghary (2013-2014)

(Supervisor)

"Evaluation of Multifunctional Nanocatalysts in Production of Light Olefins from Paraffins", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Javad Baneshi (2013-2014)

(Supervisor)

"Investigation of Synthesis of CuO-ZnO/Al2O3 Nanocatalysts via Precipitation Method Used in Production of Syngas from Methanol", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Parastoo Delir Kheyrollahi Nezhad

(2013-2014)

(Supervisor)

"Using Ni-based Nanocatalysts in the Oxidative Dehydrogenation of Light Paraffins", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Saeed Khajeh Talkhoncheh (2013-2014)

(Supervisor)

"Investigation of the Effect of Various Nanocatalysts on the Performance of Fischer Tropsch Synthesis", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Shahab Minaei (2013-2014)

(Supervisor)

"Investigation of CeO2 addition on CuO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Steam Reforming of Methanol", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Reza Shokrani (2013-2014)

(Supervisor)

"Investigating the Heterogeneous CZA Catalyst Synthesis via Urea-Nitrate Combustion Method", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Azadeh Talati (2013-2014)

(Supervisor)

"Investigation of the Effects of Applying Combined Supports on the Nanocatalysts Performance of Light Alkanes Dehydrogenation in the Presence of Oxidizing Agents", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Maryam Hosseini (2012-2014)

(Supervisor)

"Toluene Abatement from Polluted air by Sonochemically Synthesized Nanocatalysts over Al2O3/CeO2/Clinoptilolite Composite Support", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ali Mohammad Ghazjahanian (2012-2014)

(Co-supervisor)

"Optimization of Methanol Production from Methane Using Biological Method in Mixed Bioreactor", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Erfan Aghaei (2012-2013)

(Supervisor)

"Synthesis of Nanostructured CeSAPO-34 Catalyst via High-Temperature Hydrothermal Method and its Characterization for Using in Methanol to Olefins Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Sogand Aghamohammadi (2012-2013)

(Supervisor)

"Effect of Mixed Templates in Synthesis of Nanostructured CoAPSO-34 Molecular Sieves used in Methanol to Light Olefins Conversion", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ali Alizadeh Eslami (2012-2013)

(Supervisor)

"Synthesis of Nanostructured MnSAPO-34 Molecular sieves Using Microwave Irradiation for the Process of Methanol to Light Olefins", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Abolfazl Amoozegar (2012-2013)

(Supervisor)

"Effect of Si/Al Ratio on the Physicochemical Properties of Nanostructured SAPO-34 Catalyst Modified by La Used in the Methanol to Olefins Process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Parisa Sadeghpour (2012-2013)

(Supervisor)

"Synthesis and Evaluation of Nanostructured MnNiSAPO-34 Catalyst Used in Conversion of Methanol to Olefins", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mohsen Yazdani (2012-2013)

(Supervisor)

"Synthesis of Nanostructured ZnSAPO-34 Catalyst via Stirred-Hydrothermal Method used for Methanol to Olefins Conversion", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Saeed Saedy (2011-2012)

(Co-supervisor)

"Synthesis and Evaluation of Nanostructured SAPO-34 Zeolite via Ultrasound Assisted Hydrothermal Method", Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

 1.  

Seyed Reza Yahyavi (2011-2012)

(Supervisor)

"Modeling of Dry Reforming of Methane Process Based on Nanostructured Ni-Co/Al2O3-MgO Catalysts Considering Magnesia Role in Catalytic Performance", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mahdi Sharifi (2011-2012)

(Supervisor)

"Synthesis and Characterization of Al2O3-ZrO2 Supported Nanocatalysts Using Sol-Gel Method and Their Catalytic Performance Comparison to Impregnated Catalysts in Dry Reforming of Methane", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Seyed Mehdi Sajjadi (2011-2012)

(Supervisor)

"Synthesis of Nanostructured Co and Cu Doped Ni/Al2O3 Catalysts Using Sol-Gel Method and Their Evaluation toward Syngas Production", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Seyed Jamal Hassani Rad (2011-2012)

(Supervisor)

"Synthesis and Characterization of Nanostructured Al2O3-CeO2 and Al2O3-MgO Supported Catalysts Using Sol-Gel Method and Their Catalytic Performance Comparison to Impregnated Catalysts in Dry Reforming of Methane", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Shima Bahrampour (2011-2012)

(Advisor)

"Design of Suitable Bioreactor for Biotreatment of BTX from Waste Gas Streams", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mohammad Khoshbahari (2011-2012)

(Advisor)

"Modeling of VOC removal from Petrochemical waste water by dissolved air floatation in bubble column", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Majid Amereh (2011-2012)

(Supervisor)

"Synthesis of Nanostructured Pt/Clinoptilolite-CeO2 catalysts using Acid Treatment and Precipitation-Ultrasound Methods for Abatement of Toluene from Polluted Air", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Shamimsadat Esmaeilnezhad (2010-2011)

(Advisor)

"Removal of VOCs From Petrochemicals Wastewater using Dissolved Air Flotation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Yaser Vafaeian (2010-2011)

(Supervisor)

"Synthesis and Evaluation of nano catalysts supported by ZSM-5 using ultrasound energy methods to use in dry reforming of methane", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mojtaba Charghand (2010-2011)

(Supervisor)

"Synthesis of SAPO supported nanocatalysts via hydrothermal and ultrasound methods", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Bahman Khabiri (2010-2011)

(Co-supervisor)

"Synthesis, Characterization and Catalytic Performance of SAPO-34 & MnSAPO-34 in MTO Process", School of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

 1.  

Parisa Jabbarnezhad (2010-2011)

(Supervisor)

"Synthesis and Characterization of Supported Mo Nanocatalysts on ZrO2-Al2O3 as Hydrodesulfurization Catalyst", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mitra Ebrahimynejad (2010-2011)

(Supervisor)

"Evaluation of Performance of Fluorine and Phosphorus on Hydrodesulfurization Nanocatalysts", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Reza Khoshbin (2009-2011):

(Supervisor)

"Synthesis of Copper and Zinc Oxide Nanocatalysts Based On HZSM-5 Support for Direct Conversion of Synthesis Gas to Dimethyl Ether", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Nima Mohammadi (2009-2011):

(Supervisor)

"Synthesis of Pd-Cu/Alumina Nanocatalyst via Sonochemistry Method", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mohsen Parvas (2009-2011):

(Supervisor)

"Synthesis of transition metals over Ceria-Zirconia Nano catalysts using ultrasound methods and their application in the wet air oxidation process", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Solmaz Sadeghi (2009-2011):

(Supervisor)

"Synthesis of CuO/ZnO/H-ZSM-5 nanocatalyst for Conversion of Methanol to Gasoline", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mahdi Shahrezaei (2009-2011):

(Co-supervisor)

"On the Synthesis Methods of Titanium Dioxide Nanotubes and Their Applications", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Maliheh Hosseinian (2009-2011)

(Co-supervisor)

"Conversion of Methane to Methanol Using Enzymes", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Aram Zoveydavi (2008-2010):

(Co-supervisor)

"Estimation of NO2, CO, and CO2 Concentrations nearby NGL800 Karoon Oil & Gas Production Company Unit by Focused on Emission Abatement Process", Islamic Azad University, Science & Research Branch, Khuzestan, Iran.

 1.  

Maryam Ghlishkhani (2008-2010):

(Supervisor)

"Estimation of SO2, CO2, and CO Concentrations in Ahvaz Oil Operation Karoon Unit (1) by Focused on Emission Abatement Process", Islamic Azad University, Science & Research Branch, Khuzestan, Iran.

 1.  

Mozaffar Abdollahifar (2008-2010):

(Supervisor)

"Synthesis of Nanocatalyst for CH4 Reforming Using Ultrasonic Energy", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Nazli Asgari (2008-2010):

(Co-supervisor)

"Process Design of Xylene Removal from Industrial Gases by Oxidation and Investigation of Effective Parameters", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Hamed Morshedi (2008-2010):

(Supervisor)

"Kinetic modeling of removal of Toluene from Industrial Waste Gas using Thermal Incinerator", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Saeid Vosough (2008-2010):

(Supervisor)

"Experimental Study of Thermal Oxidation of Toluene and Natural Gas in Thermal Incinerator", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Nasrin Rezaei Zaki (2007-2009)

(Advisor)

"Synthesis and Characterization of SAPO Molecular Sieves and Effect of Different Parameters in Their Synthesis", Inorganic Chemistry Department, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 1.  

Zahra Abbasi (2007-2009):

(Co-supervisor)

"VOC Abatement from Polluted Air Using Cerium Oxide Nanocatalyst via Catalytic Oxidation Method", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Leila Karimnezhad (2007-2009):

(Co-supervisor)

"Removal of Benzene and toluene from Polluted Air Using Activated Carbon", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Ehsan Pipelzadeh (2007-2009):

(Co-supervisor)

"Study of the Key Parameters Effect on Synthesis of Titanium Oxide Nanoparticles and its Coating with Silver by Wet Chemical Method", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Somayeh Allahyari (2007-2008):

(Supervisor)

"Sono-synthesis of Wet Air Oxidation Nanocatalysts for Removal of Organic Pollutants", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Mohammad Saleh Ghodrati (2007-2008):

(Supervisor)

"Using Ultrasonic Energy for Preparation of CdSe/TiO2 Nano-photocatalyst for Removal of Phenol in Water under Solar Light Irradiation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

 1.  

Nader Rahemi (2007-2008):

(Supervisor)

"Using Ultrasonic Energy for Preparation of Hydrodesulfurization Nano Catalyst", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

·Research Projects:

 1. Development of Technical Knowledge of Environmental Nanophotocatalysts In line with Resistance Economics Policies, Iran National Science Foundation, (2019-2020).
 2. Selection of optimal VOCs removal method from TPC wastewater treatment unit, basic and detail design of selected method and control on performance, Tabriz Petrochemical Co., (Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar) (2011-2016).
 3. Bench Scale Synthesis of Methanol to Ethylene and Propylene Catalyst and Its Catalytic Evaluation in Fluidized Bed Reactor, Petrochemical Research & Technology Company, National Petrochemical Company of Iran (2013-2015).
 4. Design and Fabrication of a Process for Production and Purification of Hydrogen Used in Fuel Cells, Renewable Energy Organization of Iran, SANA, (Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi) (2012-2015)
 5. Evaluation and Optimization of Flare Performance and Combustion, National Iranian Gas Company, South Pars Gas Field, (2012-2015).
 6. Sonochemically Assisted Synthesis of Alumina Supported Nano-Catalyst for Methanol Reforming, RCRC, SUT (2009-2013)
 7. Synthesis of Hydrodesulfurization Nano-Catalyst Using Ultrasonic Energy, Tabriz Refinery, (2009-2013).
 8. CO2-Reforming of Natural Gas on Innovative Catalysts Prepared via Plasma Technologies, National Iranian Oil Refining & Distribution Company, NIORDC (2008-2013).
 9. Investigation of a Practical Method for VOC Abatement from Lost Foam Unit of ITM. CO., Iran Tractor Foundry Company, Tabriz, (Esmaeil Fatehifar, Mohammad Haghighi) (2007-2009).
 10. Thermodynamic Evaluation of Partial Oxidation of Methane for Natural Gas Utilization, RCRC, SUT (2007-2009).
 11. Natural Gas to Methanol, Centre for Fuels and Energy, Curtin University of Technology, Perth, WA, Australia (Dongke Zhang, Mohammad Haghighi and John Bromly) (2003-2007).
 12. Gas to Value (G2V), Centre for Fuels and Energy (CFE), Curtin University of Technology, Prepared for Woodside Energy Limited, Perth, WA, Australia (Dongke Zhang, Mohammad Haghighi and John Bromly) (2003-2004).
 13. Removal of Air Contaminants (VOC's) by Biofiltration, Environmental Engineering Research Center, (EERC), Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran (Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh and Mohammad Haghighi) (2001-2003).
 14. Removal of Air Contaminants (VOC's) from Petrochemicals and Refineries Wastewater, Industrial Development and Renovation Organization, Iran (Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh and Mohammad Haghighi) (2000-2002).
 15. Regeneration of Hydrocracking Catalysts, Reactor & Catalysis Research Center (RCRC), Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran (Mohammad Haghighi and Anvar Khudiev) (1998-2000).
 16. Preparation of Dehydration Catalysts from Natural Zeolites, Reactor & Catalysis Research Center (RCRC), Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran (Mohammad Haghighi and Anvar Khudiev) (1997-2000).

·Awards and Honors:

2018:

Supervisor of the outstanding BSc project: Salar Mahboob, “Sonochemically Synthesis and Characterization of Ni-Co/Al2O3-ZrO2 and Evaluation in Dry Reforming of Methane", The National Thesis Festival: Professor Hesabi Award, International Academy of Science and Technology of Iran, Tehran, Iran, 07 October 2018.

2018:

Supervisor of the outstanding BSc student: Salar Mahboob, International Academy of Science and Technology of Iran, Tehran, Iran, 07 October 2018.

2018:

Supervisor of the outstanding PhD thesis: Parisa Sadeghpour, "Synthesis of Me-ZSM-5(Me= Ni, B) Nanostructured Catalysts in High Temperature Used for Conversion of Methanol to Propylene", The National Thesis Festival: Professor Hesabi Award, International Academy of Science and Technology of Iran, Tehran, Iran, 01 October 2018.

2018:

Supervisor of the outstanding PhD student: Parisa Sadeghpour, International Academy of Science and Technology of Iran, Tehran, Iran, 01 October 2018.

2018:

Supervisor of the outstanding MSc thesis: Seyed Mehdi Sajjadi, "Synthesis of Nanostructured Co and Cu Doped Ni/Al2O3 Catalysts Using Sol-Gel Method and Their Evaluation toward Syngas Production", The National Thesis Festival: Khayyam Award, Kish, Iran, 18 May 2018.

2018:

The 7th National Rank of Best Nanotechnologists Award, Mohammad Haghighi, The 12th National Nano Award Ceremony, The Iran Nanotechnology Initiative Council, Tehran, Iran, 27 February 2017.

2017:

Distinguished National Research Award in Engineering, Ministry of Science Research and Technology, Iran, 2017.

2017:

The 8th National Rank of Best Nanotechnologists Award, Mohammad Haghighi, The 11th National Nano Award Ceremony, The Iran Nanotechnology Initiative Council, Tehran, Iran, 20 February 2017.

2017:

Distinguished Research Award, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran, 2017.

2017:

Distinguished Research Award of the State, East Azarbaijan, Tabriz, Iran, 2017.

2017:

Supervisor of Outstanding MSc Student: Ali Motevalian Seyedi, "SUT Chemical Engineering Graduate Award", Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, May 2017.

2016:

The 1st Rank of Patents Stands in  "Damavand Growing Regional Festival", Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, Gilan Elite Foundation, Gilan, Iran,  22 and 23 May 20016.

2016:

The 1st Rank of Best Nanotechnologists Awarded in East Azarbaijan Province, Mohammad Haghighi, The East Azarbaijan Nanotechnology Initiative Council, Tabriz, Iran, 03 May 2016.

2016:

The 6th National Rank of the Best Nanotechnologists Award, Mohammad Haghighi, The 10th National Nano Award Ceremony, The Iran Nanotechnology Initiative Council, Tehran, Iran, 07 March 2016.

2016:

Elite Paper Award, Ali Motevalian Seyedi, Mohammad Haghighi and Faezeh Ahmadi, "Performance Enhancement of Hydrogen Production over Modified CZA Nanocatalyst by Various Surfactant Used in Hydrocracking Process", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.

2015:

Supervisor of the outstanding PhD thesis: Nader Rahemi, "CO2-Reforming of Natural Gas over Innovative Catalysts Prepared via Plasma Technology", The 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) and Iranian Hydrogen & Fuel Cell Association, IROST, Tehran, Iran, May 12 - 13, 2015.

2015:

Supervisor of the outstanding MSc thesis: Seyed Mehdi Sajjadi, "Synthesis of Nanostructured Co and Cu Doped Ni/Al2O3 Catalysts Using Sol-Gel Method and Their Evaluation toward Syngas Production", The 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) and Iranian Hydrogen & Fuel Cell Association, IROST, Tehran, Iran, May 12 - 13, 2015.

2015:

Supervisor of the outstanding BSc thesis: Sogand Aghamohammadi, "Synthesis and Evaluation of Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst via Impregnation and Sol-gel Methods Used for Dry Reforming of Methane", The 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) and Iranian Hydrogen & Fuel Cell Association, IROST, Tehran, Iran, May 12 - 13, 2015.

2015:

Elite Paper Award, Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Fuel Cell-Grade Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming over CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst: Effect of Ultrasound Irradiation and Urea/Nitrate Ratio", The 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) and Iranian Hydrogen & Fuel Cell Association, IROST, Tehran, Iran, May 12 - 13, 2015.

2014:

Supervisor of the 1st Rank of PhD thesis: Nader Rahemi, "CO2-Reforming of Natural Gas over Innovative Catalysts Prepared via Plasma Technology", The 2nd National Chemical Engineering Festival on Outstanding Student Project, Iranian Association of Chemical Engineers (IAChE), Tehran University, Tehran, Iran, 22 May 2014.

2014:

The 8th National Rank of the Best Nanotechnologists Award, Mohammad Haghighi, The 9th National Nano Award Ceremony, The Iran Nanotechnology Initiative Council, Tehran, Iran, 11 October 2014.

2014:

"Distinguished Chemical Engineering Research Award", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran, 2014.

2013:

The 2nd Rank of M.Sc. thesis: Reza Khoshbin, "Synthesis of Copper and Zinc Oxide Nanocatalysts Based On HZSM-5 Support for Direct Conversion of Synthesis Gas to Dimethyl Ether", The 1st National Chemical Engineering Festival on Outstanding Student Project, Iranian Association of Chemical Engineers (IAChE) ), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 09 May 2013.

2013:

Supervisor of the 1st Rank of B.Sc. thesis: Sogand Aghamohammadi, "Synthesis and Evaluation of Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst via Impregnation and Sol-gel Methods Used for Dry Reforming of Methane", The 1st National Chemical Engineering Festival on Outstanding Student Project, Iranian Association of Chemical Engineers (IAChE), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 09 May 2013.

2013:

Elite Paper Award, Ali Alizadeh Eslami and Mohammad Haghighi, "Effect of Seed Addition on Synthesis of Nanostructured MnSAPO-34 Employing Microwave Energy Used in Production of Olefins from Methanol", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.

2012:

Elite Paper Award, Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Reza Yahyavi, "Promotion of Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst with Cobalt Using Ultrasound Energy for Hydrogen Production from CH4 and CO2", National Conference in High Technologies in Chemical Industries (NCHTCI91), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-23 May 2012.

2012

Supervisor of Outstanding MSc Student: Mozaffar Abdollahifar, "SUT Chemical Engineering Graduate Award", Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, May 2012.

2012:

Elite paper award, Samira Karimipour, Mohammad Haghighi, Sogand Aghamohammadi and Nader Rahemi, "Synthesis of Metal Nano-Oxides from Al, Mg and Ni Nitrates via Sol-Gel Method Used for Hydrogen Production via Methane Reforming", The 2nd Conference on Hydrogen and Fuel Cell, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran, 2-3 May 2012.

2011:

Distinguished Technologist Award of the State, East Azarbaijan, Tabriz, Iran, 2011.

2011:

Outstanding National Research Project Award, Sahand Research Festival, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran, 2011.

2011:

Elite paper award, Mohsen Parvas and Mohammad Haghighi, "Synthesis of Transition Metals over Ceria-Zirconia Nano Catalysts Using Ultrasound Methods and Their Application in the Wet Air Oxidation of Phenol", The 10th Nanotechnology Student Conference, Iranian Nanotechnology Initiative Council, Tehran University, Tehran, Iran, 14-16 September 2011.

2009

Supervisor of Outstanding BSc Student: Saeid Saedy, "SUT Chemical Engineering Research Award", Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, December 2009.

2009:

"Distinguished Chemical Engineering Academic Staff", Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

2008

Supervisor of Outstanding MSc Student: Somaiyeh Allahyari, "SUT Chemical Engineering Graduate Award", Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, February 2008.

2006:

"Best Oil, Gas & Carbon Capture Project AIE Postgraduate Student Energy Award", Australia.

2004:

Elite Paper Award, Anvar Khudiev, Sirous Shafiei, Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, Saeed Rajabzadeh, Mohammad Haghighi and Jamileh Odak, "Removal of VOCs from Air in the Presence of Ozone over a Bed of Silicates", The 9th National Congress of Chemical Engineering of Iran, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran, 23-25 November 2004.

2002:

"Distinguished IT (E-Learning) Research Award", East Azarbaijan, Iran.

2002:

"Distinguished Chemical Engineering Research Award", Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

·Workshops:

 1. Mohammad Haghighi, "Principles of Writing and Publishing Research Papers", Azad University, Ilkhchi, Iran, 11 February 2016.
 2. Mohammad Haghighi, "Scientific Oral and Poster Presentation", Azad University, Ilkhchi, Iran, 24 August 2014.
 3. Mohammad Haghighi, "Research Databases and Citation Management", Azad University, Ilkhchi, Iran, 10 August 2014.
 4. Mohammad Haghighi, "Principles of Writing and Publishing Research Papers", Azad University, Ilkhchi, Iran, 27 and 29 January 2014.
 5. Mohammad Haghighi, "Principles of Writing and Publishing Research Papers", Vice-Chancellor in Food and Drugs Affairs, Urmia, Iran, 06 January 2014.
 6. Mohammad Haghighi, "Principles of Writing and Publishing Research Papers", Payame Noor University, Maragheh, Iran, 03 December 2012.
 7. Mohammad Haghighi, "Citation Management: EndNote", Azad University, Ilkhchi, Iran, 18 October 2012.
 8. Mohammad Haghighi, "Principles of Gas Chromatography", Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 31 May 2012.
 9. Mohammad Haghighi, "Principles of Modern Methods for Characterization of Nanomaterials and Nanocatalysts, XRD, SEM, TEM, TGA,TP-NH3-CO2-H2”, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 17 May 2012.
 10. Mohammad Haghighi, "Principles of Writing and Publishing Research Papers", Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 03 and 10 May 2012.
 11. Mohammad Haghighi, "Effective Presentations Using Power Point", Centre for Fuels and Energy, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, 2007.
 12. Mohammad Haghighi, "A Workshop on Separation Processes", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2003.
 13. Mohammad Haghighi, "Web Design & E-learning Workshop", ICT Center, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2002.
 14. Mohammad Haghighi, "PolyMath Workshop", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2001.

·Technical Reports:

 1. Mohammad Haghighi, Farhad Rahmani, Nader Rahemi, Sogand Aghamohammadi and Saeed Saedy, "Evaluation and Optimization of Flare Performance and Combustion”, Final Report, Prepared for National Iranian Gas Company, South Pars Gas Field, Asaluyeh, Iran, 2015.
 2. Mohammad Haghighi, Farhad Rahmani, Nader Rahemi, Sogand Aghamohammadi and Saeed Saedy, "Evaluation and Optimization of Flare Performance and Combustion”, 4st Report (Operating Procedures for Optimization of Flare Performance and Environmental Considerations), Prepared for National Iranian Gas Company, South Pars Gas Field, Asaluyeh, Iran, 2015.
 3. Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Evaluation and Optimization of Flare Performance and Combustion”, 3st Report (Experimental Study and Comparison to Modeling Results), Prepared for National Iranian Gas Company, South Pars Gas Field, Asaluyeh, Iran, 2014.
 4. Mohammad Haghighi, Nader Rahemi, Sogand Aghamohammadi and Saeed Saedy, "Evaluation and Optimization of Flare Performance and Combustion”, 2nd Report (Modeling and Optimization of Combustion Performance), Prepared for National Iranian Gas Company, South Pars Gas Field, Asaluyeh, Iran, 2014.
 5. Mohammad Haghighi, Sogand Aghamohammadi and Behgam Rahmani Vahid, "Bench Scale Synthesis of Methanol to Ethylene and Propylene Catalyst and Its Catalytic Evaluation in Fluidized Bed Reactor", Final Report, Prepared for Petrochemical Research & Technology Company, National Petrochemical Company of Iran, Tehran, Iran, 2015.
 6. Mohammad Haghighi, Sogand Aghamohammadi and Behgam Rahmani Vahid, "Bench Scale Synthesis of Methanol to Ethylene and Propylene Catalyst and Its Catalytic Evaluation in Fluidized Bed Reactor", 3rd Report (Catalytic Performance of SAPO-34 Catalyst in a Fluidized Bed Reactor and Characterization of Used Catalysts to Establish Decoking Program), Prepared for Petrochemical Research & Technology Company, National Petrochemical Company of Iran, Tehran, Iran, 2015.
 7. Mohammad Haghighi, Sogand Aghamohammadi and Behgam Rahmani Vahid, "Bench Scale Synthesis of Methanol to Ethylene and Propylene Catalyst and Its Catalytic Evaluation in Fluidized Bed Reactor", 2nd  Report (Synthesis Catalytic Characterization of SAPO-34 Catalyst), Prepared for Petrochemical Research & Technology Company, National Petrochemical Company of Iran, Tehran, Iran, 2015.
 8. Mohammad Haghighi, Sogand Aghamohammadi and Behgam Rahmani Vahid, "Bench Scale Synthesis of Methanol to Ethylene and Propylene Catalyst and Its Catalytic Evaluation in Fluidized Bed Reactor", 1st Report (Literature Review), Prepared for Petrochemical Research & Technology Company, National Petrochemical Company of Iran, Tehran, Iran, 2014.
 9. Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi, Sona Jamshidi and Hossein Ajamein, "Design and Fabrication of a Process for Production and Purification of Hydrogen Used in Fuel Cells", Final Report, Prepared for Renewable Energy Organization of Iran, SANA, Energy Ministers of Iran, Tehran, Iran , 2015
 10. Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi, Sona Jamshidi and Hossein Ajamein, "Design and Fabrication of a Process for Production and Purification of Hydrogen Used in Fuel Cells", 2nd and 3rd Reports (Design and Fabrication of Nanostructure Membranes and Evaluation of their Performance toward Hydrogen Purification), Prepared for Renewable Energy Organization of Iran, SANA, Energy Ministers of Iran, Tehran, Iran , 2013
 11. Mohammad Haghighi, Farhad Rahmani, Nader Rahemi and Naeimeh Jodeiri, "Evaluation and Optimization of Flare Performance and Combustion”, 1st Report (Literature Review), Prepared for National Iranian Gas Company, South Pars Gas Field, Asaluyeh, Iran, 2013.
 12. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Mehdi Hedayatzadeh, "Selection of Optimal VOCs Removal Method from TPC Wastewater Treatment Unit, Basic and Detail Design of Selected Method and Control on Performance", 5th Report (Basic Design), Prepared for Tabriz Petrochemical Co., Tabriz, Iran, 2013.
 13. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Mehdi Hedayatzadeh, "Selection of Optimal VOCs Removal Method from TPC Wastewater Treatment Unit, Basic and Detail Design of Selected Method and Control on Performance", 4th Report (Conceptual Design), Prepared for Tabriz Petrochemical Co., Tabriz, Iran, 2013.
 14. Mohammad Haghighi and Mitra Ebrahimynejad, "Synthesis of Hydrodesulfurization Nanocatalyst Using Ultrasonic Energy", Final Report, Prepared for Tabriz Refinery, NIORDC, Tabriz, Iran, March 2013.
 15. Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi, Sona Jamshidi and Hossein Ajamein, "Design and Fabrication of a Process for Production and Purification of Hydrogen Used in Fuel Cells", 1st Report (Literature Review and Design of Membrane Reactor Setup), Prepared for Renewable Energy Organization of Iran, SANA, Energy Ministers of Iran, Tehran, Iran , 2012
 16. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Mehdi Hedayatzadeh and Saeed Saedy, "Selection of Optimal VOCs Removal Method from TPC Wastewater Treatment Unit, Basic and Detail Design of Selected Method and Control on Performance", 3rd Report (Simulation of Selected Process), Prepared for Tabriz Petrochemical Co., Tabriz, Iran, 2012.
 17. Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Nader Rahemi, Somaiyeh Allahyari, Pooya Estifaee and Reza Khoshbin, "CO2-Reforming of Natural Gas on Innovative Catalysts Prepared via Plasma Technologies", Final Report, Prepared for National Iranian Oil Refining & Distribution Company, NIORDC, Tehran, Iran, October 2012.
 18. Mohammad Haghighi and Mitra Ebrahimynejad, "Synthesis of Hydrodesulfurization Nanocatalyst Using Ultrasonic Energy", 2nd Report (Synthesis of Hydrodesulfurization Nanocatalyst and Evaluation of Their Catalytic Performance), Prepared for Tabriz Refinery, NIORDC, Tabriz, Iran, March 2012.
 19. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Mehdi Hedayatzadeh and Shamimsadat Esmaeilnezhad, "Selection of Optimal VOCs Removal Method from TPC Wastewater Treatment Unit, Basic and Detail Design of Selected Method and Control on Performance", 2nd Report (Fabrication of Pilot Plant), Prepared for Tabriz Petrochemical Co., Tabriz, Iran, 2011.
 20. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Mehdi Hedayatzadeh and Shamimsadat Esmaeilnezhad, "Selection of Optimal VOCs Removal Method from TPC Wastewater Treatment Unit, Basic and Detail Design of Selected Method and Control on Performance", 1st Report (Literature Review), Prepared for Tabriz Petrochemical Co., Tabriz, Iran, 2011.
 21. Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Nader Rahemi and Reza Khoshbin, "CO2-Reforming of Natural Gas on Innovative Catalysts Prepared via Plasma Technologies", 3rd Report (Fabrication of Catalytic Pilot and Evaluation of Synthesized Catalyst Performance), Prepared for National Iranian Oil Refining & Distribution Company, NIORDC, Tehran, Iran, October 2011.
 22. Mohammad Haghighi and Mitra Ebrahimynejad, "Synthesis of Hydrodesulfurization Nano-Catalyst Using Ultrasonic Energy", 1st Report (Literature Review), Prepared for Tabriz Refinery, NIORDC, Tabriz, Iran, March 2011.
 23. Mohammad Haghighi, "Sonochemically Assisted Synthesis of Alumina Supported Nano-catalyst for Methanol Reforming", First Report (Literature Review), Prepared for Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2011.
 24. Mohammad Haghighi, "Sonochemically Assisted Synthesis of Alumina Supported Nano-catalyst for Methanol Reforming", Second Report (Catalyst Synthesis Using Ultrasound Energy and Their Characterization), Prepared for Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2011.
 25. Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Nader Rahemi and Somaiyeh Allahyari, "CO2-Reforming of Natural Gas on Innovative Catalysts Prepared via Plasma Technologies", 2nd Report (Catalyst Synthesis Using Plasma Technology and Their Characterization), Prepared for National Iranian Oil Refining & Distribution Company, NIORDC, Tehran, Iran, December 2009.
 26. Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Nader Rahemi and Somaiyeh Allahyari, "CO2-Reforming of Natural Gas on Innovative Catalysts Prepared via Plasma Technologies", First Report (Literature Review), Prepared for National Iranian Oil Refining & Distribution Company, NIORDC, Tehran, Iran, February 2009.
 27. Mohammad Haghighi, "Thermodynamic Evaluation of Partial Oxidation of Methane for Natural Gas Utilization", Final Report, Prepared for Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2009.
 28. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Amanollah Ebadi, "Investigation of a Practical Method for VOC Abatement from Lost Foam Unit of ITM. Co.", First Report (Literature Review), Prepared for Iran Tractor Foundry Co., Tabriz, Iran, 2007.
 29. Mohammad Haghighi, "Catalytic Partial Oxidation of Methane for Direct Conversion of Natural Gas to Methanol", PhD Thesis, Centre for Fuels and Energy, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, 2007.
 30. Mohammad Haghighi, John Bromly and Dongke Zhang, "Gas to Value Final Report: Evaluation of Selected Options for Utilization of Associated and Stranded Gas", Report prepared for Woodside Energy Limited, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, November 2004.
 31. Mohammad Haghighi, John Bromly and Dongke Zhang, "Gas to Value Report II: An Assessment of Technical Status of Selected Options for Utilization of Associated and Stranded Gas", Report prepared for Woodside Energy Limited, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, April 2004.
 32. Mohammad Haghighi, John Bromly and Dongke Zhang, "Gas to Value Report I: Utilisation Options of Remote and Stranded Gas - An Initial Assessment", Report prepared for Woodside Energy Limited, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, February 2004.
 33. Mohammad Haghighi, Sirous Shafiei, Anvar Khudiev, "Enhanced VOC Oxidation Using Ozone on Porous Materials", Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2003.
 34. Mohammad Haghighi, Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, Anvar Khudiev, "Stripping of VOC's from Petrochemical and Refinery Wastewater", Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2002.
 35. Mohammad Haghighi, Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, Anvar Khudiev, "Removal of Air Contaminants (VOC's) by Catalytic Oxidation", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2002.
 36. Mohammad Haghighi, Anvar Khudiev, "Regeneration of Hydrocracking Catalysts", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2000.
 37. Mohammad Haghighi, Anvar Khudiev, "Preparation of Dehydration Catalysts from Natural Zeolites of Iran", Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2000.
 38. Mohammad Haghighi, “Simulation of Multicomponent Reactive Distillation”, M.Sc. Thesis, Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 1995.
 39. Mohammad Haghighi, “Temperature Distribution in Fins and Calculation of Heat loss”, B.Sc. Project, Department of Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, 1992.

·International Patents:

 1. Mohammad Haghighi, Maryam Shabani and Amir Haghighi "Semiconductor Photocatalyst and Preparation Method Thereof", United States of America Patent 11084028, 10 August 2021.

·National Patents:

 1. Mohammad Haghighi, Zahra Abdollahizadeh and Maryam Shabani "Synthesis of Plasmonic Nanomaterials composited with Double Layered Hydroxide as Second Type Interaction of Band-gap Engineering and their Application in the Degradation of Tetracycline, Ofloxacin, Levofloxacin and Ciprofloxacin", Iran Patent 106668, 5 April 2022.
 2. Mohammad Haghighi and Azadeh Talati "Synthesis of Zn-Spinel Nanophtocatalyst (ZnAl2O4) by Hybrid Microwave-Combustion Method for Degradation of Dye Pollutants in Aqueous Solution", Iran Patent 105192, 15 October 2021.
 3. Mohammad Haghighi, Amin Sokhan Sanj and Maryam Shabani "Synthesis of Bismuth Subcarbonate-Copper Bismuth Oxide Nanocomposite and Its Use for the Effective Removal of Malachite Green Dye Contaminant from Polluted Water", Iran Patent 105548, 7 November 2021.
 4. Mohammad Haghighi, Mahdiyeh  Mohammadzadeh and Maryam Shabani "One-Pot Synthesis of (BiOCOOH)x(Bi2MoO6)1-x Nanomaterial with Tremella-Like Architecture and Mesoporous and its Application in Photo-Degradation of Environment-Polluting Drugs", Iran Patent 102915, 15 Jun 2021.
 5. Mohammad Haghighi, Amir Haghighi and Maryam Shabani "Synthesis of n-p Bi24O31Br10-Ag2O Nano-Heterojunction for Hetero-Photocatalytic Degradation of Acid Orange from Aqueous Solutions", Iran Patent 99186, 15 Jun 2021.
 6. Mohammad Haghighi, Iman Ghasemi and Azadeh Talati "Fabrication of Recoverable Magnetic Nickel Oxide-Copper Ferrite Nanocomposites for Photocatalytic Degradation of Malachite Green from Aqueous Solutions", Iran Patent 106127, 5 January 2022.
 7. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Maryam Shabani and Nazanin Mikaeeli "Hetero-Meso-Structure Nano-Hybrid of AgBrCl/Multi Walled Carbon Nanotubes Modified by DBD Plasma and Applying it in Removal of Different Dye Pollutants under Sunlight Irradiation", Iran Patent 104967, 4 August 2021.
 8. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Maryam Shabani and Fatemeh Chapari "AgVO3/CeO2 Plasmon Nanocomposite as Nanobelt-on-Nanoparticle Heterostructure Junction and its Photocatalytic Performance in Crystal Violet Degradation from Polluted Waters", Iran Patent 104792, 3 July 2021.
 9. Mohammad Haghighi, Neda Vardast and Behzad Ebadinezhad "Sono-Hydrothermal Fabrication of Nanocrystalline CeO2/ZnO for Biofuel Production from Used Cooking Oil", Iran Patent 100999, 2 May 2020.
 10. Mohammad Haghighi, Behzad Ebadinezhad and Hossein Zeinalzadeh "Fabrication of Mesoporous Nanostructured SAPO-34 Using Secondary Templates for Esterification of Oleic Acid", Iran Patent 100407, 22 February 2020.
 11. Mohammad Haghighi, Maryam Shabani and Amir Haghighi "Magnetized BiOCl-Bi24O31Cl10 Semiconductor by MnFe2O4-Fe2O3 and its Fabrication Method as Staggered Multi-Heterojunction and Solar Light Activated Nanophotocatalyst for Pharmaceutical Effluents Remediation", Iran Patent 98320, 09 April 2019.
 12. Mohammad Haghighi, Ata Ollah Niyati and Maryam Shabani "Synthesis of AgCl-Bi4O5I2 Nanohetrostructured Composite Semicondoctor with Plasmon Surface Property and Active in the Solar Spectrum for Degradation of Polluted Eflluents", Iran Patent 99633, 4 November 2019.
 13. Mohammad Haghighi, Mehdi Mohammadpour and Reza Shokrani "Microwave Irradiation Fabrication of Nanostructured Calcium-Magnesium Oxide (Ca2Mn3O8) for Biodiesel Production", Iran Patent 99179, 17 August 2019.
 14. Mohammad Haghighi, Bita Fattahi and Behgam  Rahmani Vahid "Dispersion of Lithium Oxide over Ceramic Spinel via Combustion-Impregnation Method Used in Transesterification Process", Iran Patent 98306, 09 April 2019.
 15. Mohammad Haghighi, Asefi Zanjani Behzad and Azadeh  Talati "Synthesis of Copper Sulfide-Cadmium Sulfide Nanocomposite Supported on Zinc oxide Used in Methylene Blue Degradation from Wastewater", Iran Patent 98264, 7 April 2019.
 16. Mohammad Haghighi, Sogand Aghamohammadi and Behgam Rahmani Vahid "Nano-Structured Fluidizable Catalyst Used in Fluidized Bed Reactor for Methanol to Light Olefins Reaction ", Iran Patent 98308, 08 April 2019.
 17. Mohammad Haghighi, Sogand Aghamohammadi and Alireza Ebrahimi "Spray-Dried Spherical Nanostructured SAPO-34 Catalyst Using Kaolinite Matrix and Alumina Sol Binder", Iran Patent 97849, 02 February 2019.
 18. Mohammad Haghighi, Ebrahim Abbasi Asl and Azadeh  Talati "Fabrication of Nanostructured Magnetic Aluminum-Magnesium Oxides Solid Solution over Active Carbon for Removal of Organic Dyes from Aqueous Solutions", Iran Patent 98971, 09 July 2019.
 19. Mohammad Haghighi, Ebrahim Abbasi Asl and Azadeh  Talati "Fabrication of p-n Heterojunction Bi7O9I3-MgAl2O4 Nanophotocatalyst for Methylene Blue Removal from Water", Iran Patent 98028, 3 March 2019.
 20. Mohammad Haghighi, Ebrahim Abbasi Asl and Ahmad Najafidoust "Sonosolvothermal Fabrication of Nanostructured Bi-Based Photocatalysts over Si Aerogel for Removal of Organic Dyes from Wastewater", Iran Patent 98566, 13 May 2019.
 21. Mohammad Haghighi, Sina Yousefi and Behgam Rahmani Vahid "Employing of Glycine in Production of Mg-Spinel Ceramic Nanocatalyst Using Microwave Irradiation", Iran Patent 95007, 14 February 2018.
 22. Mohammad Haghighi, Neda Vardast and Sahar Dehghani "Sonosynthesis of Ca/Al-MCM-41Nanocatalyst for Biodiesel Production from Sunflower Oil", Iran Patent 97529, 31 December 2018.
 23. Mohammad Haghighi and Seyed Mehdi Sajjadi "CoW-NiAl2O4 Nanocatalyst Used in Reforming of Methane in the Presence of Carbon Dioxide and Oxygen", Iran Patent 97787, 26 January 2019.
 24. Mohammad Haghighi and Seyed Mehdi Sajjadi "Hybrid Sol-Gel-Plasma Fabrication of Ni-Co/Al2O3 Nanocatalyst for Production of Syngas via Combined Dry Reforming and Partial Oxidation of Greenhouse Gases", Iran Patent 97528, 31 December 2018.
 25. Mohammad Haghighi, Erfan Saber Khatibi and Salar Mahboob "Copper Nanophotocatalysts Supported on Carbon Allotropes for Removal of Azo Pollutants from Wastewater", Iran Patent 97682, 13 January 2019.
 26. Mohammad Haghighi and Behgam Rahmani Vahid "Plasma-Enhanced MgO/MgAl2O4 Nanocatalyst for Biodiesel Production", Iran Patent 94078, 01 November 2018.
 27. Mohammad Haghighi, Niloofar Mohseni and Maryam Shabani "Fabrication of BiOBrCl Nanostructured Solid Solution via Hybrid Supersonic-Solvothermal Method for Degradation of Ciprofloxacin under Solar-Light Irradiation", Iran Patent 97505, 25 December 2018.
 28. Mohammad Haghighi, Bahman Mohammadkhani and Erfan Aghaei "SAPO-34/HZSM-5 Nanostructured Composite Catalyst for Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", Iran Patent 97694, 14 January 2019.
 29. Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Maryam Shabani "Auto-Combustion Fabrication of Bi24O31Cl10-BiOCl Nanophotocatalyst as Intra-Heterojunction Mixed-Phases for Removal of Antibiotic Ofloxacin from Aqueous Solutions", Iran Patent 97199, 17 November 2018.
 30. Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Maryam Shabani "Synthesis of Nanostructured Bismuth-Rich Bismuth Oxychlorides over rGO via Microjet-Solvothermal Hybrid Method with Efficient Solar-Light-Driven Photocatalytic Performance in Degradation of Fluoroquinolones", Iran Patent 98294, 09 April 2019.
 31. Mohammad Haghighi, Maryam Jodeyri and Maryam Shabani "Synthesis of Silver/Bulk Carbon Nitride-Clinoptilolite Zeolite (Ag/C3N4-CLT) Nanophotocatalyst for Removal of Pharmaceutical Pollutants from Aqueous Solutions", Iran Patent 94908, 4 February 2018.
 32. Mohammad Haghighi, Ali Ghalajkhani and Maryam Shabani "Hydrothermal Synthesis of Nanostructured FeZnO", Iran Patent 97671, 13 January 2019.
 33. Mohammad Haghighi, Hanieh Fallahi Motlagh and Maryam Shabani "Sono-Solvothermal Synthesis of Bi2Sn2O7-Bi7O9I3 Nanocomposite for Photocatalytic Degradation of Tetracycline form Polluted Solutions", Iran Patent 97563, 02 January 2019.
 34. Mohammad Haghighi and Sahar Dehghani "Hybrid Hydrothermal-Ultrasound Fabrication of Calcium Oxide over Zirconium-Modified Mesoporous Silica Support for Production of Biodiesel", Iran Patent 97337, 05 December 2018.
 35. Mohammad Haghighi, Saeed Asghari and Parisa Taghavinezhad "Hybrid Hydrothermal/Plasma Synthesis of Cr-Activated Silica-Ceria Nanocatalyst (Cr/Ce-MCM-41(Si/Ce=25)) for Production of Ethylene from Ethane", Iran Patent 94542, 30 January 2018.
 36. Mohammad Haghighi, Reza Alizadeh and Parisa Taghavinezhad "Dual Li-Mo Nanocatalyst over Mg-Al Spinel (Li-Mo/MgO-Al2O3) for Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene", Iran Patent 97789, 26 January 2019.
 37. Mohammad Haghighi and Parisa Sadeghpour "High Temperature Short Time Synthesis of NiZSM-5 Molecular Sieve", Iran Patent 94040, 30 October 2017.
 38. Mohammad Haghighi and Parisa Sadeghpour "Synthesis of MnNiAPSO-34 Nanostructured Catalyst (Enhancement of SAPO-34 Catalyst with Manganese and Nickel) Used in Conversion of Methanol to Light Olefins", Iran Patent 92729, 10 July 20017.
 39. Mohammad Haghighi and Behgam Rahmani Vahid "Combustion Synthesis of Honeycomb Structured Magnesia Spinel (MgAl2O4) Nanocatalyst", Iran Patent 93131, 12 August 2017.
 40. Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Ali Motevalian Seyedi "Fabrication of CZAZ (CuO-ZnO-Al2O3-ZrO2) Nanocatalyst via Hybrid Coprecipitation-Plasma Method Used in Methanol Steam Reforming", Iran Patent 92116, 07 May 2017.
 41. Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Samira Ashenaeian "Production of NiMoW/FMWCNT Nanocatalyst via Hybrid Plasma-Modified Sono-Coprecipitation", Iran Patent 91988, 22 April 2017.
 42. Mohammad Haghighi, Kharazm Khaledi and Parisa Sadeghpour "Core-Shell ZSM-5@MnO Nanocatalyst", Iran Patent 92444, 07 June 2017.
 43. Mohammad Haghighi, Shirin Heidari and Maryam Shabani "Synthesis of Bi2Sn2O7-C3N4/Y Nanophotocatalyst for Removal of Tetracycline form Wastewater", Iran Patent 94397, 19 December 2017.
 44. Mohammad Haghighi, Reza Alizadeh and Parisa Taghavinezhad "Vanadium Oxide on MgO-Promoted Sulfated-Zirconia Nanocatalyst", Iran Patent 92233, 17 May 2017.
 45. Mohammad Haghighi, Shervin Alaei, Javad Toghian  and Behgam Rahmani Vahid "Synthesis of Magnetic Magnesium-Ferrite Nanoceramic via Urea-Nitrate Combustion Method", Iran Patent 92769, 12 July 2017.
 46. Mohammad Haghighi and Mahin Maleki "Synthesis of Visible-Light-Sensitized CuS-CdS/TiO2 Nanostructured Photocatalyst Used in Water Treatment", Iran Patent 89611, 21 August 2016.
 47. Mohammad Haghighi, Parastoo Delir Kheyrollahi Nezhad, Naimeh Jodeiri and Farhad Rahmani "Ethane Conversion to Ethylene in the Presence of CO2/O2 over Zirconia promoted Ni/MgO", Iran Patent 88291, 26 March 2016.
 48. Mohammad Haghighi, Elmira Asghari and Farhad Rahmani "Hydrothermal Synthesis of Cr-La/MCM-41 Nanocomposite", Iran Patent 89910, 18 September 2016.
 49. Mohammad Haghighi, Hossein Ajamein, Reza Shokrani and Mozaffar Abdollahifar "Ultrasound-Combustion Hybrid Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Conversion of Methanol to Green Hydrogen Fuel", Iran Patent 89434, 27 July 2016.
 50. Mohammad Haghighi, Azadeh Talati and Farhad Rahmani "Synthesis of Cr/TiO2-ZrO2 Nanocatalyst with Composite Support Used in Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene by Carbon Dioxide", Iran Patent 85602, 05 May 2015.
 51. Mohammad Haghighi, Farhad Rahmani and Majed Amini "The Beneficial Utilization of Natural Zeolite of Clinoptilolite in Preparation of Cr/Clinoptilolite Nanocatalyst Used in Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene in the Presence of Carbon Dioxide", Iran Patent 85590, 21 February 2015.
 52. Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Shahab Minaei and Mozaffar Abdollahifar "Preparation of CuO/ZnO/Al2O3/CeO2 Nanocatalyst Used in Methanol Steam Reforming", Iran Patent 87217, 14 November 2015.
 53. Mohammad Haghighi, Zeinab Jamalzadeh, Nazli Asgari and Pooya Estifaee "Dispersion of Pd over “Carbon-Clinoptilolite-CeO2” Composite Support for Synthesis of  Pd/Carbon-Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst Used in Abatement of Xylene from Polluted Air via Catalytic Oxidation", Iran Patent 86332, 03 August 2015.
 54. Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Amanollah Ebadi "Fabrication of High Pressure Microreactor Washcoated with CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Used in Direct Conversion of Syngas to Dimethyl Ether", Iran Patent 85092, 21 February 2015.
 55. Mohammad Haghighi, Maryam Ahmadi and Davood Kahforoushan "Sonochemically Synthesis of Mn-Cu/Clinoptilolite Nanocatalyst for Low Temperature Oxidative Destruction of Toluene", Iran Patent 85759, 15 May 2015.
 56. Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi "Production of CoAPSO-34", Iran Patent 87485, 16 December 2015.
 57. Mohammad Haghighi, Pooya Estifaee and Farhad Rahmani "Modification of Pt/Al2O3-CeO2 Nanocatalyst with Ultrasound and Plasma Technologies Used in Abatement of Toluene from Waste Gas Streams by Total Oxidation", Iran Patent 80343, 24 August 2013.
 58. Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mozaffar Abdollahifar "Synthesis of Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalysts Using Ultrasound Energy for Reforming of CH4/CO2", Iran Patent 78916, 09 March 2013.
 59. Mohammad Haghighi and Mohsen Parvas "Ultrasound Assisted Synthesis and Physicochemical Characterization of Innovative Cu/CeO2-ZrO2 and Ni/CeO2-ZrO2 Nanocatalysts Used in Catalytic Wet Air Oxidation Process for Removal of Phenol from Water", Iran Patent 77360, 29 October 2012.
 60. Mohammad Haghighi and Reza Khoshbin "Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Using Hybrid Method of Co-Precipitation-Ultrasound", Iran Patent 75355, 06 June 2012.
 61. Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mozaffar Abdollahifar "CH4/CO2 Reforming over Ni-Cu/Al2O3 Nanocatalysts Synthesized via Sonochemistry Method", Iran Patent 72848, 14 December 2011.
 62. Mohammad Haghighi and Ali Alizadeh Eslami "High Pressure and Temperature Hydrothermal Batch Reactor", Iran Patent 72602, 30 November 2011.
 63. Maasoume Khatamian, Mohammad Haghighi and Mohammad Ghadiri "Catalytic Pilot for Dehydrogenation of Ethylbenzene to Styrene", Iran Patent 64927, 31 May 2010.
 64. Mohammad Haghighi, Saeid Vosough Mahmoudi and Hamed Morshedi "Thermal Oxidation Pilot for Abatement of Volatile Organic Compounds from Polluted Air", Iran Patent 65660, 20 July 2010.
 65. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Leila Karimnezhad "Activated Carbon Synthesis from Walnut Shell via H3PO4 Impregnation Used for Toluene Abatement from Polluted Air", Iran Patent 65927, 03 August 2010.
 66. Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Somaiyeh Allahyari "Synthesis of Cobalt-Molybdenum on Carbon Supported Catalyst by Using Ultrasonic Energy for Hydrodesulfurization Process", Iran Patent 58937, 16 May 2009.
 67. Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Somaiyeh Allahyari "Ultrasound Assisted CoMo/Al2O3 Nano-catalyst Synthesis for Elimination of Solfur Compounds from Fossil Fuels", Iran Patent 61917, 15 November 2009.
 68. Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Zahra Abbasi "Low Pressure Pilot for Heterogeneous Catalyst Screening", Iran Patent 59977, 13 July 2009.
 69. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Leila Karimnezhad and Nader Rahemi "Abatement of VOCs from Polluted Air Using Impregnated Carbon Active with ZnCl2", Iran Patent 61919, 15 November 2009.
 70. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Zahra Abbasi and Nader Rahemi "Low Pressure Multi-propose Catalytic Oxidation Pilot for Removing Volatile Organic Compounds from Polluted Air", Iran Patent 59149, 23 May 2009.
 71. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Zahra Abbasi "Synthesis of Pt/CeO2 Nanocatalyst for Treatment of Waste Gas Streams", Iran Patent 59975, 13 July 2009.
 72. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Zahra Abbasi "Synthesis of CeO2/Al2O3 Nanocomposite for Complete Oxidation of Toluene", Iran Patent 59976, 13 July 2009.
 73. Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Zahra Abbasi "Synthesis of Cerium Oxide Nano Catalyst for Removal of Volatile Organic Compounds in Catalytic Oxidation Process", Iran Patent 59151, 23 May 2009.
 74. Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Nader Rahemi "Catalytic Wet Air Oxidation of Phenolic Wastewaters Using Sonosynthesized Ru/CeO2 Catalyst", Iran Patent 61918, 15 November 2009.
 75. Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Nader Rahemi "Synthesis of Pt/CeO2 Nano-Catalyst Using Ultrasound for Wet-Air Oxidation of Phenol", Iran Patent 58936, 16 May 2009.

·Books:

 1. Mohammad Haghighi and Reza Khoshbin, "Nanostructured Catalysts: Synthesis and Characterizations", In Press, 2018.
 2. Petrochemical Processes I, Synthesis Gas Derivatives and Major Hydrocarbons, Technical and Economic Characteristics, A. Chauvel, G. Lefebvre, Golf Publishing Company Book Division, Houston, Texas, USA, Translated to Persian by Mohammad Haghighi, 2003.
 3. Petrochemical Processes II, Major Oxygenated, Chlorinated and Nitrated Derivatives, Technical and Economic Characteristics, A. Chauvel, G. Lefebvre, Golf Publishing Company Book Division, Houston, Texas, USA, Translated to Persian by Mohammad Haghighi and Sirous Shafiei, 2009.

·Editorial Advisory Board:

 1. Editorial Board, Journal of Catalyst and Reaction Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran (2021-Date).
 2. Editorial Board, Fuel and Combustion Journal, Iranian Combustion Institute, Tehran, Iran (2014-2016).
 3. Editorial Board, Journal of Processes of Petrochemical and Oil Refining, Academy of Science of Azerbaijan, Baku, Republic of Azerbaijan (2011-2015).
 4. Editorial Advisory Board, Journal of Civil and Environmental Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran (2009-Date).

·Journal Reviewer

 1. Catalysis Science & Technology (RSC)
 2. Industrial & Engineering Chemistry Research (ACS Publications)
 3. Catalysis Today (Elsevier)
 4. Microporous & Mesoporous Materials (Elsevier)
 5. Catalysis Communications (Elsevier)
 6. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (Elsevier)
 7. Journal of Hazardous Materials (Elsevier)
 8. International Journal of Hydrogen Energy (Elsevier)
 9. Chemical Engineering Journal (Elsevier)
 10. Ultrasonics Sonochemistry (Elsevier)
 11. Materials Chemistry and Physics (Elsevier)
 12. Applied Surface Science (Elsevier)
 13. Journal of Energy Chemistry (Elsevier)
 14. Journal of Natural Gas Science & Engineering (Elsevier)
 15. Chinese Chemical Letters (Elsevier)
 16. Journal of CO2 Utilization (Elsevier)
 17. Materials Science in Semiconductor Processing (Elsevier)
 18. Process Safety and Environmental Protection (Elsevier)
 19. Plasma Chemistry and Plasma Processing (Springer)
 20. Topics in Catalysis (Springer)
 21. ChemCatChem (WILEY-VCH)
 22. Journal of Chemical Technology & Biotechnology (Wiley)
 23. Journal of Materials Research (Cambridge Journals)
 24. IEEE Transactions on Plasma Science (IEEE)
 25. Current Nanoscience (Bentham Science Publishers)
 26. Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell (IROST)
 27. Fuel and Combustion Journal (Iranian Combustion Institute)
 28. Journal of Civil and Environmental Engineering (Tabriz University).
 29. Mechanical Engineering Journal (Tabriz University).
 30. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering (IJCCE) (English) (Iranian Research & Developing Center for Chemical Industries).
 31. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) (The Iranian Nanotechnology Society).
 32. Iranian Journal of Chemical Engineering (IJCHE) (English) (Iranian Association of Chemical Engineers, IAChE).
 33. Iranian Journal of Chemical Engineering (IJCHE) (Persian) (Iranian Association of Chemical Engineers, IAChE).
 34. Nanomeghyas (Persian) (Iranian Nanotechnology Society).
 35. Iran-Water Resources Research (Persian) (Iranian Association of Water Resources, IRWR).

·Highly Cited Papers

 1. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Amir Haghighi, "Mesoporous-Mixed-Phase of Hierarchical Bismuth Oxychlorides Nanophotocatalyst with Enhanced Photocatalytic Application in Treatment of Antibiotic Effluents", Journal of Cleaner Production, 207, 444-457, 2019.
 2. Mohammad Haghighi, Top Most Downloaded Articles, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 2017-2018.
 3. Leila Yosefi and Mohammad Haghighi, "Fabrication of Nanostructured Flowerlike p-BiOI/p-NiO Heterostructure and its Efficient Photocatalytic Performance in Water Treatment under Visible-Light Irradiation", Applied Catalysis B: Environmental, 220, 367-378, 2018.
 4. Payam Margan and Mohammad Haghighi, "Sono-Coprecipitation Synthesis and Physicochemical Characterization of CdO-ZnO Nanophotocatalyst for Removal of Acid Orange 7 from Wastewater", Ultrasonics Sonochemistry, 40, Part A, 323-332, 2018.
 5. Mina Azami, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Sono-Precipitation of Ag2CrO4-C Composite Enhanced by Carbon-Based Materials (AC, GO, CNT and C3N4) and its Activity in Photocatalytic Degradation of Acid Orange 7 in Water", Ultrasonics Sonochemistry, 40, Part A, 505-516, 2018.
 6. Seyed Behnam Bagherzadeh, Mohammad Haghighi and Nader Rahemi, "Novel Oxalate Gel Coprecipitation Synthesis of ZrO2-CeO2-Promoted CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalyst for Fuel Cell-Grade Hydrogen Production from Methanol: Influence of Ceria-Zirconia Loading", Energy Conversion and Management, 34, 88-102, 2017.
 7. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "On the Microwave Enhanced Combustion Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalyst Used in Methanol Steam Reforming for Fuel Cell Grade Hydrogen Production: Effect of Microwave Irradiation and Fuel Ratio", Energy Conversion and Management, 118, 231-242, 2016.
 8. Sogand Aghamohammadi and Mohammad Haghighi, "Dual-Template Synthesis of Nanostructured CoAPSO-34 Used in Methanol to Olefins: Effect of Template Combinations on Catalytic Performance and Coke Formation", Chemical Engineering Journal 264, 359-375, 2015.
 9. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Homogeneous Precipitation Synthesis of CuO-ZrO2-CeO2-Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Methanol Steam Reforming for Fuel Cell Applications", Energy Conversion and Management, 87, 928-937, 2014.
 10. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Shahin Hosseinzadeh, "Effect of Irradiation Power and Time on Ultrasound Assisted Co-precipitation of Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3 over HZSM-5 Used for Direct Conversion of Syngas to DME as a Green Fuel", Energy Conversion and Management, 83, 212-222, 2014.
 11. Yaser Vafaeian, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Ultrasound Assisted Dispersion of Different Amount of Ni over ZSM-5 Used as Nanostructured Catalyst for Hydrogen Production via CO2 Reforming of Methane", Energy Conversion and Management, 76, 1093-1103, 2013.
 12. Zahra Abbasi, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Saeed Saedy, "Synthesis and Physicochemical Characterizations of Nanostructured Pt/Al2O3-CeO2 Catalysts for Total Oxidation of VOCs", Journal of Hazardous Materials, 186, (2-3), 1445-1454, 2011.

·Hot Papers

 1. Ranked 21st on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Journal of Natural Gas Science and Engineering, January to March 2015: Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Sol-Gel Synthesis of Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Reforming of CH4/CO2 Greenhouse Gases", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 22, 9-21, 2015.
 2. Ranked 10th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Journal of Natural Gas Science and Engineering, January to March 2015: Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Sol-Gel Synthesis of Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Reforming of CH4/CO2 Greenhouse Gases", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 22, 9-21, 2015.
 3. Ranked 18th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Chemical Engineering, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, October to December 2014: Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi and Amanollah Ebadi, "Direct Conversion of Syngas to DME as a Green Fuel in a High Pressure Microreactor: Influence of Slurry Solid Content on Characteristics and Reactivity of Washcoated CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 86, 53-63, 2014.
 4. Ranked 7th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Chemical Engineering, Powder Technology, October to December 2014: Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "Effect of Crystallization Time on Properties and Catalytic Performance of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve Synthesized at High Temperatures for Conversion of Methanol to Light Olefins", Powder Technology, 269, 358-370, 2015.
 5. Ranked 14th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Materials Science, Particuology, January to December 2013 Full Year: Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanopowder. Part I: Effect of Crystallization Time", Particuology, 10, (6), 729-736, 2012.
 6. Ranked 25th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Chemical Engineering, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, October to December 2013: Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Pooya Estifaee, "Synthesis and Physicochemical Characterizations of Ni/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Prepared via Impregnation Method and Treated with Non-Thermal Plasma for CO2 Reforming of CH4", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, (5), 1566-1576, 2013.
 7. Ranked 16th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Materials Science, Particuology, July to September 2013: Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanopowder. Part I: Effect of Crystallization Time", Particuology, 10, (6), 729-736, 2012.
 8. Ranked 12th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Chemical Engineering, Particuology, April to June 2013: Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanopowder. Part I: Effect of Crystallization Time", Particuology, 10, (6), 729-736, 2012.
 9. Ranked 11th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Chemical Engineering, Particuology, January to March 2013: Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanopowder. Part I: Effect of Crystallization Time", Particuology, 10, (6), 729-736, 2012.
 10. Ranked 6th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Materials Science, Particuology, October to December 2012: Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanopowder. Part I: Effect of Crystallization Time", Particuology, 10, (6), 729-736, 2012.
 11. Ranked 10th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Chemical Engineering, Particuology, July to September 2012: Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanopowder. Part I: Effect of Crystallization Time", Particuology, 10, (6), 729-736, 2012.
 12. Ranked 21th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Journal of Natural Gas Science and Engineering, April to June 2012: Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi, Pooya Estifaee and Mohammad Reza Rahimpour, "A comparative study of two different membranes applied for auto-thermal methanol synthesis process", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 7, 60-74, 2012.
 13. Ranked 24th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Chemistry, Powder Technology, October to December 2010: Maasoume Khatamian, Ali Akbar Khandar, Mohammad Haghighi, Mohammad Ghadiri and Maseud Darbandi, "Synthesis, Characterization and Acidic Properties of Nanopowder ZSM-5 Type Ferrisilicates in the Na+/K+ Alkali System", Powder Technology, 203, (3), 503-509, 2010.
 14. Ranked 25th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Chemistry, Powder Technology, July to September 2010: Maasoume Khatamian, Ali Akbar Khandar, Mohammad Haghighi, Mohammad Ghadiri and Maseud Darbandi, "Synthesis, Characterization and Acidic Properties of Nanopowder ZSM-5 Type Ferrisilicates in the Na+/K+ Alkali System", Powder Technology, 203, (3), 503-509, 2010.
 15. Ranked 18th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Proceedings of the Combustion Institute, July to September 2008: Mohammad Haghighi, Zhi-qiang Sun, Jin-hu Wu, John Bromly, Hui Ling Wee, Esther Ng, Yang Wang and Dong-ke Zhang, "On the Reaction Mechanism of CO2 Reforming of Methane over a Bed of Coal Char", Proceedings of the Combustion Institute, 31, (2), 1983-1990, 2007.
 16. Ranked 14th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Proceedings of the Combustion Institute, April to June 2008: Mohammad Haghighi, Zhi-qiang Sun, Jin-hu Wu, John Bromly, Hui Ling Wee, Esther Ng, Yang Wang and Dong-ke Zhang, "On the Reaction Mechanism of CO2 Reforming of Methane over a Bed of Coal Char", Proceedings of the Combustion Institute, 31, (2), 1983-1990, 2007.
 17. Ranked 5th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Proceedings of the Combustion Institute, January to March 2008: Mohammad Haghighi, Zhi-qiang Sun, Jin-hu Wu, John Bromly, Hui Ling Wee, Esther Ng, Yang Wang and Dong-ke Zhang, "On the Reaction Mechanism of CO2 Reforming of Methane over a Bed of Coal Char", Proceedings of the Combustion Institute, 31, (2), 1983-1990, 2007.
 18. Ranked 19th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Proceedings of the Combustion Institute, October to December 2007: Mohammad Haghighi, Zhi-qiang Sun, Jin-hu Wu, John Bromly, Hui Ling Wee, Esther Ng, Yang Wang and Dong-ke Zhang, "On the Reaction Mechanism of CO2 Reforming of Methane over a Bed of Coal Char", Proceedings of the Combustion Institute, 31, (2), 1983-1990, 2007.
 19. Ranked 11th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Proceedings of the Combustion Institute, April to June 2007: Mohammad Haghighi, Zhi-qiang Sun, Jin-hu Wu, John Bromly, Hui Ling Wee, Esther Ng, Yang Wang and Dong-ke Zhang, "On the Reaction Mechanism of CO2 Reforming of Methane over a Bed of Coal Char", Proceedings of the Combustion Institute, 31, (2), 1983-1990, 2007.
 20. Ranked 20th on Top 25 Hottest Article by ScienceDirect in Energy, Proceedings of the Combustion Institute, January to March 2007: Mohammad Haghighi, Zhi-qiang Sun, Jin-hu Wu, John Bromly, Hui Ling Wee, Esther Ng, Yang Wang and Dong-ke Zhang, "On the Reaction Mechanism of CO2 Reforming of Methane over a Bed of Coal Char", Proceedings of the Combustion Institute, 31, (2), 1983-1990, 2007.

·Journal Papers:

 1. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Amir Haghighi, "Fabrication of BixOyClz/rGO-NiFe2O4 Magnetic Nanophotocatalyst via Hybrid Ultrasound-Solvothermal Route for Elimination of Ofloxacin and Ciprofloxacin Antibiotic Pollutants and Rhodamine B and Acid Orange 7 Color Contaminants from Aqueous Solutions", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2022 (In Press).
 2. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi, Shalaleh Gholizadeh Fard and Javad Eshghi, "Various Calcium Loading and Plasma-Treatment Leading to Controlled Surface Segregation of High Coke-Resistant Ca-Promoted NiCo-NiAl2O4 Nanocatalysts Employed in CH4/CO2/O2 Reforming to H2", International Journal of Hydrogen Energy, 2022 (In Press).
 3. Amir Haghighi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Synthesis of 32 Layered Reduced Graphene Oxide Nanosheet with Carbon-Defects via of Sono-Solvothermal Route for Removal of Ciprofloxacin from Water, Study of Kinetics and Adsorption Isotherm", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2022 (In Press).
 4. Bita Fattahi, Mohammad Haghighi, Behgam Rahmani Vahid and Neda Vardast, "Green Fuel Production from Sunflower Oil Using Nanocatalysts Based on Metal Oxides (SrO, La2O3, CaO, MgO, Li2O) Supported over Combustion-synthesized Mg-spinel", Chemical Engineering Research and Design, 2022 (In Press).
 5. Behzad Ebadinezhad, Mohammad Haghighi and Hossein Zeinalzadeh, "Carbon-Templated Meso-Design of Nanostructured CeAPSO-34 for Biodiesel Production from Free Fatty Acid and Waste Oil", Renewable Energy, 2022 (In Press).
 6. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "Hybrid Microwave-Combustion Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Using Various Oxygen Contents for Hydrogen Production from Methanol", Fuel and Combustion Journal, 2022 (In Press).
 7. Mahdi Zarrabi, Mohammad Haghighi, Reza Alizadeh and Salar Mahboob, "Hybrid Sonoprecipitation Fabrication of Magnetic ZnO-GO-Fe3O4 Nanophotocatalyst for Solar-Light-Driven Degradation of Dyes in Water", Materials Research Bulletin, 153, 111907, 2022.
 8. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi and Payam Margan, "Novel Flowerlike Nanoheterojunction Design of p-BiOBr-p-NiO Photocatalyst with Enhanced Photocatalytic Activity for Degradation of Acid Orange 7 and Methylene Blue", Materials Today Sustainability, 19, 100173, 2022.
 9. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi and Mahin Maleki, "Influence of Solvent on Solvothermal Fabrication of BixOyIz Nanophotocatalyst over Zn-Fe Spinel for Comparative Demineralization of Orange II and Methylene Blue under Simulated Solar Light Illumination", Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, (3), 107613, 2022.
 10. Neda Vardast, Mohammad Haghighi and Hossein Zeinalzadeh, "Catalytic Properties/Performance Evolution During Sono-Hydrothermal Design of Nanocrystalline Ceria over Zinc Oxide for Biofuel Production", Chemical Engineering Journal, 430, 132764, 2022.
 11. Azadeh Talati and Mohammad Haghighi, "Hard-Templating Design of Mesoporous ZnAl2O4 via In-Situ Microwave Combustion Method as an Efficient Solar-Light-Responsive Nanophotocatalyst for Photo-Decomposition of Organic Dyes from Aqueous Solution", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 430, 113955, 2022.
 12. Azadeh Talati and Mohammad Haghighi, "Influence of Fuel Type and Heating Approach on One-Step Microwave Combustion Design of Zn-Spinel as Supreme Sunlight-Responsive Nanophotocatalyst for Degradation of Orange II in Water", Solar Energy, 234, 275-293, 2022.
 13. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi and Mehdi Mohammadpour, "Influence of Ultrasound Irradiation Power on Surface Design of CaO Nanoparticles over Secondary Carbon-Templated Meso Designed ZSM-5 for Biofuel Production from Vegetable Oil", Fuel, 323, 124387, 2022.
 14. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Influence of Boehmite and Aluminum Nitrate on Synthesis of CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) Nanocomposite Used in Steam Reforming of Methanol for Hydrogen Production", Journal of Applied Chemistry, 17, (62), 179-196, 2022.
 15. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi, Farhad Rahmani and Javad Eshghi, "Plasma-Enhanced Sol-Gel Fabrication of CoWNiAl2O4 Nanocatalyst Used in Oxidative Conversion of Greenhouse CH4/CO2 Gas Mixture to H2/CO", Journal of CO2 Utilization, 61, 102037, 2022.
 16. Parisa Sadeghpour, Mohammad Haghighi, Amir Haghighi and Maryam Shabani, "Ultrasonic-Promoted Growth of Staggered Heterostructured Tin(II) Oxide Nanoparticles on Bulk Carbon Nitride Nanolayer: Activated in Solar Spectrum with  Enhanced Photocatalytic Treatment of Dyes Effluents", Solar Energy, 241, 437-451, 2022.
 17. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Three-Step Short-Time Temperature-Programmed Hydrothermal Synthesis of ZSM-5 with High Durability for Conversion of Methanol to Propylene", Korean Journal of Chemical Engineering, 39, (5), 1194-1206, 2022.
 18. Leila Rezaee, Mohammad Haghighi and Hossein Zeinalzadeh, "Texture/Morphology Evolution of CeZrO/Al2O3 Nanocatalyst via Sono-Precipitation Design for Preferential Oxidation of Carbon Monoxide: Influence of Ultrasound Irradiation Power", Surfaces and Interfaces, 33, 102198, 2022.
 19. Hessam Addin Nadernia, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Textural/Structural Evolution of Cube/Cauliflower-Like MgSn(OH)6 Nanophotocatalyst with Excellent Photocatalytic Degradation of Toxic Dye Pollutants", Ceramics International, 48, (12), 17385-17399, 2022.
 20. Nazanin Mikaeeli, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Maryam Shabani, "Solar-Light Elimination of Various Dye Effluents Using Plasmon AgBrCl Solid Solution on Carbon Defects-MWCNTs Modified with DBD-Plasma: Nano-Hybrid Photocatalyst and Ultrasonic Precipitation Design", Applied Surface Science, 572, 151433, 2022.
 21. Iman Ghasemi, Mohammad Haghighi, Azadeh Talati and Ebrahim Abbasi Asl, "Facile sono-design of 3D flower-like NiO–CuFe2O4 nano-heterostructure as an efficient and magnetically separable catalyst for photodegradation of organic dyes", Journal of Cleaner Production, 335, 130355, 2022.
 22. Alireza Ebrahimi, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Sono-Precipitation Fabrication of ZnO over Modified SAPO-34 Zeotype for Effective Degradation of Methylene Blue Pollutant under Simulated Solar Light Illumination", Process Safety and Environmental Protection, 165, 307-322, 2022.
 23. Alireza Ebrahimi, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Single vs. Dual-Binder Surface Design of Spray-Dried Si-Al-Sol-Bound Kaolin-Matrixed SAPO-34 Nanocatalyst for Conversion of Methanol to Light-Olefins in Fluidized Bed Reactor", Microporous and Mesoporous Materials, 332, 111714, 2022.
 24. Niloufar Charchi, Mohammad Haghighi and Reza Shokrani, "Influence of O2-Content on Gas-Injected Solution Combustion Design of Nanostructured Mg-Al Solid-Solution Used in Transformation of Vegetable Fats to Biofuel", Industrial Crops and Products, 182, 114894, 2022.
 25. Ensie Bekhradinassab, Akram Tavakoli, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Catalytic Biofuel Production over 3D Macro-Structured Cheese-Like Mn-Promoted TiO2 Isotype: Mn-Catalyzed Microwave-Combustion Design", Energy Conversion and Management, 251, 114916, 2022.
 26. Seyed Behnam Bagherzadeh, Mohammad Haghighi and Shahab Minaei, "Structural and Surface Evolution of Nanostructured Cu-Zn-Al Catalyst Designed by Hybrid Plasma-Enhanced Microwave-Irradiated Urea-Nitrate-Combustion for Selective H2-Production", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 135, 104367, 2022.
 27. Alireza Badi Sar, Eslam Ghareh Shabani, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Synergistic Catalytic Degradation of Ciprofloxacin Using Magnetic Carbon Nanomaterial/NiFe2O4 Promoted Cold Atmospheric Pressure Plasma Jet: Influence of Charcoal, Multi-Walled Carbon Nanotubes and Walnut Shell", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 132, 104131, 2022.
 28. Parisa Sadeghpour, Mohammad Haghighi and Mehrdad Esmaeili, "Structural/Texture Evolution During Facile Substitution of Ni into ZSM-5 Nanostructure vs. its Impregnation Dispersion Used in Selective Transformation of Methanol to Ethylene and Propylene", Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 25, (10), 488-506, 2021.
 29. Parisa Sadeghpour, Mohammad Haghighi and Alireza Ebrahimi, "Ultrasound-assisted rapid hydrothermal design of efficient nanostructured MFI-Type aluminosilicate catalyst for methanol to propylene reaction", Ultrasonics Sonochemistry, 72, 105416, 2021.
 30. Mahdiyeh Mohammadzadeh, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Self-Assembled Leaf Architecture of 3D Tremella-like (BiOCOOH)x(Bi2MoO6)1-x Solid Solution Nanophotocatalyst with Effective Photodegradation of Medication Effluent in Sun Spectrum: In-Situ Ultrasound-Induced Solvothermal Design", Chemical Engineering Journal, 419, 129516, 2021.
 31. Saeed Mahzoon, Mohammad Haghighi, Mostafa Nowee and Hossein Zeinalzadeh, "Sonoprecipitation design of novel efficient all-solid Z-Scheme Cu(OH)2/Cu2O/C3N4 nanophotocatalyst applied in water splitting for H2 production: Synergetic effect of Cu-Based cocatalyst (Cu(OH)2) and electron mediator (Cu)", Solar Energy Materials and Solar Cells, 219, 110772, 2021.
 32. Seddigheh Kohansal, Mohammad Haghighi and Mahdi Zarrabi, "Intensification of Bi7O9I3 Nanoparticles Distribution on ZnO via Ultrasound Induction Approach Used in Photocatalytic Water Treatment under Solar Light Irradiation", Chemical Engineering Science, 230, 116086, 2021.
 33. Amir Haghighi, Mohammad Haghighi, Maryam Shabani and Shalaleh Gholizadeh Fard, "Oxygen-rich bismuth oxybromide nanosheets coupled with Ag2O as Z-scheme nano-heterostructured plasmonic photocatalyst: Solar light-activated photodegradation of dye pollutants", Journal of Hazardous Materials, 408, 124406, 2021.
 34. Behzad Ebadinezhad, Mohammad Haghighi and Hossein Zeinalzadeh, "Influence of Carbon Casting Loading and Ultrasound Irradiation on Catalytic Design of Al-Si-P Zeotype Nanostructure for Biofuel Production", Renewable Energy, 177, 290-307, 2021.
 35. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi, Parisa Sadeghpour and Tayebeh Souri, "Comparative Synthesis and Characterization of Nanostructured SAPO-34 Using TEA and Morpholine: Effect of Mono vs. Dual Template on Catalytic Properties and Performance toward Methanol to Light Olefins", Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 24, (4), 507-518, 2021.
 36. Zahra Abdollahizadeh, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Photocatalytic Removal of Pharmaceutical Contaminants from Aqueous Effluents using Staggered AgX(Br, I)/CoCrNO3LDH Plasmon Nanophotocatalysts under Simulated Solar-Light", Separation and Purification Technology, 278, 119574, 2021.
 37. Reza Shokrani and Mohammad Haghighi, "Textural Evolution of Hierarchical Nanostructured ZSM-5 via Sono-Hydrothermal Design by Various Carbon Shapes for Efficient Biodiesel Production", Applied Catalysis B: Environmental, 271, 118940, 2020.
 38. Parisa Sadeghpour, Mohammad Haghighi and Pouya Shekari, "Facile Moderate-Temperature Hydrothermal Design of Nanocrystalline Coffin-Shaped ZSM-5 Catalyst for Transformation of CH3OH to C2H4/C3H6 ", Particulate Science and Technology, 38, (7), 898-911, 2020.
 39. Ataollah Niyati, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Solar-Assisted photocatalytic elimination of Azo dye effluent using plasmonic AgCl anchored flower-like Bi4O5I2 as staggered nano-sized photocatalyst designed via sono-precipitation method", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 115, 144-159, 2020.
 40. Hamed Nayebzadeh, Mohammad Haghighi, Naser Saghatoleslami and Mohammad Tabasizadeh, "Influence of Fuel to Oxidizer Ratio on Microwave-Assisted Combustion Preparation of Nanostructured KOH/Ca12Al14O33 Catalyst Used in Efficient Biodiesel Production", Frontiers in Energy Research, 8, (106), 1-14, 2020.
 41. Hossein Naghavi, Mohammad Haghighi, Reza Shokrani and Mehdi Mohammadpour, "Microwave Combustion vs. Conventional Fabrication of High Active and Reusable Magnesium Ferrite Nanostructure for Transformation of Sunflower Oil to Green Fuel", Industrial Crops and Products, 156, 112813, 2020.
 42. Niloufar Mohseni, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Sunlight-activated 3D-mesoporous-flowerlike Cl–Br bismuth oxides nanosheet solid solution: In situ EG-thermal-sonication synthesis with excellent photodecomposition of ciprofloxacin", Environmental Research, 188, 109810, 2020.
 43. Mehdi Mohammadpour, Mohammad Haghighi and Reza Shokrani, "Influence of Heating Approach (Microwave vs. Muffle Furnace) and Fuel in Auto-Combustion Design of Nanostructured Ca2Mn3O8 as Support for Efficient and Reusable Catalyst Used in Green Fuel Production", Ceramics International, 46, (8, Part B), 12180-12191, 2020.
 44. Saeed Mahzoon, Mohammad Haghighi and Seyed Mostafa Nowee, "Sonoprecipitation Fabrication of Enhanced Electron Transfer Cu(OH)2/g-C3N4 Nanophotocatalyst with Promoted H2-Production Activity under Visible Light Irradiation", Renewable Energy, 150, 91-100, 2020.
 45. Mona Khodaeipour, Mohammad Haghighi, Maryam Shabani and Niloufar Mohseni, "Influence of Fuel Type and Microwave Combustion on In-Situ Fabrication of BimOnBrz Mixed-Phase Nanostructured Photocatalyst: Effective Sun-Light Photo-Response Ability in Tetracycline Degradation", Journal of Hazardous Materials, 393, 122462, 2020.
 46. Kharazm Khaledi, Mohammad Haghighi and Parisa Sadeghpour, "Influence of Surface Design on Performance of MnO-Decorated Nanocatalyst for Olefins Production from Methanol: ZSM-5@MnO Core-Shell versus MnO/ZSM-5 Dispersed Nanocatalysts", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 95, (9), 2447-2462, 2020.
 47. Shirin Heidari, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Sunlight-Activated BiOCl/BiOBr-Bi24O31Br10 Photocatalyst for the Removal of Pharmaceutical Compounds", Journal of Cleaner Production, 259, 120679, 2020.
 48. Shirin Heidari, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Sono-Photodeposition of Ag over Sono-Fabricated Mesoporous Bi2Sn2O7-Two Dimensional Carbon Nitride: Type-II Plasmonic Nano-Heterojunction with Simulated Sunlight-Driven Elimination of Drug", Chemical Engineering Journal, 389, 123418, 2020.
 49. Alireza Ebrahimi, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Effect of Calcination Temperature and Composition on the Spray-Dried Microencapsulated Nanostructured SAPO-34 with Kaolin for Methanol Conversion to ethylene and propylene in Fluidized Bed Reactor", Microporous and Mesoporous Materials, 297, 110046, 2020.
 50. Behzad Ebadinezhad and Mohammad Haghighi, "Sono-Solvothermal Decoration of Pore Size Controlled SAPO-34 by Nano-Ceria for Green Fuel Production via Esterification Reaction", Chemical Engineering Journal, 402, 125146, 2020.
 51. Behzad Ebadinezhad and Mohammad Haghighi, "Texture Evolution of Mesoporous SAPO-34 via Hard-Templating Sono-Hydrothermal Method for Biodiesel Production: Influence of Carbon Materials on Nanocatalyst Design", Applied Catalysis A: General, 595, 117486, 2020.
 52. Sahar Dehghani and Mohammad Haghighi, "Sono-Enhanced Dispersion of CaO over Zr-Doped MCM-41 Bifunctional Nanocatalyst with various Si/Zr Ratios for Conversion of Waste Cooking Oil to Biodiesel", Renewable Energy, 153, 801-812, 2020.
 53. Sahar Dehghani and Mohammad Haghighi, "Influence of Various Irradiation Time on Sono-Functionalization of Zirconia-Doped Mesoporous-Silica by Sulfuric Acid for Biofuel Production from Waste Cooking Oil", Waste and Biomass Valorization, 11, (8), 4167-4180, 2020.
 54. Behrouz Bayati, Catia Algieri, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi, Asma Ghorbani and Enrico Drioli, "Preparation of Pt-ZSM-5 zeolite membrane catalysts for isomerization of linear alkane", Scientia Iranica, 27, (3), 1243-1252, 2020.
 55. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Homogeneous Precipitation and Urea-Nitrate Combustion Preparation of Nanostructured CuO/CeO2/ZrO2/Al2O3 Oxides Used in Hydrogen Production from Methanol for Fuel Cells", Particulate Science and Technology, 38, (4), 464-474, 2020.
 56. Seyed Behnam Bagherzadeh and Mohammad Haghighi, "Texture-Evolution of Copper-Based Nanocatalyst via Hybrid Glow Discharge Plasma-Oxalate-Precipitation Method for Hydrogen Production from CH3OH/H2O Mixture", Applied Catalysis A: General, 591, 117402, 2020.
 57.  
 58. Shervin Alaei, Mohammad Haghighi, Behgam Rahmani Vahid, Reza Shokrani and Hossein Naghavi, "Conventional vs. Hybrid Methods for Dispersion of MgO over Magnetic Mg-Fe Mixed Oxides Nanocatalyst in Biofuel Production from Vegetable Oil", Renewable Energy, 154, 1188-1203, 2020.
 59. Ehsan Abbasi, Mohammad Haghighi, Reza Shokrani and Maryam Shabani, "Copper Plasmon-Induced Cu-Doped ZnO-CuO Double-Nanoheterojunction: In-Situ Combustion Synthesis and Photo-decontamination of Textile Effluents", Materials Research Bulletin, 129, 110880, 2020.
 60. Ebrahim Abbasi Asl, Mohammad Haghighi and Azadeh Talati, "Enhanced simulated sunlight-driven magnetic MgAl2O4-AC nanophotocatalyst for efficient degradation of organic dyes", Separation and Purification Technology, 251, 117003, 2020.
 61. Mahdi Zarrabi, Mohammad Haghighi, Reza Alizadeh and Salar Mahboob, "Solar-Light-Driven Photodegradation of Organic Dyes on Sono-Dispersed ZnO Nanoparticles over Graphene Oxide: Sono vs. Conventional Catalyst Design", Separation and Purification Technology, 211, 738-752, 2019.
 62. Mahdi Zarrabi, Mohammad Haghighi and Reza Alizadeh, "Enhanced Sono-Dispersion of Bi5O7I and Bi2ClHO3 Oxides over ZnO Used as Nanophotocatalyst in Solar-Light-Driven Removal of Methylene Blue from Water", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 370, 105-116, 2019.
 63. Sina Yousefi, Mohammad Haghighi and Behgam Rahmani Vahid, "Role of Glycine/Nitrates Ratio on Structural and Texture Evolution of MgO-Based Nanocatalyst Fabricated by Hybrid Microwave-Impregnation Method for Biofuel Production", Energy Conversion and Management, 182, 251-261, 2019.
 64. Leila Yosefi and Mohammad Haghighi, "Sequential Precipitation Design of Novel High-Efficiency Flowerlike BiOBr(x)-Mn3O4(100-x) Nanoheterojunction with Superior Solar-Light Photo-Activity in Water Treatment", Materials Research Bulletin, 113, 51-63, 2019.
 65. Leila Yosefi and Mohammad Haghighi, "Sequential Precipitation Design of p-BiOCl-p-Mn3O4 Binary Semiconductor Nanoheterojunction with Enhanced Photoactivity for Acid Orange 7 Removal from Water", Ceramics International, 45, (7, Part A), 8248-8257, 2019.
 66. Neda Vardast, Mohammad Haghighi and Sahar Dehghani, "Sono-Dispersion of Calcium over Al-MCM-41Used as a Nanocatalyst for Biodiesel Production from Sunflower Oil: Influence of Ultrasound Irradiation and Calcium Content on Catalytic Properties and Performance", Renewable Energy, 132, 979-988, 2019.
 67. Parisa Taghavinezhad, Mohammad Haghighi and Reza Alizadeh, "Influence of Aging Temperature and Mg/Zr Molar Ratio on Transformation of C2H6 to C2H4 over VOX Catalyst Supported on Mg-Zr Nanocomposite", Research on Chemical Intermediates, 45, (4), 1907-1927, 2019.
 68. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Shirin Heidari, "Grain-like Bismuth-Rich Bismuth/Bismuth Oxychlorides Intra-Heterojunction: Efficacious Solar-Light-Driven Photodegradation of Fluoroquinolone Antibiotics and 2-Level Factorial Approach", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 96, 243-255, 2019.
 69. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Amir Haghighi, "Sono-Solvothermal Hybrid Fabrication of BiOCl-Bi24O31Cl10/rGO Nano-Heterostructure Photocatalyst with Efficient Solar-Light-Driven Performance in Degradation of Fluoroquinolone Antibiotics", Solar Energy Materials and Solar Cells, 193, 335-350, 2019.
 70. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Amir Haghighi, "Mesoporous-Mixed-Phase of Hierarchical Bismuth Oxychlorides Nanophotocatalyst with Enhanced Photocatalytic Application in Treatment of Antibiotic Effluents", Journal of Cleaner Production, 207, 444-457, 2019.
 71. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi and Javad Eshghi, "Synergic Influence of Potassium Loading and Plasma-Treatment on Anti-Coke Property of K-Promoted Bimetallic NiCo-NiAl2O4 Nanocatalyst Applied in O2-Enhanced Dry Reforming of CH4", International Journal of Hydrogen Energy, 44, (26), 13397-13414, 2019.
 72. Seyed Mehdi Sajjadi and Mohammad Haghighi, "Combustion vs. Hybrid Sol-Gel-Plasma Surface Design of Coke-Resistant Co-Promoted Ni-Spinel Nanocatalyst Used in Combined Reforming of CH4/CO2/O2 for Hydrogen Production", Chemical Engineering Journal, 362, 767-782, 2019.
 73. Seyed Mehdi Sajjadi and Mohammad Haghighi, "Influence of Tungsten Loading on CO2/O2 Reforming of Methane over Co-W-Promoted NiO-Al2O3 Nanocatalyst Designed by Sol-Gel-Plasma", International Journal of Energy Research, 43, (2), 853-873, 2019.
 74. Erfan Saber Khatibi, Mohammad Haghighi and Salar Mahboob, "Efficient Surface Design of Reduced Graphene Oxide, Carbon Nanotube and Carbon Active with Cupper Nanocrystals for Enhanced Simulated-Solar-Light Photocatalytic Degradation of Acid Orange in Water", Applied Surface Science, 465, 937-949, 2019.
 75. Behgam Rahmani Vahid, Maria Pinilla-de Dios, Mohammad Haghighi and Rafael Luque, "Mechanochemical Synthesis of CuO/MgAl2O4 and MgFe2O4 Spinels for Vanillin Production from Isoeugenol and Vanillyl Alcohol", Molecules, 24, (14), 1-18, 2019.
 76. Mohsen Parvas, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Catalytic Wet Air Oxidation of Phenol over Ultrasound-Assisted Synthesized Ni/CeO2-ZrO2 Nanocatalyst Used in Wastewater Treatment", Arabian Journal of Chemistry, 12, (7), 1298-1307, 2019.
 77. Hamed Nayebzadeh, Naser Saghatoleslami, Mohammad Haghighi, Mohammad Tabasizadeh and Ehsan Binaeian, "Catalytic Activity of KOH-CaO-Al2O3 Nanocomposites in Biodiesel Production: Impact of Preparation Method", International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 28, (1), 18–27, 2019.
 78. Hamed Nayebzadeh, Mohammad Haghighi, Naser Saghatoleslami, Shervin Alaei and Sina Yousefi, "Texture/Phase Evolution during Plasma Treatment of Microwave-Combustion Synthesized KOH/Ca12Al14O33-C Nanocatalyst for Reusability Enhancement in Conversion of Canola Oil to Biodiesel", Renewable Energy, 139, 28-39, 2019.
 79. Ahmad Najafidoust, Mohammad Haghighi, Ebrahim Abbasi Asl and Hamed Bananifard, "Sono-Solvothermal Design of Nanostructured Flowerlike BiOI Photocatalyst over Silica-Aerogel with Enhanced Solar-Light-Driven Property for Degradation of Organic Dyes", Separation and Purification Technology, 221, 101-113, 2019.
 80. Bahman Mohammadkhani, Mohammad Haghighi and Erfan Aghaei, "Enhanced Stability and Propylene Yield in Methanol to Light Olefins Conversion over Nanostructured SAPO-34/ZSM-5 Composite with Various SAPO-Loadings", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 14, (1), 1-17, 2019.
 81. Maryam Jodeyri, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Enhanced-Photoreduction Deposition of Ag over Sono-Dispersed C3N4-Clinoptilolite Used as Nanophotocatalyst for Efficient Photocatalytic Degradation of Tetracycline Antibiotic under Simulated Solar-Light", Journal of Materials Science - Materials in Electronics, 30, (15), 13877-13894, 2019.
 82. Maryam Jodeyri, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Plasmon-Assisted Demolition of Antibiotic Using Sono-Photoreduction Decoration of Ag on 2D C3N4 Nanophotocatalyst Enhanced with Acid-Treated Clinoptilolite", Ultrasonics Sonochemistry, 54, 220-232, 2019.
 83. Shalaleh Gholizadeh Fard, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Facile One-Pot Ultrasound-Assisted Solvothermal Fabrication of Ball-Flowerlike Nanostructured (BiOBr)x(Bi7O9I3)1-x Solid-Solution for High Active Photodegradation of Antibiotic Levofloxacin Under Sun-Light", Applied Catalysis B: Environmental, 248, 320-331, 2019.
 84. Hanieh Fallahi Motlagh, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Sono-Solvothermal Fabrica tion of Ball-Flowerlike Bi2O7Sn2-Bi7O9I3 Nanophotocatalyst with Efficient Solar-Light-Driven Activity for Degradation of Antibiotic Tetracycline", Solar Energy, 180, 25-38, 2019.
 85. Javad Eshghi, Mohammad Haghighi and Seyed Mehdi Sajjadi, "Sol-Gel Synthesis of Co-W Promoted NiAl2O4 Spinel Nanocatalyst Used in Combined Reforming of Methane: Influence of Tungsten Content on Catalytic Activity and Stability", Ceramics International, 45, (4), 4596-4608, 2019.
 86. Sahar Dehghani, Mohammad Haghighi and Neda Vardast, "Structural/Texture Evolution of CaO/MCM-41 Nanocatalyst by Doping various Amounts of Cerium for Active and Stable catalyst: Biodiesel Production from Waste Vegetable Cooking Oil", International Journal of Energy Research, 43, (8), 3779-3793, 2019.
 87. Sahar Dehghani and Mohammad Haghighi, "Sono-Dispersed MgO over Cerium-Doped MCM-41 Nanocatalyst for Biodiesel Production from Acidic Sunflower Oil: Surface Evolution by Altering Si/Ce Molar Ratios", Waste Management, 95, (15 ), 584-592, 2019.
 88. Sahar Dehghani and Mohammad Haghighi, "Sono-dispersion of MgO over Al-Ce-Doped MCM-41 Bifunctional Nanocatalyst for One-Step Biodiesel Production from Acidic Oil: Influence of Ultrasound Irradiation and Si/Ce Molar Ratio", Ultrasonics Sonochemistry, 54, 142-152, 2019.
 89. Samira Ashenaeian, Mohammad Haghighi and Nader Rahemi, "Hybrid Plasma-Sono-Coprecipitation Dispersion of NiMo Nanocatalyst over Functionalized Multiwall Carbon Nanotube Used in Hydrodesulfurization of Thiophene", Advanced Powder Technology, 30, (3), 502-512, 2019.
 90. Saeed Asghari, Mohammad Haghighi and Parisa Taghavinezhad, "Plasma-Enhanced Dispersion of Cr2O3 over Ceria-Doped MCM-41 Nanostructured Catalyst Used in CO2 Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene", Microporous and Mesoporous Materials, 279, 165-177, 2019.
 91. Tohid Amani, Mohammad Haghighi and Behgam Rahmani Vahid, "Microwave-Assisted Combustion Design of Magnetic Mg-Fe Spinel for MgO-Based Nanocatalyst Used in Biodiesel Production: Influence of Heating-Approach and Fuel Ratio", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 80, 43-52, 2019.
 92. Nima Ahmadkhani, Mohammad Haghighi and Parisa Taghavinezhad, "Influence of MgO/CeO2 Ratio on CO2-Oxidative Transformation of C2H6 to C2H4 over Highly Active and Stable Cr/MgO(x)-CeO2(100-x) Nanocatalyst", Research on Chemical Intermediates, 45, (5), 3123-3139, 2019.
 93. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Alireza Ebrahimi, "Pathways in Particle Assembly by Ultrasound-assisted Spray-drying of Kaolin/SAPO-34 as a Fluidized Bed Catalyst for Methanol to Light Olefins", Ultrasonics Sonochemistry, 53, 237-251, 2019.
 94. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Alireza Ebrahimi, "Fabrication of Attrition-Resistant Nanostructured Catalyst by Spray Dryer for Methanol to Light Olefins Reaction in a Fluid Bed Reactor and Coke Formation", Microporous and Mesoporous Materials, 279, 371-386, 2019.
 95. Sogand Aghamohammadi and Mohammad Haghighi, "Spray-dried Zeotype/Clay Nanocatalyst for Methanol to Light Olefins in Fluidized Bed Reactor: Comparison of Active and Non-Active Filler", Applied Clay Science, 170, 70-85, 2019.
 96. Sogand Aghamohammadi and Mohammad Haghighi, "Application of Resin and NH4NO3 as an Ion Exchange Agent for Microspherical Preparation of Nanostructured Kaolin-SAPO-34 Catalyst for Methanol to Light Olefins Reaction in a Fluidized Bed Reactor", Research on Chemical Intermediates, 45, (2), 355-378, 2019.
 97. Ebrahim Abbasi Asl, Mohammad Haghighi and Azadeh Talati, "Sono-Solvothermal Fabrication of Flowerlike Bi7O9I3-MgAl2O4 p-n Nano-Heterostructure Photocatalyst with Enhanced Solar-Light-Driven Degradation of Methylene Blue", Solar Energy, 184, 426-439, 2019.
 98.  
 99. Maryam Hosseini and Mohammad Haghighi, "Toluene Abatement from Polluted Air via Catalytic Total Oxidation over Sonochemically Synthesized Pd/Clinoptilolite and Pd/Al2O3 Nanocatalysts", Journal of Environmental Science and Technology, 2018 (In Press, 24 April 2018).
 100. Javad Toghiani, Mohammad Haghighi, Shervin Alaei and Farhad Rahmani, "On the Effect of Various Fuels on Combustion Synthesis of Magnetic MgFe2O4 Support Used in MgO Nanocatalyst for Biodiesel Production from Sunflower Oil", Korean Journal of Chemical Engineering, 2018 (In Press, 20 April 2018).
 101. Mahdi Zarrabi, Mohammad Haghighi and Reza Alizadeh, "Sonoprecipitation Dispersion of ZnO Nanoparticles over Graphene Oxide Used in Photocatalytic Degradation of Methylene Blue in Aqueous Solution: Influence of Irradiation Time and Power", Ultrasonics Sonochemistry, 48, 370-382, 2018.
 102. Sina Yousefi, Mohammad Haghighi and Behgam Rahmani Vahid, "Facile and Efficient Microwave Combustion Fabrication of Mg-Spinel as Support for MgO Nanocatalyst Used in Biodiesel Production from Sunflower Oil: Fuel Type Approach", Chemical Engineering Research and Design, 138, 506-518, 2018.
 103. Leila Yosefi and Mohammad Haghighi, "Fabrication of Nanostructured Flowerlike p-BiOI/p-NiO Heterostructure and its Efficient Photocatalytic Performance in Water Treatment under Visible-Light Irradiation", Applied Catalysis B: Environmental, 220, 367-378, 2018.
 104. Seyed Reza Yahyavi, Mohammad Haghighi, Sirous Shafiei, Mozaffar Abdollahifar and Farhad Rahmani, "Synthesis of Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalyst via Impregnation Method Used in Hydrogen Production via Dry Reforming of Methane", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 37, (2), 21-32, 2018.
 105. Parisa Taghavinezhad, Mohammad Haghighi and Reza Alizadeh, "Sonosynthesis of VOx/MCM-41 Nanocatalyst Enhanced by Various Metal Oxides (Mg, AL, Zr) for CO2-Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene", Microporous and Mesoporous Materials, 261, 63-78, 2018.
 106. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Hybrid sonochemic Urea-Nitrate Combustion Preparation of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Fuel Cell Grade Hydrogen Production from Methanol: Effect of Sonication and Fuel/Nitrate Ratio", Particulate Science and Technology, 36, (2), 217-225, 2018.
 107. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi and Davood Kahforoushan, "One-Pot Combustion Fabrication of Grain-Like Mesoporous Intra-Heterostructure BixOyClz Nanophotocatalyst with Substantial Solar-Light-Driven Degradation of Antibiotic Ofloxacin: Influence of Various Fuels", Catalysis Science and Technology, 8, (16), 4052-4069, 2018.
 108. Seyed Mehdi Sajjadi and Mohammad Haghighi, "Impregnation vs. Sol-Gel and Sol-Gel-Plasma Dispersion of Nickel Nanoparticles over Al2O3 Employed in Combined Dry Reforming and Partial Oxidation of Greenhouse Gases to Syngas", International Journal of Hydrogen Energy, 43, (32), 15014-15029, 2018.
 109. Parisa Sadeghpour, Mohammad Haghighi and Kharazm Khaledi, "High-Temperature Efficient Isomorphous Substitution of Boron into ZSM-5 Nanostructure for Selective and Stable Production of Ethylene and Propylene from Methanol", Materials Chemistry and Physics, 217, 133-150, 2018.
 110. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "High-Temperature and Short-Time Hydrothermal Fabrication of Nanostructured ZSM-5 Catalyst with Suitable Pore Geometry and Strong Intrinsic Acidity Used in Methanol to Light Olefins Conversion", Advanced Powder Technology, 29, (5), 1175-1188, 2018.
 111. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Incorporation of Mono and Bimetallic MnNi into SAPO-34 Framework Used in Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene: Alteration of Acidic Properties and Catalytic Performance", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 13, (1), 1-19, 2018.
 112. Behgam Rahmani Vahid, Mohammad Haghighi, Javad Toghiani and Shervin Alaei, "Hybrid-Coprecipitation vs. Combustion Synthesis of Mg-Al Spinel Based Nanocatalyst for Efficient Biodiesel Production", Energy Conversion and Management, 160, 220-229, 2018.
 113. Hamed Nayebzadeh, Naser Saghatoleslami, Mohammad Haghighi, Mohammad Tabasizadeh and Ehsan Binaeian, "Comparative Assessment of the Ability of a Microwave Absorber Nanocatalyst in the Microwave-Assisted Biodiesel Production Process", Comptes Rendus Chimie, 21, (7), 676-683, 2018.
 114. Hamed Nayebzadeh, Mohammad Haghighi, Naser Saghatoleslami, Mohammad Tabasizadeh and Sina Yousefi, "Fabrication of Carbonated Alumina Doped by Calcium Oxide via Microwave Combustion Method Used as Nanocatalyst in Biodiesel Production: Influence of Carbon Source Type", Energy Conversion and Management, 171, 566-575, 2018.
 115. Hamed Nayebzadeh, Mohammad Haghighi, Naser Saghatoleslami, Mohammad Tabasizadeh and Ehsan Binaeian, "Influence of Carbon Source Content on the Structure and Performance of KOH/Ca12Al14O33C Nanocatalyst Used in the Transesterification Reaction via Microwave Irradiation", Journal of Alloys and Compounds, 743, 672-681, 2018.
 116. Khadijeh Mirza, Mohammad Ghadiri, Mohammad Haghighi and Arash Afghan, "Hydrothermal synthesize of modified Fe, Ag and K-SAPO-34 nanostructured catalysts used in methanol conversion to light olefins", Microporous and Mesoporous Materials, 260, 155-165, 2018.
 117. Shahab Minaei, Mohammad Haghighi, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Influence of Alumina Addition on Performance of CuO-ZnO-CeO2 Nanocatalyst Used in Steam Reforming of Methanol", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 36, (4), 125-136, 2018.
 118. Payam Margan and Mohammad Haghighi, "Sono-Coprecipitation Synthesis and Physicochemical Characterization of CdO-ZnO Nanophotocatalyst for Removal of Acid Orange 7 from Wastewater", Ultrasonics Sonochemistry, 40, Part A, 323-332, 2018.
 119. Saeed Mahzoon, Seyed Mostafa Nowee and Mohammad Haghighi, "Synergetic Combination of 1D-2D g-C3N4 Heterojunction Nanophotocatalyst for Hydrogen Production via Water Splitting under Visible Light Irradiation", Renewable Energy, 127, 433-443, 2018.
 120. Maryam Hosseini and Mohammad Haghighi, "Toluene Abatement from Polluted Air over CeO2-Doped Pd/Al2O3-Clinoptilolite Nanocatalyst via Low Temperature Catalytic Oxidation", Journal of Applied Researches in Chemistry, 12, (1), 13-25, 2018.
 121. Shirin Heidari, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Ultrasound Assisted Dispersion of Bi2Sn2O7-C3N4 Nanophotocatalyst over Various Amount of Zeolite Y for Enhanced Solar-Light Photocatalytic Degradation of Tetracycline in Aqueous Solution", Ultrasonics Sonochemistry, 43, 61-72, 2018.
 122. Mohammad Ali Ghaz-Jahanian, Ali Baradar Khoshfetrat, Maliheh Hosseinian Rostami and Mohammad Haghighi, "An innovative bioprocess for methane conversion to methanol using an efficient methane transfer chamber coupled with an airlift bioreactor", Chemical Engineering Research and Design, 134, 80-89, 2018.
 123. Ali Ghalajkhani, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Efficient Photocatalytic Degradation of Methylene Blue in Aqueous Solution over Flowerlike Nanostructured MoS2-FeZnO Staggered Heterojunction under Simulated Solar-Light Irradiation", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 359, 145-156, 2018.
 124. Parastoo Delir Kheyrollahi Nezhad, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "CO2/O2-Enhanced Ethane Dehydrogenation over Sol-Gel Synthesized Ni/ZrO2-mgo Nanocatalyst: Effects of MgO, ZrO2 and Nio on Catalytic Performance", Particulate Science and Technology, 36, (8), 1017-1028, 2018.
 125. Mina Azami, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Sono-Precipitation of Ag2CrO4-C Composite Enhanced by Carbon-Based Materials (AC, GO, CNT and C3N4) and its Activity in Photocatalytic Degradation of Acid Orange 7 in Water", Ultrasonics Sonochemistry, 40, Part A, 505-516, 2018.
 126. Majid Amereh, Mohammad Haghighi and Pooya Estifaee, "The Potential Use of HNO3-Treated Clinoptilolite in the Preparation of Pt/CeO2-Clinoptilolite Nanostructured catalyst Used in Toluene Abatement from Waste Gas Stream at Low Temperature", Arabian Journal of Chemistry, 11, 81-90, 2018.
 127. Shervin Alaei, Mohammad Haghighi, Javad Toghiani and Behgam Rahmani Vahid, "Magnetic and Reusable MgO/MgFe2O4 Nanocatalyst for Biodiesel Production from Sunflower Oil: Influence of Fuel Ratio in Combustion Synthesis on Catalytic Properties and Performance", Industrial Crops and Products, 117, 322-332, 2018.
 128. Hossein Ajamein, Mohammad Haghighi, Shahab Minaei and Shervin Alaei, "Texture/Phase Evolution During Microwave Fabrication of Nanocrystalline Multicomponent (Cu/Zn/Al)O Metal Oxides with Varying Diethylene Glycol Content Applied in Hydrogen Production", International Journal of Hydrogen Energy, 43, (51), 22838-22851, 2018.
 129. Hossein Ajamein, Mohammad Haghighi and Shervin Alaei, "Influence of Propylene Glycol/Nitrates Ratio on Microwave-Assisted Combustion Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalyst: Structural and Catalytic Properties toward Hydrogen Production from Methanol", Materials Research Bulletin, 102, 142-152, 2018.
 130. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Ce-SAPO-34: High-Performance and Long-Lifetime Catalyst with various Ceria Contents for Methanol to Light Olefins Conversion", Microporous and Mesoporous Materials, 270, 227-240, 2018.
 131. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Solvothermal Synthesis of Flowerlike p-BiOI/n-ZnFe2O4 with Enhanced Visible Light Driven Nanophotocatalyst Used in Removal of Acid Orange 7 from Wastewater", Separation and Purification Technology, 178, 18-28, 2017.
 132. Mohsen Yazdani, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Effect of Mixing on Hydrothermal Synthesis of Nanostructured ZnAPSO-34 Catalyst Used in Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", Journal of Applied Chemistry, 12, (42), 87-108, 2017.
 133. Azadeh Talati, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Conversion of Ethane to Ethylene in the Presence of Carbon Dioxide over Cr-K/TiO2-ZrO2 Nanocatalyst Synthesized via Coprecipitation and Impregnation Methods", Journal of Petroleum Research, 26, (95-6), 174-187, 2017.
 134. Parisa Taghavinezhad, Mohammad Haghighi and Reza Alizadeh, "CO2/O2-Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene over Highly Dispersed Vanadium Oxide on MgO-Promoted Sulfated-Zirconia Nanocatalyst: Effect of Sulfation on Catalytic Properties and Performance", Korean Journal of Chemical Engineering, 34, (5), 1346-1357, 2017.
 135. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Farhad Rahmani, "A Comparative Synthesis and Physicochemical Characterizations of Ni/Al2O3 Nanocatalyst via Sequential Impregnation and Sol-Gel Methods Used for Dry Reforming of Methane", Journal of Petroleum Research, 27, (96-2), 146-159, 2017.
 136. Mahdi Shahrezaei, Sajjad Habibzadeh, Ali Akbar Babaluo, Hossein Hosseinkhani, Mohammad Haghighi, Amin Hasanzadeh and Roghiyeh Tahmasebpour, "Study of Synthesis Parameters and Photocatalytic Activity of TiO2 Nanostructures", Journal of Experimental Nanoscience, 12, (1), 45-61, 2017.
 137. Mahdi Shahrezaei, Ali Akbar Babaluo, Sajjad Habibzadeh and Mohammad Haghighi, "Photocatalytic Properties of 1D TiO2 Nanostructures Prepared from Polyacrylamide Gel–TiO2 Nanopowders by Hydrothermal Synthesis", European Journal of Inorganic Chemistry, 2017, (3), 694-703, 2017.
 138. Saeed Saedy, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Zahra Abbasi, "The Effect of Ceria Content on Physicochemical and Catalytic Properties of Nanostructured CeO2/Al2O3 Used for Catalytic Removal of Toluene from Waste Gas Stream", Environmental Engineering and Management Journal, 16, (2), 251-259, 2017.
 139. Behgam Rahmani Vahid, Mohammad Haghighi, Shervin Alaei and Javad Toghiani, "Reusability Enhancement of Combustion Synthesized MgO/MgAl2O4 Nanocatalyst in Biodiesel Production by Glow Discharge Plasma Treatmen", Energy Conversion and Management, 143, 23-32, 2017.
 140. Behgam Rahmani Vahid and Mohammad Haghighi, "Biodiesel Production from Sunflower Oil over MgO/MgAl2O4 Nanocatalyst: Effect of Fuel Type on Catalyst Nanostructure and Performance", Energy Conversion and Management, 134, 290-300, 2017.
 141. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Bahman Mohammadkhani, "Enhanced Dispersion of Cr Nanoparticles over Nanostructured ZrO2-Doped ZSM-5 Used in CO2-Oxydehydrogenation of Ethane", Microporous and Mesoporous Materials, 242, 34-49, 2017.
 142. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi, Pooya Estifaee and Mohammad Reza Rahimpour, "Simulation Study of an Auto-thermal Double-membrane Reactor for the Simultaneous Production of Hydrogen and Methanol: Comparison of Two Different Hydrogen Redistribution Strategies along the Reactor", Polish Journal of Chemical Technology, 19, (2), 115-124, 2017.
 143. Farhad Rahmani and Mohammad Haghighi, "Influence of Various Types of Zeolitic Supports on Catalytic Properties and Performance of Cr-Based Nanocatalysts Used in C2H6/CO2 Oxidative Dehydrogenation Process", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 36, (1), 65-81, 2017.
 144. Farhad Rahmani and Mohammad Haghighi, "One-Pot Hydrothermal Synthesis of Nanostructured LaAPSO-34 Molecular Sieve and Sono-dispersion of Cr over it Used in Conversion of Ethane to Ethylene in the Presence of Carbon Dioxide", Journal of Petroleum Research, 26, (95-5), 88-103, 2017.
 145. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Somaiyeh Allahyari, Pooya Estifaee and Mahdi Fallah Jafari, "Plasma-Assisted Dispersion of Bimetallic Ni-Co over Al2O3-ZrO2 for CO2 reforming of Methane: Influence of Voltage on Catalytic Properties", Topics in Catalysis, 60, (12-14), 843-854, 2017.
 146. Hamed Nayebzadeh, Naser Saghatoleslami, Mohammad Haghighi and Mohammad Tabasizadeh, "Influence of Fuel Type on Microwave-Enhanced Fabrication of KOH/Ca12Al14O33 nanocatalyst for Biodiesel Production via Microwave Heating", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 75, 148-155, 2017.
 147. Ali Motevalian Seyedi, Mohammad Haghighi and Nader Rahemi, "Significant Influence of Cutting-Edge Plasma Technology on Catalytic Properties and Performance of CuO-ZnO-Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Used in Methanol Steam Reforming for Fuel Cell Grade Hydrogen Production", Ceramics International, 43, (8), 6201-6213, 2017.
 148. Maryam Moradi, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Precipitation Dispersion of Ag-ZnO Nanocatalyst over Functionalized Multiwall Carbon Nanotube Used in Degradation of Acid Orange from Wastewater", Process Safety and Environmental Protection, 107, 414-427, 2017.
 149. Shahab Minaei, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Urea-Nitrates Combustion Preparation of CeO2-Promoted CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst for Fuel Cell Grade Hydrogen Production via Methanol Steam Reformin", Advanced Powder Technology, 28, (3), 842-853, 2017.
 150. Simin Matloubi Aghdam, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Leila Yosefi, "Precipitation Dispersion of Various Ratios of BiOI/BiOCl Nanocomposite over g-C3N4 for Promoted Visible Light Nanophotocatalyst Used in Removal of Acid Orange 7 from Water", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 338, 201-212, 2017.
 151. Payam Margan and Mohammad Haghighi, "Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of N-TiO2 Nanophotocatalyst Used in Removal of Acid Orange 7 from Wastewater", Nanoscale, 3, (4), 195-204, 2017.
 152. Payam Margan and Mohammad Haghighi, "Hydrothermal-Assisted Sol–Gel Synthesis of Cd-Doped TiO2 Nanophotocatalyst for Removal of Acid Orange from Wastewater", Journal of Sol-gel Science and Technology, 81, (2), 556-569, 2017.
 153. Mahin Maleki and Mohammad Haghighi, "Influence of Active Phase Composition on Physicochemical Properties and Performance of Visible-Light-Sensitized CuS-CdS/TiO2 Nanophotocatalyst Used in Removal of Acid Orange 7", Journal of Applied Researches in Chemistry, 11, (2), 5-14, 2017.
 154. Salar Mahboob, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Sonochemically Preparation and Characterization of Bimetallic Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst: Effects of Ultrasound Irradiation Time and Power on Catalytic Properties and Activity in Dry Reforming of CH4", Ultrasonics Sonochemistry, 38, 38-49, 2017.
 155. Kharazm Khaledi, Mohammad Haghighi and Parisa Sadeghpour, "On the Catalytic Properties and Performance of Core-Shell ZSM-5@MnO Nanocatalyst Used in Conversion of Methanol to Light Olefins", Microporous and Mesoporous Materials, 246, 51-61, 2017.
 156. Saeed Khajeh Talkhoncheh, Mohammad Haghighi, Naimeh Jodeiri and Sogand Aghamohammadi, "Hydrogen Production over Ternary Supported Ni/Al2O3-Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst via CH4/CO2 Reforming: Influence of Support Composition", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 46, 699-709, 2017.
 157. Maryam Hosseini, Mohammad Haghighi, Payam Margan and Hossein Ajamein, "Comparative Sonochemically Synthesis of CeO2-Doped Pd/Clinoptilolite and Pd/Al2O3 Nanocatalysts Used in Total Oxidation of Toluene at Low Temperatures for Polluted Air Treatment", Process Safety and Environmental Protection, 106, 309-318, 2017.
 158. Maryam Hosseini, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Mahdi Zarrabi, "Sono-Dispersion of Ceria and Palladium in Preparation and Characterization of Pd/Al2O3-Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst for Treatment of Polluted Air via Low Temperature VOC Oxidation", Process Safety and Environmental Protection, 106, 284-293, 2017.
 159. Mohammad Ghadiri, Khadijeh Mirza and Mohammad Haghighi, "Novel Procedure for Synthesis of SAPO-34 Nanocrystals Using Aluminum Chlorid as Aluminum Scoure and Investigating the Influence of Different Parameters on itsheir Synthesis", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 85, (3), 61-72, 2017.
 160. Parastoo Delir Kheyrollahi Nezhad, Mohammad Haghighi, Naimeh Jodeiri and Farhad Rahmani, "Comparative Synthesis of Ni/Z25M75 Nanocatalyst via Impregnation and Sol-Gel Methods Used in Conversion of Ethane to Ethylene in the Presence of CO2 and O2", Journal of Petroleum Research, 27, (96-1), 92-105, 2017.
 161. Sahar Dehghani and Mohammad Haghighi, "Sono-Sulfated Zirconia Nanocatalyst Supported on MCM-41 for Biodiesel Production from Sunflower Oil: Influence of Ultrasound Irradiation Power on Catalytic Properties and Performance", Ultrasonics Sonochemistry, 35, Part A, 142-151, 2017.
 162. Seyed Behnam Bagherzadeh, Mohammad Haghighi and Nader Rahemi, "Novel Oxalate Gel Coprecipitation Synthesis of ZrO2-CeO2-Promoted CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalyst for Fuel Cell-Grade Hydrogen Production from Methanol: Influence of Ceria-Zirconia Loading", Energy Conversion and Management, 34, 88-102, 2017.
 163. Seyed Behnam Bagherzadeh and Mohammad Haghighi, "Plasma-Enhanced Comparative Hydrothermal and Coprecipitation Preparation of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Methanol Steam Reforming", Energy Conversion and Management, 142, 452-465, 2017.
 164. Ali Alizadeh Eslami, Mohammad Haghighi and Parisa  Sadeghpour, "Short Time Microwave/Seed-Assisted Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured MnAPSO-34 Catalyst Used in Methanol Conversion to Light Olefins", Powder Technology, 310, 187-200, 2017.
 165. Hossein Ajamein, Mohammad Haghighi, Shervin Alaei and Shahab Minaei, "Ammonium Nitrate-Enhanced Microwave Solution Combustion Fabrication of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst for Fuel Cell Grade Hydrogen Supply", Microporous and Mesoporous Materials, 245, 82-93, 2017.
 166. Hossein Ajamein, Mohammad Haghighi and Shervin Alaei, "The Role of Various Fuels on Microwave-Enhanced Combustion Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Methanol Steam Reforming", Energy Conversion and Management, 137, 61-73, 2017.
 167. Maryam Ahmadi, Mohammad Haghighi and Davood Kahforoushan, "Influence of Active Phase Composition (Mn, Ni, MnxNi10-x) on Catalytic Properties and Performance of Clinoptilolite Supported Nanocatalysts Synthesized Using Ultrasound Energy toward Abatement of Toluene from Polluted Air", Process Safety and Environmental Protection, 106, 294-308, 2017.
 168. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi, Mahin Maleki and Nader  Rahemi, "Sequential Impregnation vs. Sol-Gel Synthesized Ni/Al2O3-CeO2 Nanocatalyst for Dry Reforming of Methane: Effect of Synthesis Method and Support Promotion", Molecular Catalysis, 431, 39-48, 2017.
 169. Mohsen Yazdani, Mohammad Haghighi and Saeid Ashkriz, "Mixing-Assisted Hydrothermal Synthesis of Nanostructured ZnAPSO-34 Used in Conversion of Methanol to Light Olefins: Effect of Agitation RPM on Catalytic Properties and Performance", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 11, (5), 766-777, 2016.
 170. Azadeh Talati, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Impregnation vs. Coprecipitation Dispersion of Cr over TiO2 and ZrO2 Used as Active and Stable Nanocatalysts in Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene by Carbon Dioxide", RSC Advances, 6, (50), 44195-44204, 2016.
 171. Azadeh Talati, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene by Carbon Dioxide over Cr/TiO2ZrO2 Nanocatalyst: Effect of Active Phase and Support Composition on Catalytic Properties and Performance", Advanced Powder Technology, 27, (4), 1195-1206, 2016.
 172. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Effect of Urea/Nitrate Ratio on Preparation of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production from Methanol", Journal of Applied Researches in Chemistry, 10, (1), 13-22, 2016.
 173. Leila Rezaee and Mohammad Haghighi, "Citrate Complexation Microwave Assisted Synthesis of Ce0.8Zr0.2O2 Nanocatalyst over Al2O3 Used in CO Oxidation for Hydrogen Purification: Influence of Composite Loading and Synthesis Method", RSC Advances, 6, (40), 34055-34065, 2016.
 174. Behgam Rahmani Vahid and Mohammad Haghighi, "Urea-Nitrate Combustion Synthesis of MgO/MgAl2O4 Nanocatalyst Used in Biodiesel Production from Sunflower Oil: Influence of Fuel Ratio on Catalytic Properties and Performance", Energy Conversion and Management, 126, 362-372, 2016.
 175. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Salar Mahboob, "CO2-Enhanced Dehydrogenation of Ethane over Sonochemically Synthesized Cr/Clinoptilolite-ZrO2 Nanocatalyst: Effects of Ultrasound Irradiation and ZrO2 Loading on Catalytic Activity and Stability", Ultrasonics Sonochemistry, 33, 150-163, 2016.
 176. Farhad Rahmani and Mohammad Haghighi, "One-Pot Hydrothermal Synthesis of ZSM-5-CeO2 Composite as a Support for Cr-Based Nanocatalyst: Influence of Ceria Loading and Process Conditions on CO2-Enhanced Dehydrogenation of Ethane", RSC Advances, 6, (92), 89551-89563, 2016.
 177. Farhad Rahmani and Mohammad Haghighi, "C2H6/CO2 Oxidative Dehydrogenation (ODH) Reaction on Nanostructured CrAPSO-34 Catalyst: One-Pot Hydrothermal vs. Conventional Hydrothermal/Impregnation Catalyst Synthesis", Korean Journal of Chemical Engineering, 33, (9), 2555-2566, 2016.
 178. Bahman Mohammadkhani, Mohammad Haghighi and Parisa Sadeghpour, "Altering C2H4/C3H6 Yield in Methanol to Light Olefins over HZSM-5, SAPO-34 and SAPO-34/HZSM-5 Nanostructured Catalysts: Influence of Si/Al Ratio and Composite Formation", RSC Advances, 6, (30), 25460-25471, 2016.
 179. Bahman Mohammadkhani, Mohammad Haghighi and Erfan Aghaei, "Preparation and Evaluation of Nanostructured Composite SAPO-34(90%)/HZSM-5(10%) Catalyst Used in Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", Journal of Applied Chemistry, 11, (39), 65-84, 2016.
 180. Mahin Maleki and Mohammad Haghighi, "Sono-Dispersion of CuS-CdS over TiO2 in One-Pot Hydrothermal Reactor as Visible-Light-Driven Nanostructured Photocatalyst", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 424, 283-296, 2016.
 181. Reza Khoshbin, Mohammad Haghighi and Payam Margan, "Combustion Dispersion of CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalyst over HZSM-5 Used in DME Production as a Green Fuel: Effect of Citric Acid to Nitrate Ratio on Catalyst Properties and Performance", Energy Conversion and Management, 120, 1-12, 2016.
 182. Saeed Khajeh Talkhoncheh, Mohammad Haghighi, Shahab Minaei, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3/ZrO2/CeO2 Nanocatalysts via Homogeneous Precipitation and Combustion Methods Used in Methanol Steam Reforming for Fuel Cell Grade Hydrogen Production", RSC Advances, 6, (62), 6257199-6257209, 2016.
 183. Sona Jamshidi, A Noruzi, Ali Akbar Babaluo and Mohammad Haghighi, "Performance of Pd Composite Membrane Prepared by Organic–Inorganic Method in WGS Membrane Reactor", Separation Science and Technology, 51, (11), 1891-1899, 2016.
 184. Tayyebeh Hosseini, Mohammad Haghighi and Hossein Ajamein, "Fuel Cell-Grade Hydrogen Production from Methanol over Sonochemical Coprecipitated Copper Based Nanocatalyst: Influence of Irradiation Power and Time on Catalytic Properties and Performance", Energy Conversion and Management, 126, 595-607, 2016.
 185. Seyed Jamal Hassani Rad, Mohammad Haghighi, Ali Alizadeh Eslami, Farhad Rahmani and Nader Rahemi, "Sol-Gel vs. Impregnation Preparation of MgO and CeO2 Doped Ni/Al2O3 Nanocatalysts Used in Dry Reforming of Methane: Effect of Process Conditions, Synthesis Method and Support Composition", International Journal of Hydrogen Energy, 41, (11), 5335-5350, 2016.
 186. Parastoo Delir Kheyrollahi Nezhad, Mohammad Haghighi, Naimeh Jodeiri and Farhad Rahmani, "Sol-Gel Preparation of NiO/ZrO2(x)-MgO(100-x) Nanocatalyst Used in CO2/O2 Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene: Influence of Mg/Zr Ratio on Catalytic Performance", Journal of Sol-Gel Science and Technology, 80, (2), 436-450, 2016.
 187. Behrouz Bayati, Mahboubeh Ejtemaei, Nazanin Charchi Aghdam, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi and Amir Sharafi, "Hydroisomerization of N-pentane over Pt/mordenite Catalyst: Effect of Feed Composition and Process Conditions", Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology, 5, (2), 84-99, 2016.
 188. Elmira Asghari, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "One-pot Hydrothermal Preparation of  Cr/MCM-41 Nanocatalyst and its Catalytic Activity in Dehydrogenation of Ethane to Ethylene in the Presence of Carbon Dioxide", Journal of Applied Researches in Chemistry, 10, (2), 73-83, 2016.
 189. Elmira Asghari, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "CO2-Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene over Cr/MCM-41 Nanocatalyst Synthesized via Hydrothermal/Impregnation Methods: Influence of Chromium Content on Catalytic Properties and Performance", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 418-419, 115-124, 2016.
 190. Abolfazl Amoozegar, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Enhancement of Catalytic Properties and Lifetime of Nanostructured SAPO-34 by La Isomorphous Substitution and Alteration of Si/Al Ratio Used in Methanol Conversion to Light Olefins", RSC Advances, 6, (56), 51024-51036, 2016.
 191. Abolfazl Amoozegar and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Characterization of Nanostructured La-Doped SAPO-34 Catalyst for Conversion of Methanol to Light Olefins", Journal of Petroleum Research, 26, (95-2), 118-136, 2016.
 192. Hossein Ajamein, Mohammad Haghighi, Reza Shokrani and Mozaffar Abdollahifar, "On the Solution Combustion Synthesis of Copper Based Nanocatalysts for Steam Methanol Reforming: Effect of Precursor, Ultrasound Irradiation and Urea/Nitrate Ratio", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 421, 222-234, 2016.
 193. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "Influence of Ambient Gas on Microwave-Assisted Combustion Synthesis of CuO–ZnO–Al2O3 Nanocatalyst Used in Fuel Cell Grade Hydrogen Production via Methanol Steam Reforming", Ceramics International, 42, (16), 17978-17989, 2016.
 194. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "Influence of Glycerol/Nitrates Ratio on Microwave Assisted Combustion Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3 Nanocomposite Used in Hydrogen Production from Methanol", Nanoscale, 3, (1), 27-66, 2016.
 195. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "On the Microwave Enhanced Combustion Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalyst Used in Methanol Steam Reforming for Fuel Cell Grade Hydrogen Production: Effect of Microwave Irradiation and Fuel Ratio", Energy Conversion and Management, 118, 231-242, 2016.
 196. Faezeh Ahmadi, Mohammad Haghighi and Hossein Ajamein, "Sonochemically Coprecipitation Synthesis of CuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 Nanocatalyst for Fuel Cell Grade Hydrogen Production via Steam Methanol Reforming", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 421, 196-208, 2016.
 197. Sogand Aghamohammadi and Mohammad Haghighi, "Effect of Template Combinations (TEA/MOR, TEA/DEA, DEA/MOR) in Synthesis of Nanostructured CoAPSO-34 Catalyst used in Conversion of Methanol to Light Olefins", Advanced Powder Technology, 27, (4), 1738-1749, 2016.
 198. Erfan Aghaei, Mohammad Haghighi, Zahra Pazhohniya and Sogand Aghamohammadi, "One-Pot Hydrothermal Synthesis of Nanostructured ZrAPSO-34 Powder: Effect of Zr-Loading on Physicochemical Properties and Catalytic Performance in Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", Microporous and Mesoporous Materials, 226, 331-343, 2016.
 199. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Saeed Khajeh Talkhoncheh, "Sono-Synthesis and Characterization of Bimetallic Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalyst: Effects of Metal Content on Catalytic Properties and Activity for Hydrogen Production via CO2 Reforming of CH4", Ultrasonics Sonochemistry, 31, 173-183, 2016.
 200. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari, Reza Shokrani and Saeid Ashkriz, "Abatement of Toluene from Polluted Air over Mn/Clinoptilolite-CeO2 Nanopowder: Impregnation vs. Ultrasound Assisted Synthesis with Various Mn-Loading", Advanced Powder Technology, 26, (2), 602-611, 2015.
 201. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Saeid Ashkriz, "Effect of Ultrasound Irradiation and Ni-Loading on Properties and Performance of CeO2-Doped Ni/Clinoptilolite Nanocatalyst Used in Polluted Air Treatment", Process Safety and Environmental Protection, 95, 26-37, 2015.
 202. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Saeid Ashkriz, "The Beneficial Use of HCl-Activated Natural Zeolite in Ultrasound Assisted Synthesis of Cu/Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst used for Catalytic Oxidation of Diluted Toluene in Air at Low Temperature", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 90, (4), 765-774, 2015.
 203. Seyed Reza Yahyavi, Mohammad Haghighi, Sirous Shafiei, Mozaffar Abdollahifar and Farhad Rahmani, "Ultrasound-Assisted Synthesis and Physicochemical Characterization of Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalysts Enhanced by Different Amounts of MgO Used for CH4/CO2 Reforming", Energy Conversion and Management, 97, 273-281, 2015.
 204. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi, Ali Alizadeh Eslami, Farhad Rahmani and Nader Rahemi, "Synthesis and Characterization of Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst via Sequential Impregnation and Sol-Gel Methods Used in CH4/CO2 Conversion to Syngas", Journal of Petroleum Research, 25, (85-1), 142-157, 2015.
 205. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi and Mozaffar Abdollahifar, "Sono-Dispersion of Bimetallic Ni–Co over Zeolite Y Used in Conversion of Greenhouse Gases CH4/CO2 to High Valued Syngas", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 23, 547-558, 2015.
 206. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Syngas Production from CO2-Reforming of CH4 over Sol-Gel Synthesized Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst: Effect of ZrO2 Precursor on Catalyst Properties and Performance", Quimica Nova, 38, (4), 459-465, 2015.
 207. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Sol-Gel Synthesis of Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Reforming of CH4/CO2 Greenhouse Gases", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 22, 9-21, 2015.
 208. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Effect of Mn and Ni Concentration on Synthesis of Nanostructured MnNiAPSO-34 Catalyst Used in Conversion of Methanol to Light Olefins", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34, (1), 11-27, 2015.
 209. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "DEA/TEAOH Templated Synthesis and Characterization of Nanostructured NiAPSO-34 Particles: Effect of Single and Mixed Templates on Catalyst Properties and Performance in the Methanol to Olefin Reaction", Particuology, 19, 69-81, 2015.
 210. Solmaz Sadeghi, Mohammad Haghighi and Pooya Estifaee, "Methanol to Clean Gasoline over Nanostructured CuO-ZnO/HZSM-5 Catalyst: Influence of Conventional and Ultrasound Assisted Co-impregnation Synthesis on Catalytic Properties and Performance", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 24, 302-310, 2015.
 211. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Majed Amini, "The Beneficial Utilization of Natural Zeolite in Preparation of Cr/Clinoptilolite Nanocatalyst Used in CO2-Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 31, 142-155, 2015.
 212. Farhad Rahmani and Mohammad Haghighi, "Sono-Dispersion of Cr over Nanostructured LaAPSO-34 Used in CO2 Assisted Dehydrogenation of Ethane: Effects of Si/Al Ratio and La Incorporation", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 27, Part 3, 1684-1701, 2015.
 213. Shahab Minaei, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Influence of Al-Precursor in Combustion Synthesis of CuO/ZnO/CeO2/Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production from Steam Reforming of Methanol", Fuel and Combustion Journal, 8, (1), 30-43, 2015.
 214. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Direct Conversion of Syngas to Dimethyl Ether as a Green Fuel over CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst: Effect of Aging Time on Physicochemical and Catalytic Properties", Journal of Renewable and Sustainable Energy, 7, (2), 023127.023121-023119, 2015.
 215. Saeed Khajeh Talkhoncheh and Mohammad Haghighi, "Syngas Production via Dry Reforming of Methane over Ni-Based Nanocatalyst over Various Supports of Clinoptilolite, Ceria and Alumina", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 23, 16-25, 2015.
 216. Sona Jamshidi, Zahra Kouzehgar, Ali Akbar Babaluo and Mohammad Haghighi, "Preparation of a Pd composite membrane via an organic-inorganic activation method in the electroless plating technique", Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell, 2, (3), 151-158, 2015.
 217. Parisa Jabbarnezhad, Mohammad Haghighi and Parisa Taghavinezhad, "Synthesis and Physicochemical Characterization of ZrO2-Doped NiMo/Al2O3 Nanocatalyst via Precipitation and Sequential Impregnation Methods Used in Hydrodesulfurization of Thiophene", Korean Journal of Chemical Engineering, 32, (7), 1258-1266, 2015.
 218. Kamran Ghasemzadeh, Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Mohammad Javad Vaezi, Ahmad Gholizadeh, Mohammad Adel Abdi, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi and Angelo Basile, "Hydrogen Production via Silica Membrane Reactor during the Methanol Steam Reforming Process: Experimental Study", RSC Advances, 5, (116), 95823-95832, 2015.
 219. Abolfazl Amoozegar and Mohammad Haghighi, "Effect of Si/Al Ratio on Physicochemical Properties of Nanostructured LaAPSO-34 for Conversion of Methanol to Light Olefins", New Materials, 6, (22), 91-110, 2015.
 220. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi and Amanollah Ebadi, "Direct Synthesis of DME over Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Catalyst Washcoated on High Pressure Microreactor: Effect of Catalyst Loading and Process Condition on Reactor Performance", Chemical Engineering Journal, 262, 1175-1186, 2015.
 221. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "Effect of Sorbitol/Oxidizer Ratio on Microwave Assisted Solution Combustion Synthesis of Copper Based Nanocatalyst for Fuel Cell Grade Hydrogen Production", Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell, 2, (4), 227-240, 2015.
 222. Sogand Aghamohammadi and Mohammad Haghighi, "Dual-Template Synthesis of Nanostructured CoAPSO-34 Used in Methanol to Olefins: Effect of Template Combinations on Catalytic Performance and Coke Formation", Chemical Engineering Journal 264, 359-375, 2015.
 223. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "High Temperature Synthesis of Nanostructured Ce-SAPO-34 Catalyst Used in Conversion of Methanol to Light Olefins: Effect of Temperature on Physicochemical Properties and Catalytic Performance", Journal of Porous Materials, 22, (1), 187-200, 2015.
 224. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "Effect of Crystallization Time on Properties and Catalytic Performance of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve Synthesized at High Temperatures for Conversion of Methanol to Light Olefins", Powder Technology, 269, 358-370, 2015.
 225. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Mahdi Sharifi, "Dry Reforming of Methane over Nanostructured Co/Y Catalyst for Hydrogen Production: Effect of Ultrasound Irradiation and Co-Loading on Catalyst Properties and Performance", Energy Conversion and Management, 103, 1101-1112, 2015.
 226. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Fuel Cell Grade Hydrogen Production via Methanol Steam Reforming over CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst with Various Oxide Ratios Synthesized via Urea-Nitrates Combustion Method", International Journal of Hydrogen Energy, 39, (25), 13141-13155, 2014.
 227. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi, Farhad Rahmani and Nader Rahemi, "Reforming of Biogas over Co- and Cu-Promoted Ni/Al2O3-ZrO2 Nanocatalysts Synthesized via Sequential Impregnation Method", Journal of Renewable Energy and Environment, 1, (1), 54-65, 2014.
 228.  
 229. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi, Farhad Rahmani and Samira Karimipour, "Syngas Production via Dry Reforming of CH4 over Co- and Cu-Promoted Ni/Al2O3-ZrO2 Nanocatalysts Synthesized via Sequential Impregnation and Sol-Gel Methods", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 21, 993-1004, 2014.
 230. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi and Mozaffar Abdollahifar, "Hydrogen Production via Reforming of Biogas over Nanostructured Ni/Y Catalyst: Effect of Ultrasound Irradiation and Ni-Content on Catalyst Properties and Performance", Materials Research Bulletin, 60, 328-340, 2014.
 231. Maryam Saket Oskoui, Maasoume Khatamian, Mohammad Haghighi and Azin Yavari, "Photocatalytic Hydrogen Evolution from Water over Chromosilicate-Based Catalysts", RSC Advances, 4, (38), 19569-19577, 2014.
 232. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Dry Reforming of Greenhouse Gases CH4/CO2 over MgO-Promoted Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst: Effect of MgO Addition via Sol-Gel Method on Catalytic Properties and Hydrogen Yield", Journal of Sol-Gel Science and Technology, 70, (1), 111-124, 2014.
 233. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Sol-Gel Synthesis and Catalytic Performance of Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst with Different ZrO2-Loadings Used in CH4/CO2 Reforming for Hydrogen Production", International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 8, (3), 304-324, 2014.
 234. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Synthesis of Nanostructured MnNiAPSO-34 Catalyst: Catalytic Properties and Performance", Journal of Advanced Materials and Processing, 2, (2), 49-66, 2014.
 235. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi, Yaser Vafaeian and Pooya Estifaee, "Hydrogen Production via CO2 Reforming of Methane over ZrO2-Doped Ni/ZSM-5 Nanostructured Catalyst Prepared by Ultrasound Assisted Sequential Impregnation Method", Journal of Power Sources, 272, 816-827, 2014.
 236. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Pooya Estifaee, "Synthesis and characterization of Pt/Al2O3–CeO2 nanocatalyst used for toluene abatement from waste gas streams at low temperature: Conventional vs. plasma–ultrasound hybrid synthesis methods", Microporous and Mesoporous Materials, 185, 213-223, 2014.
 237. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Somaiyeh Allahyari, "CO2 Reforming of Methane over Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst: The Influence of Plasma Treatment and Process Conditions on Catalytic Properties and Performance", Korean Journal of Chemical Engineering, 31, (9), 1553-1563, 2014.
 238. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "Syngas Production via CO2 Reforming of Methane over Plasma Assisted Synthesized Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalysts with Different Ni-Loadings", International Journal of Energy Research, 38, (6), 765-779, 2014.
 239. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Somaiyeh Allahyari and Mahdi Fallah Jafari, "Syngas Production from Reforming of Greenhouse Gases CH4/CO2 over Ni-Cu/Al2O3 Nanocatalyst: Impregnated vs. Plasma-Treated Catalyst", Energy Conversion and Management, 84, 50-59, 2014.
 240. Mohsen Parvas, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Degradation of Phenol via Wet-Air Oxidation over CuO/CeO2-ZrO2 Nanocatalyst Synthesized Employing Ultrasound Energy: Physicochemical Characterization and Catalytic Performance", Environmental Technology, 35, (9), 1140-1149, 2014.
 241. Shahab Minaei, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Influence of CeO2 on Fuel Cell Grade Hydrogen Production from Steam Reforming of Methanol over Nanostructured Mixed Oxides of Cu, Zn and Al Synthesized via Urea-Nitrate Combustion Method", Journal of Applied Researches in Chemistry, 8, (3), 33-44, 2014.
 242. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Direct Conversion of Syngas to Dimethyl Ether as a Green Fuel over Ultrasound-Assisted Synthesized CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst: Effect of Active Phase Ratio on Physicochemical and Catalytic Properties at Different Process Conditions", Catalysis Science and Technology, 4, (6), 1779-1792, 2014.
 243. Maasoume Khatamian, Maryam Saket Oskoui, Mohammad Haghighi and Maseud Darbandi, "Visible-Light Response Photocatalytic Water Splitting over CdS/TiO2 and CdS-TiO2/Metalosilicate Composites", International Journal of Energy Research, 38, (13), 1712-1726, 2014.
 244. Maasoume Khatamian, Maryam Saket Oskoui and Mohammad Haghighi, "Photocatalytic Hydrogen Generation over CdS-Metalosilicate Composites under Visible Light Irradiation", New Journal of Chemistry, 38, (4), 1684-1693, 2014.
 245. Maasoume Khatamian, Mohammad Ghadiri and Mohammad Haghighi, "Deactivation Of Fe-K Commercial Catalysts During Ethylbenzene Dehydrogenation And Novel Method For Their Regeneration", Chemical Technology, 9, (5), 158-169, 2014.
 246. Saeed Khajeh Talkhoncheh, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Urea-Nitrate Combustion Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO(30)/ZnO(50)/Al2O3(20) Nanocatalyst from Different Precursors Used in Hydrogen Production from Methanol", Journal of Applied Chemistry, 9, (30), 89-102, 2014.
 247. Leila Karimnezhad, Mohammad Haghighi and Esmaeil Fatehifar, "Adsorption of Benzene and Toluene from Waste Gas Using Activated Carbon Activated by ZnCl2", Frontiers of Environmental Science and Engineering, 8, (6), 835-844, 2014.
 248. Zeinab Jamalzadeh, Mohammad Haghighi and Nazli Asgari, "Synthesis and Physicochemical Characterizations of Nanostructured Pd/Carbon-Clinoptilolite-CeO2 Catalyst for Abatement of Xylene from Waste Gas Streams at Low Temperature", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, (5), 2735-2744, 2014.
 249. Parisa Jabbarnezhad, Mohammad Haghighi and Parisa Taghavinezhad, "Sonochemical Synthesis of NiMo/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst: Effect of Sonication and Zirconia Loading on Catalytic Properties and Performance in Hydrodesulfurization Reaction", Fuel Processing Technology, 126, 392-401, 2014.
 250. Pooya Estifaee, Mohammad Haghighi, Nima Mohammadi and Farhad Rahmani, "CO oxidation over sonochemically synthesized Pd–Cu/Al2O3 nanocatalyst used in hydrogen purification: Effect of Pd loading and ultrasound irradiation time", Ultrasonics Sonochemistry, 21, (3), 1155-1165, 2014.
 251. Pooya Estifaee, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Nader Rahemi and Mahdi Fallah Jafari, "The Beneficial Use of Non-thermal Plasma in Synthesis of Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst Used in Hydrogen Production from Reforming of CH4/CO2 Greenhouse Gases", Journal of Power Sources, 257, 364-373, 2014.
 252. Mitra Ebrahimynejad, Mohammad Haghighi and Nazli Asgari, "Ultrasound Assisted Synthesis and Physicochemical Characterization of Fluorine-Modified CoMo/Al2O3 Nanocatalysts Used for Hydrodesulfurization of Thiophene", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 14, (9), 6848-6857, 2014.
 253. Mitra Ebrahimynejad and Mohammad Haghighi, "Structural Modification of NiMo/Al2O3 Nanocatalyst by Phosphor via Impregnation Method Used in Desulfurization of Thiophene", Fuel and Combustion Journal, 7, (1), 55-71, 2014.
 254. Mitra Ebrahimynejad and Mohammad Haghighi, "Nanocatalysts: Effect of Active-Phase and Promoter on Catalytic Properties and Performance in the Hydrodesulfurization Reaction", Petroleum Science and Technology, 32, (23), 2867-2877, 2014.
 255. Mojtaba Charghand, Mohammad Haghighi, Saeed Saedy and Sogand Aghamohammadi, "Efficient Hydrothermal Synthesis of Nanostructured SAPO-34 Using Ultrasound Energy: Physicochemical Characterization and Catalytic Performance toward Methanol Conversion to Light Olefins", Advanced Powder Technology, 25, (6), 1728-1736, 2014.
 256. Mojtaba Charghand, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "The Beneficial Use of Ultrasound in Synthesis of Nanostructured Ce-Doped SAPO-34 Used in Methanol Conversion to Light Olefins", Ultrasonics Sonochemistry, 21, (5), 1827-1838, 2014.
 257. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Homogeneous Precipitation Synthesis of CuO-ZrO2-CeO2-Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Methanol Steam Reforming for Fuel Cell Applications", Energy Conversion and Management, 87, 928-937, 2014.
 258. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Urea-Nitrate Combustion Synthesis of ZrO2 and CeO2 doped CuO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Steam Reforming of Biomethanol for Hydrogen Production", Ceramics International, 40, (9, Part A), 14177-14184, 2014.
 259. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Habib Qavam Saeedi, "Direct Synthesis of Dimethyl Ether as a Green Fuel from Syngas over Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Catalyst: Influence of Irradiation Time on Nanocatalyst Properties and Catalytic Performance", Journal of Power Sources, 272, 929-939, 2014.
 260. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Habib Qavam Saeedi, "Direct Conversion of Syngas to DME over CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Synthesized via Ultrasound-Assisted Co-precipitation Method: New Insights into the Role of Gas Injection", International Journal of Energy Research, 38, (15), 2030-2043, 2014.
 261. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi, Shahin Hosseinzadeh and Habib Gavam Saeedi, "The Beneficial Use of Ultrasound Irradiation and Nitrate/Acetate Metal Precursors in the Co-precipitation Synthesis and Characterization of Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3 Catalyst for Methanol Synthesis", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 112, (1), 101-116, 2014.
 262. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Shahin Hosseinzadeh, "Effect of Irradiation Power and Time on Ultrasound Assisted Co-precipitation of Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3 over HZSM-5 Used for Direct Conversion of Syngas to DME as a Green Fuel", Energy Conversion and Management, 83, 212-222, 2014.
 263. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Shahin Hosseinzadeh, "Ultrasound Assisted Co-Precipitation of Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3 over HZSM-5: Effect of Precursor and Irradiation Power on Nanocatalyst Properties and Catalytic Performance for Direct Syngas to DME", Ultrasonics Sonochemistry, 21, (2), 663-673, 2014.
 264. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi and Amanollah Ebadi, "Direct Conversion of Syngas to DME as a Green Fuel in a High Pressure Microreactor: Influence of Slurry Solid Content on Characteristics and Reactivity of Washcoated CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst", Chemical Engineering and Processing, 86, 53-63, 2014.
 265. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Mojtaba Charghand, "Methanol conversion to light olefins over nanostructured CeAPSO-34 catalyst: Thermodynamic analysis of overall reactions and effect of template type on catalytic properties and performance", Materials Research Bulletin, 50, 462-475, 2014.
 266. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "Enhancement of Catalytic Lifetime of Nanostructured SAPO-34 in Conversion of Biomethanol to Light Olefins", Microporous and Mesoporous Materials, 196, 179-190, 2014.
 267. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Ali Akbar Babaluo, "Syngas Production via Dry Reforming of Methane over Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst Synthesized Using Ultrasound Energy", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, (4), 1845-1851, 2014.
 268.  
 269. Yaser Vafaeian, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Ultrasound Assisted Dispersion of Different Amount of Ni over ZSM-5 Used as Nanostructured Catalyst for Hydrogen Production via CO2 Reforming of Methane", Energy Conversion and Management, 76, 1093-1103, 2013.
 270. Tayebeh Souri, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "TEA/MOR Mixed Template Synthesis of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve with Various Ratios Used in Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", Journal of Applied Chemistry, 8, (28), 41-56, 2013.
 271. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi, Ali Alizadeh Eslami and Farhad Rahmani, "Hydrogen Production via CO2-Reforming of Methane over Cu and Co Doped Ni/Al2O3 Nanocatalyst: Impregnation vs. Sol-Gel Method and Effect of Process Conditions and Promoter", Journal of Sol-Gel Science and Technology, 67, (3), 601-617, 2013.
 272. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Sirous Khorram, "Conversion of CH4/CO2 to Syngas over Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Synthesized via Plasma Assisted Co-impregnation Method: Surface Properties and Catalytic Performance", Journal of Applied Physics, 114, (9), 0943011-09430110, 2013.
 273. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Sirous Khorram, "Non-thermal plasma assisted synthesis and physicochemical characterizations of Co and Cu doped Ni/Al2O3 nanocatalysts used for dry reforming of methane", International Journal of Hydrogen Energy, 38, (36), 16048-16061, 2013.
 274. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Pooya Estifaee, "CO2 Reforming of CH4 Over CeO2-Doped Ni/Al2O3 Nanocatalyst Treated by Non-Thermal Plasma", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 13, (7), 4896-4908, 2013.
 275. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Pooya Estifaee, "Plasma Assisted Synthesis and Physicochemical Characterizations of Ni–Co/Al2O3 Nanocatalyst Used in Dry Reforming of Methane", Plasma Chemistry and Plasma Processing, 33, (4), 663-680, 2013.
 276. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Pooya Estifaee, "Synthesis and Physicochemical Characterizations of Ni/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Prepared via Impregnation Method and Treated with Non-Thermal Plasma for CO2 Reforming of CH4", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, (5), 1566-1576, 2013.
 277. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Somaiyeh Allahyari, "The Effect of the Calcination Temperature on Physicochemical Properties and Catalytic Activity in the Dry Reforming of Methane over Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Prepared by a Hybrid Impregnation-Plasma Method", Catalysis Science and Technology, 3, (12), 3183-3191, 2013.
 278. Reza Khoshbin, Mohammad Haghighi and Nazli Asgari, "Direct synthesis of dimethyl ether on the admixed nanocatalysts of CuO-ZnO-Al2O3 and HNO3-modified clinoptilolite at high pressures: Surface properties and catalytic performance", Materials Research Bulletin, 48, (2), 767-777, 2013.
 279. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Preparation and Catalytic Performance of CuO-ZnO-Al2O3/Clinoptilolite Nanocatalyst for Single-Step Synthesis of Dimethyl Ether from Syngas as a Green Fuel", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 13, (7), 4996-5003, 2013.
 280. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Direct Syngas to DME as a Clean Fuel: The Beneficial Use of Ultrasound for the Preparation of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst", Chemical Engineering Research and Design, 91, (6), 1111-1122, 2013.
 281. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "A Comparative study on the dispersion of CuO-ZnO-Al2O3 Nanoparticles over HZSM-5 via Batch Co-precipitation, Semibatch Co-precipitation and Combined Co-Precipitation-Ultrasound Methods", Chemistry of Solid Materials, 1, (1), 1-16, 2013.
 282. Zeinab Jamalzadeh, Mohammad Haghighi and Nazli Asgari, "Synthesis, physicochemical characterizations and catalytic performance of Pd/carbon-zeolite and Pd/carbon-CeO2 nanocatalysts used for total oxidation of xylene at low temperatures", Frontiers of Environmental Science and Engineering, 7, (3), 365-381, 2013.
 283. Behrouz Bayati, Zeinab Belbasi, Mahboubeh Ejtemaei, Nazanin Charchi Aghdam, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi and Enrico Drioli, "Separation of pentane isomers using MFI zeolite membrane", Separation and Purification Technology, 106, 56-62, 2013.
 284. Behrouz Bayati, Yaser Bayat, Nazanin Charchi Aghdam, Mahboubeh Ejtemaei, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi and Enrico Drioli, "Preparation of Crack-Free Nanocomposite Ceramic Membrane Intermediate Layers on α-alumina Tubular Supports", Separation Science and Technology, 48, (13), 1930-1940, 2013.
 285. Nazli Asgari, Mohammad Haghighi and Sirous Shafiei, "Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured Pd/Ceria-Clinoptilolite Catalyst Used for P-Xylene Abatement from Waste Gas Streams at Low Temperature", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 88, (4), 690-703, 2013.
 286. Nazli Asgari, Mohammad Haghighi and Sirous Shafiei, "Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured CeO2/Clinoptilolite for Catalytic Total Oxidation of Xylene at Low Temperature", Environmental Progress and Sustainable Energy, 32, (3), 587-597, 2013.
 287. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Samira Karimipour, "A Comparative Synthesis and Physicochemical Characterizations of Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst via Sequential Impregnation and Sol-Gel Methods Used for CO2 Reforming of Methane", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 13, (7), 4872-4882, 2013.
 288. Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanopowder. Part I: Effect of Crystallization Time", Particuology, 10, (6), 729-736, 2012.
 289. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi, Pooya Estifaee and Mohammad Reza Rahimpour, "A comparative study of two different membranes applied for auto-thermal methanol synthesis process", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 7, 60-74, 2012.
 290. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Urea-Nitrate Combustion Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO-ZnO-Al2O3 Nanoparticles over HZSM-5", Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 28, (9), 1967-1978, 2012.
 291. Maasoume Khatamian, Ali Akbar Khandar, Baharak Divband, Mohammad Haghighi and Saeideh Ebrahimiasl, "Heterogeneous photocatalytic degradation of 4-nitrophenol in aqueous suspension by Ln (La3+, Nd3+ or Sm3+) doped ZnO nanoparticles", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 365, 120-127, 2012.
 292. Mitra Ebrahimynejad and Mohammad Haghighi, "Synthesize of NiMo/F-Al2O3 Nanocatalyst Using Fluorine-Modified Impregnation Method for Desulfurization of Hydrocarbon Fuels", Fuel and Combustion Journal, 5, (2), 47-58, 2012.
 293. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Ali Akbar Babaluo, "Evaluation of Performance of Different Catalysts in Production of Synthetic Gas Using Dry Reforming of Natural Gas", Journal of Farayandno, 6, (35-36), 29-39, 2012.
 294. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Reza Alizadeh, "Thermodynamic Equilibrium Modeling of Tri-Reforming of Methane", Iranian Journal of Chemical Engineering, 11, (60), 20-29, 2012.
 295. Zahra Abbasi, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Nader Rahemi, "Comparative Synthesis and Physicochemical Characterization of CeO2 Nanopowder via Redox Reaction, Precipitation and Sol-Gel Methods Used for Total Oxidation of Toluene", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 7, (6), 868-876, 2012.
 296. Ehsan Pipelzadeh, Mehrab Valizadeh Derakhshan, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi and Akram Tavakoli, "Formic Acid Decomposition Using Synthesized Ag/TiO2 Nanocomposites in Ethanol-Water Media under Illumination of Near UV Light", International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 7, (2), 78-86, 2011.
 297. Mohsen Parvas and Mohammad Haghighi, "Synthesis of Transition Metals over Ceria-Zirconia Nanocatalysts Used in Wet-Air Oxidation of Phenol", NanoWorld 23, 2011.
 298. Maasoume Khatamian, Ali Akbar Khandar, Mohammad Haghighi and Mohammad Ghadiri, "Nano ZSM-5 type ferrisilicates as novel catalysts for ethylbenzene dehydrogenation in the presence of N2O", Applied Surface Science, 258, (2), 865-872, 2011.
 299. Mohammad Saleh Ghodrati, Mohammad Haghighi, Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, Behzad Pourabas and Ehsan Pipelzadeh, "Phenol Decomposition Under Sunlight Using a Sonochemically Synthesized CdSe/TiO2 Nanocatalyst", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 104, (1), 49-60, 2011.
 300. Mitra Ebrahimynejad and Mohammad Haghighi, "Evaluation of Fluorine Addition on Catalytic Performance of Hydrodesulfurization Catalysts for Deep Desulfurization of Gasoline and other Petroleum Fractions", Journal of Farayandno, 13, 45-52, 2011.
 301. Ali Alizadeh Eslami, Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Saeed Nasiri Laheghi, "Sol-Gel Synthesis and Characterization of Ni/Al2O3 Nano-Catalysts Doped with Co and Cu", AIP Conference Proceedings (The American Institute of Physics), 1315, (1), 1297-1302, 2011.
 302. Mozaffar Abdollahifar and Mohammad Haghighi, "Methanol Potentials as Future Energy Recourse in Fuel Cell Technologies", The Oil, Gas and Energy Journal, Y2, (6), 32-38, 2011.
 303. Zahra Abbasi, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Saeed Saedy, "Synthesis and Physicochemical Characterizations of Nanostructured Pt/Al2O3-CeO2 Catalysts for Total Oxidation of VOCs", Journal of Hazardous Materials, 186, (2-3), 1445-1454, 2011.
 304. Zahra Abbasi, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Saeed Saedy, "Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured Pt/CeO2 Catalyst Used for Total Oxidation of Toluene", International Journal of Chemical Reactor Engineering, 9, (1), 1-19, 2011.
 305. Keivan Shayesteh, Jafar Sadegh Moghaddas, Mohammad Haghighi and Habibollah Eskandari, "Development of a Monitoring Method for Oxidative Coupling Reaction of 2-Naphthol in Solid State", Asian Journal of Chemistry, 22, (3), 2106-2116, 2010.
 306. Farhad Rahmani, Mehdi Bayat, Mohammad Haghighi and Mohammad Reza Rahimpour, "The Investigation of CO Injection Effect on the Methanol Production in a Single Type Reactor in the Presence of Catalyst Deactivation", Iranian Journal of Chemical Engineering, 7, (3), 29-48, 2010.
 307. Maasoume Khatamian, Ali Akbar Khandar, Mohammad Haghighi, Mohammad Ghadiri and Maseud Darbandi, "Synthesis, Characterization and Acidic Properties of Nanopowder ZSM-5 Type Ferrisilicates in the Na+/K+ Alkali System", Powder Technology, 203, (3), 503-509, 2010.
 308. Mozaffar Abdollahifar and Mohammad Haghighi, "Thermodynamic Evaluation of Methane Conversion to Alcohols", Journal of Farayandno, 28, 59-66, 2010.
 309. Zahra Abbasi, Esmaeil Fatehifar, Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Aghahoseini, "Selection of Optimum Method for Abatements of VOCs from Waste Gas Streams: Non-Destructive Methods", Iranian Journal of Chemical Engineering, 8, (44), 30-40, 2010.
 310. Keivan Shayesteh, Jafar Sadegh Moghaddas, Mohammad Haghighi and Gholamhasan Imanzadeh, "A Mechanochemical Reaction for Highly Efficient Preparation of 1, 1´-bi-2-Naphthol from 2-Naphthol", Scientific Research and Essays, 4, (11), 1201-1204, 2009.
 311. Ehsan Pipelzadeh, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi, Akram Tavakoli, Mehrab Valizadeh Derakhshan and Amir Karimzadeh Behnami, "Silver Doping on TiO2 Nanoparticles Using a Sacrificial Acid and its Photocatalytic Performance under Medium Pressure Mercury UV Lamp", Chemical Engineering Journal, 155, (3), 660-665, 2009.
 312. Maryam Ghlishkhani, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Davood Kahforoushan, "Investigation and Identification of Sources Producing CO, CO2 and SO2 Gaseous Pollutants in Gas Exploitation and Booster Units of National Iranian Oil Company", Oil and Energy, 5, (39), 36-41, 2009.
 313. Zhi-qiang Sun, Jin-hu Wu, Mohammad Haghighi, John Bromly, Esther Ng, Hui Ling Wee, Yang Wang and Dong-ke Zhang, "Methane Cracking over a Bituminous Coal Char", Energy and Fuels, 26, (3), 1601-1605, 2007.
 314. Mohammad Haghighi, Zhi-qiang Sun, Jin-hu Wu, John Bromly, Hui Ling Wee, Esther Ng, Yang Wang and Dong-ke Zhang, "On the Reaction Mechanism of CO2 Reforming of Methane over a Bed of Coal Char", Proceedings of the Combustion Institute, 31, (2), 1983-1990, 2007.
 315. Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh and Mohammad Haghighi, "Kinetics and Reactor Design in Chemical Engineering Curriculum", Iranian Journal of Engineering Education, 21, (6), 65-78, 2004.
 316. Mohammad Ali Keynejad, Anvar Khudiev and Mohammad Haghighi, "Activation of Silica Catalyst - Melamine Process", Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 4, (7), 75-78, 2001.
 317. Mohammad Haghighi, Anvar Khudiev, Vahid Sheikh Hasani and Ahmad Fazlollahi, "Hydrocracking of iso-Octane in Atmospheric Pressure - Comparison of Catalyst Activities", Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 3, (6), 15-18, 2001.
 318. Mohammad Reza Ehsani and Mohammad Haghighi, "A Software for Simulation of Reactive Distillation", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34, (2), 139-147, 1998.

·International Conferences Papers:

 1. Fatemeh Yousefi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Sono-Hydrothermal Design of Plasmonic Disilver Dimolybdate Nanophotocatalyst: Excellent Removal of Acid Orange 7", The 6th International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE (OGPHSE06), Hamedan, Iran, 16 January 2022.
 2. Ali Mohammadi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Ultrasound-Assistant Solvothermal Design of Flower-Like Bi7O9I3-BiOI Nanophotocatalyst: Effective Rhodamine B Deletion", The 6th International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE (OGPHSE06), Hamedan, Iran, 16 January 2022.
 3. Amir Haghighi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Promising Solar Light Driven Emerging Contaminant Degradation over Ag Bi2MoO6 Nanosheets Photocatalyst", The 6th International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE (OGPHSE06), Hamedan, Iran, 16 January 2022.
 4. Mehrdad Esmaeili, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Emerging Contaminant Remediation over Cauliflower-Like Bi4V2O11 Nanophotocatalyst: Sono-Solvothermal Design", The 6th International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE (OGPHSE06), Hamedan, Iran, 16 January 2022.
 5. Carus Almasi Jaf, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Microwave-Induced Combustion Design of Macro-Structured Sponge-Like CeO2 Nanophotocatalyst: Impressive Degradation of Crystal Violet and Acid Orange 7", The 6th International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE (OGPHSE06), Hamedan, Iran, 16 January 2022.
 6. Iman Ghasemi, Mohammad Haghighi and Azadeh Talati, "Synthesis of Cu-Spinel/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite with Efficient Performance in Photocatalytic Removal of Organic Dye Pollutants", The 9th International Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum (IRCCE09), Tehran, Iran, 18 November 2021.
 7. Alireza Ebrahimi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "One-Pot Solution-Combustion Fabrication of Bi2O3-Bi5O7I and Bi2O3-KBi6O9I Heterojuncted Nanophotocatalysts for Degradation of TC-HCl Antibiotic: Influence of Fuel Type on Structural/Textural Properties", The 9th International Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum (IRCCE09), Tehran, Iran, 18 November 2021.
 8. Neda Vardast and Mohammad Haghighi, "Ultrasound Assisted Loading of CaO over Al-MCM-41 for Biodiesel Production", The 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 18-20 November 2020.
 9. Azadeh Talati, Mohammad Haghighi and Ebrahim Abbasi Asl, "Synthesis of Zn-Spinel AgCl Nanocomposite over Reduced Graphene Oxide for Photocatalytic Degradation of Organic Dye Pollutants in Aqueous Solution", The 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 18-20 November 2020.
 10. Neda Vardast, Mohammad Haghighi and Behzad Ebadinezhad, "Synthesis and Characterization of Cerium Oxide Loaded ZnO for Biodiesel Production", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 11. Amin Sokhan Sanj, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Photo-Decomposition of Antibiotic Pollutant over Bismuth Subcarbonate under Simulated Solar Light", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 12. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi and Amir Haghighi, "rGO(2%)-Modified BimOnClz Architecture as Mesostructure Photocatalyst: Excellent Solar-Light-Driven Elimination of Dyed Contaminants", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 13. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi and Amir Haghighi, "Sono-Hydrothermal Fabrication of Ag-Decorated Plasmonic Shaped AgVO3 for Photocatalytic Degradation of Tetracycline", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 14. Hessam Addin Nadernia, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Magnesium Hydroxystannate Nanophotocatalyst and its Photo-Activity Evaluation in Organic Pollutants Degradation", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 15. Mahdiyeh Mohammadzadeh, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "A Nanostructured Novel (BiOCOOH)0.75(Bi2MoO6)0.25 Photocatalyst For Simultaneous Photodegradation of Contaminants in Solar Spectrum", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 16. Nazanin Mikaeeli, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Maryam Shabani, "Sunlight Response AgClxBr1-x via Facile Ultrasound Fabrication: Enhanced Hetero-Photocatalytic Degradation of Dyed Contaminant", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 17. Mohammad Ghadiri, Khadijeh Mirza, Mohammad Haghighi and Arash Afghan, "Methanol conversion to light olefins (MTO) in the presence of synthesized Nano SAPO-34 and FeAPSO-34 Zeolites", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 18. Fatemeh Chapari, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Maryam Shabani, "Ultrasound Assisted Design of Narrow-Band Gap Ag/Ag2CrO4 vs. CeO2 Nanophotocatalyst for Remediation of RhB and AO7 under Sunlight", The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2020), Guilan, Iran, 28-30 October 2020.
 19. Hossein Zeinalzadeh, Mohammad Haghighi and Behzad Ebadinezhad, "Structural and Morphological Improvement of Silica-Alumina-Phosphate Nanostructure by Hard Template Addition Applied in Green Fuel Production", The Euro Catalysis 2020 - Frontiers in Catalysis and Chemical Engineering (EuroCat2020), Amsterdam, Netherlands, July 31 2020.
 20. Mahdiyeh Mohammadzadeh, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "One-pot sono-enhanced EG/EtOH-thermal design of nano-structured bismuth oxide formate and bismuth molybdenum oxide and their competitive evaluation in hetero-photocatalytic deletion of RhB under simulated sunlight", The Euro Catalysis 2020 - Frontiers in Catalysis and Chemical Engineering (EuroCat2020), Amsterdam, Netherlands, July 31 2020.
 21. Mehdi Mohammadpour, Mohammad Haghighi and Reza Shokrani, "Conventional vs. Microwave Heating in Combustion Synthesis of Ca-Mn Perovskite Used in MgO Nanocatalyst for Biodiesel Production ", The Euro Catalysis 2020 - Frontiers in Catalysis and Chemical Engineering (EuroCat2020), Amsterdam, Netherlands, July 31 2020.
 22. Iman Ghasemi, Mohammad Haghighi and Azadeh Talati, "Facile Synthesis and Photocatalytic Performance Evaluation of Nickel Oxide and Ni-Cu-Fe Oxides as Solar-Light-Driven Nanophotocatalysts", The Euro Catalysis 2020 - Frontiers in Catalysis and Chemical Engineering (EuroCat2020), Amsterdam, Netherlands, July 31 2020.
 23. Sahar Dehghani and Mohammad Haghighi, "Ultrasound Assisted Dispersion of Magnesium Oxide on CeMCM-41 Nanocatalyst for Biodiesel Production from Waste Vegetable Oil", The Euro Catalysis 2020 - Frontiers in Catalysis and Chemical Engineering (EuroCat2020), Amsterdam, Netherlands, July 31 2020.
 24. Zahra Abdollahizadeh, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Photocatalytic Elimination of Antibiotic Ofloxacin over Plasmonic AgBr Anchored with Co-Cr Layered Double Hydroxide as Solar-Light-Driven Nanophotocatalyst", The Euro Catalysis 2020 - Frontiers in Catalysis and Chemical Engineering (EuroCat2020), Amsterdam, Netherlands, July 31 2020.
 25. Alireza Ebrahimi, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Spray Drying of Nanostructured Kaolin-Bound SAPO-34 Catalyst for Conversion of Methanol to Light Olefins in Fluidized Bed Reactor: Comparison of Silica and Alumina Sol as Binder", The International Conference on New Technologies in Oil, Gas and Petrochemical Industries (OGP 2019), Tehran, Iran, 4-5 May 2019.
 26. Neda Vardast, Mohammad Haghighi and Sahar Dehghani, "Sono-Synthesis of Ca/Al-MCM-41as an effective Nanocatalyst for Biodiesel Production from Sunflower Oil", The 3rd International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE (OGPHSE3), Hamedan, Iran, 10 January 2019.
 27. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Amir Haghighi, "Tuning Process Parameters for Evaluation of BiOCl(57%)-Bi24O31Cl10(43%) Nanophotocatalyst and Its Reusability Performance in Antibiotic Degradation", The 3rd International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE (OGPHSE3), Hamedan, Iran, 10 January 2019.
 28. Maryam Shabani, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Amir Haghighi, "Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Ofloxacin using Mesoporous BixOyClz Nanophotocatalysts: One-Pot Combustion Route", The 3rd International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE (OGPHSE3), Hamedan, Iran, 10 January 2019.
 29. Mohammad Ghadiri, Khadijeh Mirza, Mohammad Haghighi, A. Rahmati and S. Abbaspour, "Preparation and characterization of SAPO-34 zeolite nanocatalysts using diethyl amine (as template)", The 5th Iran International Zeolite Conference (IIZC5), University of Tabriz, Tabriz, Iran, 26-27 August 2018.
 30. Mohammad Ghadiri, Khadijeh Mirza, Mohammad Haghighi and A. Rahmati, "Synthesis of K-SAPO-34 and Ag-SAPO-34 Nano-catalysts for Methanol to Olefins (MTO) Process", The 5th Iran International Zeolite Conference (IIZC5), University of Tabriz, Tabriz, Iran, 26-27 August 2018.
 31. Erfan Saber Khatibi, Mohammad Haghighi and Salar Mahboob, "Copper Nanoparticles on Carbonaceous Materials as Photocatalysts for Purification of Contaminated Water Under Visible Light Irradiation", The 7th International Conference on Nanostructures, (ICNS7), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 27 Feb-1 Mar 2018.
 32. Salar Mahboob and Mohammad Haghighi, "Synthesis and physicochemical characterization of Fe2O3-ZnO/rGO nanophotocatalyst for degradation of methylene blue in aqueous solution", The 7th International Conference on Nanostructures, (ICNS7), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 27 Feb-1 Mar 2018.
 33. Alireza Ebrahimi , Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Applying Soniation in Spray Drying of Nanostructured Kaolin-Bound SAPO-34 Catalyst for Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", The 7th International Conference on Nanostructures, (ICNS7), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 27 Feb-1 Mar 2018.
 34. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Alireza Ebrahimi, "Conversion of Methanol to Light Olefins in Fluidized Bed Reactor over Spray-Dried Nanostructured Kaolin-Bound SAPO-34 Catalyst: Influence of Calcination Temperature", The 7th International Conference on Nanostructures, (ICNS7), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 27 Feb-1 Mar 2018.
 35. Parisa Sadeghpour, Mohammad Haghighi, Pouya Shekari and Mehrdad Esmaeili, "High Temperature Hydrothermal Synthesis of NiZSM-5 Molecular Sieve Used in Conversion of Methanol to Light Olefins", The 5th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE5), Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran, 2 Feb 2018.
 36. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Alireza Ebrahimi "Assembly of Kaolin and SAPO-34 Catalyst Using Silica Sol as Binder by Spray Dring for Conversion of Methanol to Light Olefins in Fluidized Bed Reactor: Effect of Ion Exchange Method", The American Institute of Chemical Engineers (AIChE17) Annual Meeting, Minneapolis, MN, USA, October 29 – November 3, 2017.
 37. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Robert J. Farrauto, "Spherical Nanostructured Kaolin-Bound SAPO-34 Catalyst for Conversion of Methanol to Light Olefins in a Fluidized Bed Reactor", 3rd Annual Scientista Symposium, The Scientista Foundation, NYC, USA, 08 April 2018.
 38. Behgam Rahmani Vahid, Haghighi Mohammad and Rafael Luque, "Combustion Synthesis of MgAl2O4 Spinel as a Nanocatalyst Support for biofuels production", The 3rd Workshop and 4th MC Meeting, FP1306 Cost Action, Torremolinos, Spain, 27-28 March 2017.
 39. Behgam Rahmani Vahid, Haghighi Mohammad and Rafael Luque, "Synthesis of MgO/MgAl2O4 Nanocatalyst by Combustion Method for Biofuels Production", The 6th Meeting on Nanochemistry and Nanotechnology in University of Cordoba (NANOUCO VI), University of Cordoba, Cordoba, Andalusia, Spain, 25-26 January 2017.
 40. Kharazm Khaledi, Mohammad Haghighi and Parisa Sadeghpour, "Novel Synthesis of Core-Shell ZSM-5@MnO Nanocatalyst Used in MTO process: Effect of Shell Thickness on Catalytic Properties and Performance", The 4th International Conference On Oil, Gas And Petrochemical (OGPD4), Petrogas Research Center, Tehran, Iran, 24 November 2016.
 41. Kharazm Khaledi, Mohammad Haghighi and Parisa Sadeghpour, "Comparative Performance of MnO/ZSM-5 and ZSM-5@MnO Nanocatalysts in Conversion of Methanol to Light Olefins", The 4th International Conference On Oil, Gas And Petrochemical (OGPD4), Petrogas Research Center, Tehran, Iran, 24 November 2016.
 42. Khadijeh Mirza, Mohammad Ghadiri, Mohammad Haghighi and Parisa Sadeghpour, "Synthesis, Characterization and Catalytic Properties of FeAPSO-34 Synthesized Using Diethylamine as a Template", The 6th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2016), Kharazmi University, Karaj, Iran, 26-28 October 2016.
 43. Sona Jamshidi, A Noruzi, Ali Akbar Babaluo and Mohammad Haghighi, "Performance of Pd Composite Membrane Prepared by Organic-Inorganic Method in ATR Membrane reactor", The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2015), Shiraz, Iran, 26-28 December 2015.
 44. Azadeh Talati, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Influence of Active Phase and Support Composition on Catalytic Properties and Performance of Cr/TiO2-ZrO2 Nanocatalyst Used in Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene by Carbon Dioxide", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 45. Azadeh Talati, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Comparative Synthesis of Cr/TiO2 and Cr/ZrO2 Nanocatalysts via Impregnation and Coprecipitation Methods Used in Ethylene Production from Ethane", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 46. Azadeh Talati, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Conversion of Ethane to Ethylene in the Presence of Carbon Dioxide over Cr-K/TiO2-ZrO2 Nanocatalyst", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 47. Parisa Taghavinezhad, Mohammad Haghighi and Reza Alizadeh, "Influence of Active Phase Composition on Catalytic Properties and Performance of Li/MgO Nanocatalyst Used in Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene by Carbon Dioxide", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 48. Parisa Taghavinezhad, Mohammad Haghighi and Reza Alizadeh, "Microwave Assisted Combustion Synthesis of Li/MgO Nanocatalyst with Various Fuel Ratios Used in Production of Ethylene from Ethane", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 49. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst via Hybrid Sonochemical-Urea-Nitrate Combustion Method Used in Fuel Cell Grade Hydrogen Production from Methanol", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 50. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Preparation of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst with Various Urea/Nitrate Ratios Used in Hydrogen Production from Methanol", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 51. Bahman Mohammadkhani, Mohammad Haghighi and Erfan Aghaei, "Effect of SAPO-Loading on Properties and performance of Nanostructured SAPO-34/ZSM-5 Composite Used in Methanol to Light Olefins Conversion", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 52. Bahman Mohammadkhani, Mohammad Haghighi and Erfan Aghaei, "Stability Enhancement of Nanostructured SAPO-34(90%)/HZSM-5(10%) Catalyst Used in Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 53. Bahman Mohammadkhani, Mohammad Haghighi and Erfan Aghaei, "Comparative Preparation of HZSM-5, SAPO-34 and SAPO-34(50%)/HZSM-5(50%) Nanostructured Catalysts with Various Si/Al Ratio Used in Methanol to Light Olefins", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 54. Shahab Minaei, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Hydrogen Production from Steam Reforming of Methanol: Influence of Al-Precursor in Combustion Synthesis of CuO/ZnO/CeO2/Al2O3 Nanocatalyst", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 55. Shahab Minaei, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Steam Reforming of Methanol: Alumina Addition on Performance of CuO/ZnO/CeO2 Nanocatalyst", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 56. Saeed Khajeh Talkhoncheh, Mohammad Haghighi and Naeimeh Jodeiri, "Synthesis and Characterization of Supported Ni Nanocatalyst over Various Supports of Ceria, Clinoptilolite and Alumina Used in Hydrogen Production via Dry Reforming of Methane", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 57. Saeed Khajeh Talkhoncheh, Mohammad Haghighi and Naeimeh Jodeiri, "Influence of Support Composition on Catalytic Properties and Performance of Ternary Supported Ni/Al2O3-Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via CH4/CO2 Reforming", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 58. Saeed Khajeh Talkhoncheh, Mohammad Haghighi and Naeimeh Jodeiri, "Hydrogen Production via Methanol Steam Reforming over CuO/ZnO/Al2O3/ZrO2/CeO2 Nanocatalyst Synthesized via Homogeneous Precipitation and Combustion Methods", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 59. Maryam Hosseini, Mohammad  Hosseini and Davood Kahforoushan, "Catalytic Abatement of Toluene from Waste Gas Streams over Nanostructured Ceria, Activated Clinoptilolite and Alumina", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 60. Maryam Hosseini, Mohammad  Hosseini and Davood Kahforoushan, "Synthesis and Physicochemical Characterization of CeO2-Doped Pd/Clinoptilolite and Pd/Al2O3 Nanocatalysts Used in Total Oxidation of Toluene at Low Temperatures", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 61. Maryam Hosseini, Mohammad  Hosseini and Davood Kahforoushan, "The Beneficial Utilization of Natural Zeolite in Preparation of Pd/Al2O3-Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst for Treatment of Polluted Air", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 62. Parastoo Delir Kheyrollahi Nezhad, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri and Farhad Rahmani, "Synthesis and Physicochemical Characterization of Ni/ZrO2(50%)-MgO(50%) Nanocatalyst Used in Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene by Carbon Dioxide and Oxygen", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 63. Parastoo Delir Kheyrollahi Nezhad, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri and Farhad Rahmani, "Impregnation vs. Sol-Gel Preparation of Ni/ZrO2(25%)-MgO(75%) Nanocatalyst for Conversion of Ethane to Ethylene in the Presence of CO2/O2", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 64. Parastoo Delir Kheyrollahi Nezhad, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri and Farhad Rahmani, "CO2/O2 Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene over Ni/ZrO2, Ni/MgO and Ni/ZrO2(x)-MgO(100-x) Nanocatalysts", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 65. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Homogeneous Precipitation Synthesis of CeO2-Doped CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 66. Elmira Asghari, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Impregnation Synthesis and Characterization of Cr/MCM-41 Nanocatalyst with Various Chromium Contents Used in CO2-Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 67. Elmira Asghari, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Oxidative Conversion of Ethane to Ethylene over Impregnated Cr-K/MCM-41 Nanocatalyst with Various Potassium Contents", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 68. Elmira Asghari, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Direct Hydrothermal Synthesis of Cr/MCM-41 Nanocatalyst for Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 69. Majed Amini, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Combustion vs. Impregnation Synthesis of Cr/ZrO2 Nanocatalyst Used in Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene by Carbon Dioxide", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 70. Majed Amini, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Sol-Gel and Sonochemical Preparation of Cr/ZrO2 Nanocatalyst Used in Ethylene Production from Ethane", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 71. Majed Amini, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Conversion of Ethane to Ethylene in the Presence of Carbon Dioxide over Cr/ZrO2 Nanocatalyst Synthesized via Precipitation Method", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 72. Hossein Ajamein, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Shahab Minaei, "Applying Urea-Nitrate Combustion Method for Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst with Various Composition for Hydrogen Production", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 73. Maryam Ahmadi, Mohammad Haghighi and Davood Kahforoushan, "Abatement of Toluene from Polluted Air over Clinoptilolite Supported Nanocatalysts Synthesized Using Sonochemistry: Influence of Active Phase Composition (Mn, Ni, MnxNi10-x)", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 74. Maryam Ahmadi, Mohammad Haghighi and Davood Kahforoushan, "Sonochemically Dispersion of Mn-Cu over Activated Clinoptilolite Used in Total Oxidation of Toluene at Low Temperatures: Effect of Impregnation Sequence", The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24  October 2014.
 75. Mehdi Shahrezaei, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi, H. Hossainkhani and Amin Hasanzadeh, "Solid Content Effect on the Synthesis and Photocatalytic Properties of TiO2 Nanotubes", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 76. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi, Ali Alizadeh Eslami and Farhad Rahmani, "CO2-Reforming of Methane over Ni-Co/Al2O3 Nanocatalyst Synthesized Using Sol-Gel Method", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 77. Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Effect of Precursor Concentration in Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocomposite", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 78. Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Preparation of Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3 Powder in a Static and Magnetic-Assisted Agitated Hydrothermal Reactor", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 79. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "Synthesis of Nanostructured Ni-Cu/Al2O3 Catalyst and Treated by Non-Thermal Plasma for CO2 Reforming of CH4", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 80. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "CO2 Reforming of CH4 over CeO2 Doped Ni/Al2O3 Nanocatalysts Treated by Non-Thermal Plasma", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 81. Ehsan Pipelzadeh, Mehrab Valizadeh Derakhshan, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi, Akram Tavakoli and Amir Karimzadeh Behnami, "Photocatalytic Decomposition of Formic Acid Using the Synthesized Ag/TiO2 Nanocomposite", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 82. Mohsen Parvas, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Ultrasound Assisted Synthesis of Ni Oxide over CeO2-ZrO2 Nanocomposite Used for Phenol Removal from Wastewaters", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 83. Mohsen Parvas, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Wet-Air Oxidation of Phenol over Cu/CeO2-ZrO2 Nanocatalyst Synthesized via Precipitation and Ultrasound Assisted Method", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 84. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO-ZnO-Al2O3 Nanoparticles over HZSM-5 via Urea-Nitrate Combustion", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 85. Seyed Jamal Hassani Rad, Mohammad Haghighi, Ali Alizadeh Eslami and Farhad Rahmani, "Comparison of Impregnation and Sol-Gel Methods for Synthesis of Ni Oxide over Al2O3-CeO2 Nanocomposite", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 86. Pooya Estifaee, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Synthesis of CeO2-Dopped Pt/Al2O3 Nanocatalyst for Total Oxidation of Toluene Used in Waste Gas Stream Treatment", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 87. Mahsa Amirkhosrow, Mohammad Haghighi and Saeed Saedy, "Applying Different Alkalines in Hydrothermal Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocomposite: KOH, NaOH and NH3", The 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), University of Kashan, Kashan, Iran, 8-10 September 2012.
 88. Mohsen Yazdani, Mohammad Haghighi, Saeed Saedy and Mojtaba Charghand, "Synthesis of Nanostructured Ni- and Mn- Promoted SAPO-34 Catalyst Using Ultrasound Energy for Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 89. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi, Ali Alizadeh Eslami and Farhad Rahmani, "Comparative Addition and Physicochemical Properties of Nickel, Copper and Zirconia over Alumina Using Impregnation and Sol-Gel Methods", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 90. Saeed Saedy, Mohammad Haghighi and Mahsa Amirkhosrow, "Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Mixed Oxides of Copper, Zinc and Aluminium at Different Temperatures", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 91. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Pooya Estifaee, "Plasma-Ultrasound Assisted Synthesis and Physicochemical Characterization of Pt/Al2O3-CeO2 Nanocatalyst Used for Toluene Abatement from Waste Gas Streams at Low Temperature", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 92. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi, Rojiar Akbari Sene, Pooya Estifaee and Mohammad Reza Rahimpour, "Carbon Dioxide Emissions Mitigation Potential of Auto-Thermal Methanol Synthesis Process Utilizing Recuperative Double-Membrane Reactor", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 93. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "Applying Non-Thermal Plasma to Ni/Al2O3 and Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst Synthesis Used for Syngas Production from CH4 and CO2", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 94. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "Impregnated vs. Plasma Modified Catalysts for Dry Reforming of Methane over Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 95. Reza Khoshbin, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Evaluation of Zeolite Supported Catalyst Performance in Direct Conversion of Syngas to DMEs", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 96. Parisa Jabbarnezhad and Mohammad Haghighi, "Synthesis of Ni-Mo/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst with Low Zirconia via Impregnation Method for Using in Desulfurization of Fuels", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 97. Pooya Estifaee, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Ultrasound Assisted Synthesis of Pt/Al2O3-CeO2 Nanocatalyst for Total Oxidation of Toluene Used in Waste Gas Stream Treatment", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 98. Pooya Estifaee, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Nader Rahemi, "Synthesis and Characterization of Ni/Al2O3-ZrO2 and Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyts Using Plasma Energy for Conversion of Methane and Carbon Dioxide to Syngas", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 99. Mitra Ebrahimynejad and Mohammad Haghighi, "Using Ultrasound Energy for Synthesis of Ni-MoP/Al2O3 Nanocatalyst Employed in Desulfurization of Petroleum Cuts", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 100. Mojtaba Charghand, Mohammad Haghighi and Saeed Saedy, "Methanol Conversion to Light Olefins over Nanostructured SAPO-34: Conventional vs. Ultrasound Assisted Synthesis", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 101. Mojtaba Charghand, Mohammad Haghighi and Abolfazl Amoozegar, "Conversion of Methanol to Olefins over Nanostructured K-SAPO-34 Catalyst Synthesized via Sonochemical Method", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 102. Mahsa Amirkhosrow, Mohammad Haghighi and Saeed Saedy, "Effect of Crystallization Time on Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanopowder", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 103. Ali Alizadeh Eslami, Mohammad Haghighi, Mahdi Sharifi and Farhad Rahmani, "Synthesis and Characterization of Co-Promoted Ni/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst via Sequential Impregnation and Sol-Gel Methods", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 104. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "Evaluation of Natural Gas Recourses of Iran and Comparison of its Utilization Methods in Oil, Gas and Petrochemical Industries", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 105. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "On the Formation of Heterogeneous Nanocatalysts and its Effect on their Catalytic Performance in Refineries and Petrochemical Processes", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 106. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Mojtaba Charghand, "Effect of Template on Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured Ce-Doped SAPO-34 Used in Conversion of Methanol to Light Olefins", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 107. Sogand Aghamohammadi and Mohammad Haghighi, "On the Catalytic Conversion of Methanol to Light Olefins over Metal-Incorporated Sapo-34 Molecular Sieves", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 108. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Amanollah Ebadi, "Effect of Synthesis Conditions of Boehmite AlOOH from Al(OH)3 on its Physicochemical Characteristics", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 109. Mozaffar Abdollahifar and Mohammad Haghighi, "Synthesis of Nanostructured Mixed Oxides of CuO/ZnO/CeO2/Al2O3 via Homogeneous Precipitation Method for Using in Petrochemical Industries", The 1st International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant (ICOGPP12), International Convention Center of Tehran Olympic Hotel, Tehran, Iran, 16 July 2012.
 110. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Pooya Estifaee, "Effect of Co-Content on Catalytic Activity of Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Synthesized via Nonthermal Plasma and Used for Syngas Production", The 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress (NANOTR8), Hacettepe University, Ankara, Turkey, 25-29 June 2012.
 111. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo, Mahdi Fallah Jafari and Pooya Estifaee, "Synthesis of Ni/Al2O3-CeO2 Nanocatalyst via Impregnation and Treated by Non-Thermal Plasma for Dry Reforming of CH4", The 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress (NANOTR8), Hacettepe University, Ankara, Turkey, 25-29 June 2012.
 112. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "Effect of Ni-Content on Catalytic Performance of Highly Active Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Synthesized via Nonthermal Plasma and Used for CO2 Reforming of CH4", The 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress (NANOTR8), Hacettepe University, Ankara, Turkey, 25-29 June 2012.
 113. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "Effect of Calcination Temperature on Properties Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Synthesized via Nonthermal Plasma and Used for Dry Reforming of Methane", The 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress (NANOTR8), Hacettepe University, Ankara, Turkey, 25-29 June 2012.
 114. Behrouz Bayati, Ali Akbar Babaluo and Mohammad Haghighi, "Preparation and Characterization of Catalytic Pt-ZSM-5 Membrane Reactor", The 3rd Iran International Zeolite Conference (IIZC2012), Department of Chemistry, Faculty of Science, Arak University, Arak, Iran 6-7 June 2012.
 115. Farhad Rahmani, Reza Vakili, Mohammad Haghighi, Nader Samavati and Mohammad Reza Rahimpour, "Co-production of Hydrogen and Methanol via Auto-thermal Methanol Synthesis Process in the Recuperative Fluidized-Bed Reactor", The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2011), Kish, Iran, 21-24 November 2011.
 116. Bahman Khabiri, Mehdi Alavi, Mohammad Haghighi, Mojtaba Charghand and Ghasem Kasaeian, "Effect of Ultrasonic Treatment on the Gel Formation of MnSAPO-34 Catalysts in MTO Process", The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2011), Kish, Iran, 21-24 November 2011.
 117. Bahman Khabiri, Mehdi Alavi, Mohammad Haghighi, Mojtaba Charghand and Ghasem Kasaeian, "Synthesis, Characterization and Catalytic Performance of Silicoaluminophosphate Catalysts Prepared by DEA&Mor Mixed Template", The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2011), Kish, Iran, 21-24 November 2011.
 118. Behrouz Bayati, Ali Akbar Babaluo, Mohammad Haghighi, Nazanin Charchi and Mahboubeh Ejtemaei, "Preparation of the Modified Ceramic Nanocomposite Supports at Low Sintering Temperature", The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2011), Kish, Iran, 21-24 November 2011.
 119. Mehdi Shahrezaei, Ali Akbar Babaluo, Amin Hasanzadeh, Mohammad Haghighi and Akram Tavakoli, "Synthesis of TiO2 Nanorods by Hydrothermal Method", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 120. Solmaz Sadeghi and Mohammad Haghighi, "Hydrothermal Synthesis of ZSM-5 Zeolite with High Si/Al Ratios", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 121. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi and Ali Akbar Babaluo, "Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 Nanocomposite Synthesis via Non-Thermal Plasma", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 122. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi and Ali Akbar Babaluo, "Applying Non-Thermal Plasma to Ni-Co/Al2O3 Nanocomposite Synthesis", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 123. Mohsen Parvas and Mohammad Haghighi, "Ultrasound Assisted Synthesis of CuO/CeO2-ZrO2 Nanoparticles", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 124. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Characterization of CuO-ZnO-Al2O3/ZSM-5 Nanocatalyst via Co-precipitation Method", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 125. Nazli Asgari, Mohammad Haghighi and Sirous Shafiei, "Enhancement of Physico-Chemical Properties of Clinoptilolite Nanoparticles via HCl Treatment: Effect of Time and HCl/Zeolite Ratio", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 126. Ali Alizadeh Eslami, Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Somaiyeh Allahyari, "Effect of Magnesia on Physico-Chemical Characterization of Ni/Al2O3-MgO Nanocomposite Synthesized via Sol-Gel Method", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 127. Ali Alizadeh Eslami, Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Somaiyeh Allahyari, "Ni-Cu/Al2O3 Nanoparticle Synthesis via Sol-Gel Process", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 128. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Seyed Reza Yahyavi, "Co-synthesis and Characterization of ZnO/CuO/Al2O3 Nanocomposite Using Urea-Nitrate Combustion Method", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 129. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Ali Akbar Babaluo, "Synthesis and Characterization of Ni/AlOOH (Boehmite) Nanoparticles Using Ultrasound Energy", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 130. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Ali Akbar Babaluo, "Sonochemically Assisted Synthesis of Ni/MgAl2O4 Spinel Nanoparticles", The 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2010), Shiraz University, Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.
 131. Saeid Vosough Mahmoudi, Mohammad Haghighi and Hamed Morshedi, "Experimental Consideration of Thermal Oxidation of Toluene by Natural Gas in Thermal Incinerators", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 132. Solmaz Sadeghi and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Characterization of CuO/ZSM-5 Nanostructured Catalyst Doped with ZnO via Impregnation Method", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 133. Solmaz Sadeghi and Mohammad Haghighi, "Influence of Crystallization Times on the Synthesis of Nanostructured ZSM-5", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 134. Solmaz Sadeghi and Mohammad Haghighi, "Effect of Silicic Acid/Sodium Aluminate Ratio on Properties of ZSM-5 Zeolite Synthesized via Hydrothermal Method", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 135. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi and Samira Karimipour, "A Comparative Synthesis and Characterization of Ni/Al2O3-CeO2 Nanostructured Catalyst from Al/Ce/Ni Nitrates via Impregnation and Sol-Gel Methods", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 136. Mohsen Parvas and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Characterization of CuO/CeO2-ZrO2 Nanostructured Catalyst via Co-precipitation-Impregnation Methods", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 137. Mohsen Parvas and Mohammad Haghighi, "Sonochemically Synthesis and Characterization of Ni/CeO2-ZrO2 Nanostructured Catalyst", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 138. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Ultrasound Assisted Co-precipitation Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/ZSM-5 Nanocatalyst", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 139. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Effects of Diluent on NOx Formation in Methane Counterflow Flames", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 140. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Effect of Aging Time on Properties of CuO-ZnO-Al2O3/ZSM-5 Nanostructured Catalyst Synthesized via Continuous Co-precipitation Method", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 141. Nazli Asgari, Mohammad Haghighi and Sirous Shafiei, "Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of Pd/CeO2/Clinoptilolite Nanocatalyst for Toluene Abatement from Waste Gas Streams", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 142. Nazli Asgari, Mohammad Haghighi and Sirous Shafiei, "Synthesis and Characterization of CeO2/Clinoptilolite Nanocomposite", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 143. Mahsa Amirkhosrow, Mohammad Haghighi and Saeed Saedy, "Synthesis and Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocomposite via Hydrothermal Method", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 144. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Seyed Reza Yahyavi, "Synthesis and Characterization of Mixed Oxides of Copper, Zinc and Aluminium from Their Nitrates and Urea Hydrolysis", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 145. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Ali Akbar Babaluo, "Synthesis of Ni-Co/MgAl2O4 Nanostructured Catalyst Using Ultrasound Energy", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 146. Mozaffar Abdollahifar and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Characterization of Ni(10%)/Y Nanostructured Catalyst Using Ultrasound Energy", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 147. Mozaffar Abdollahifar and Mohammad Haghighi, "Physicochemical Characteristics of Sonochemically MgAl2O4 Spinel Nanoparticles in Al/Mg of 1.5 in Precursors", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 148. Mozaffar Abdollahifar and Mohammad Haghighi, "Thermodynamic Analysis of CO2 Conversion to Light Hydrocarbons", The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-28 October 2010.
 149. Farhad Rahmani, Mohammad Reza Rahimpour, Mehdi Bayat, Mohammad Haghighi and Saeed Mazinani, "Enhanced Carbon Oxides Pollutants (CO and CO2) Removal by Using Fluidized-bed Membrane Dual-type Reactor in Methanol Synthesis Process", The 60th Canadian Chemical Engineering Conference (CSChE2010), Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 24-27 October 2010.
 150. Ali Alizadeh Eslami, Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Saeed Nasiri Laheghi, "Sol-Gel Synthesis and Characterization of Ni/Al2O3 Nano-Catalysts Doped with Co and Cu", The Advances in Materials and Processing Technologies Conference (AMPT 2010), Paris, France, 24-27 October 2010.
 151. Mozaffar Abdollahifar and Mohammad Haghighi, "On the Conversion of Methanol as Energy Source for Fuel Cell Applications", The 1st Conference & Exhibition on Energy Management & Conservation, International Conference Olympic Hall, Tehran, Iran, 24-25 July 2010.
 152. Maasoume Khatamian, Ali Akbar Khandar, Mohammad Haghighi, Mohammad Ghadiri and Raana Kashfi, "Modified Natural Clinoptilolite as Novel Catalyst for Ethylbenzene Dehydrogenation in the Presence of N2O", The 2nd Iran International Zeolite Conference (IIZC10), Tehran University, Tehran, Iran, 29-30 Apri 2010.
 153. Maasoume Khatamian, Ali Akbar Khandar, Mohammad Haghighi and Mohammad Ghadiri, "Preparation and Characterizations of Nanosized ZSM-5 Type Ferrisilicates", The 2nd Iran International Zeolite Conference (IIZC10), Tehran University, Tehran, Iran, 29-30 Apri 2010.
 154. Nazli Asgari, Mohammad Haghighi and Sirous Shafiei, "Catalytic Potential Applications of Modified Natural Zeolites", The 2nd Iran International Zeolite Conference (IIZC10), Tehran University, Tehran, Iran, 29-30 Apri 2010.
 155. Nazli Asgari, Mohammad Haghighi and Sirous Shafiei, "Effect of HCl Concentration on Properties of Modified Clinoptilolite", The 2nd Iran International Zeolite Conference (IIZC10), Tehran University, Tehran, Iran, 29-30 Apri 2010.
 156. Keivan Shayesteh, Jafar Sadegh Moghaddas and Mohammad Haghighi, "Effect of vibration frequency of reactor on oxidative coupling reaction of 2-naphthol in the solid state", The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC09), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.
 157. Keivan Shayesteh, Jafar Sadegh Moghaddas and Mohammad Haghighi, "The concepts of Pharmaceutical Powder Mixing: the View point of Theory and Practice", The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC09), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.
 158. Keivan Shayesteh, Jafar Sadegh Moghaddas and Mohammad Haghighi, "Oxidative Coupling Reactions of Phenols in the Solid State Using the Vibration Mill", The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC09), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.
 159. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Ali Alizadeh Eslami, "Simulation of CO2-Reforming over Rh/Al2O3 Catalyst Using HYSYS Software", The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC09), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.
 160. Leila Karimnezhad, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Nader Rahemi, "Influence of Impregnation Ratio on the Properties of Activated Carbon Prepared via ZnCl2 Activation", The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC09), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.
 161. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Dongke Zhang, "Thermodynamic Analysis of Direct Partial Oxidation of Methane to Benzene", The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC09), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.
 162. Zahra Abbasi, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar and Saeed Saedy, "Characterization and Catalytic Activity of CeO2/Al2O3 Nano-catalyst on VOC Abatement", The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC09), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.
 163. Zahra Abbasi, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Nader Rahemi and Abbas Jafarizad, "Synthesis of CeO2 Nano-catalyst via Precipitation Method for Total Oxidation of Toluene", The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC09), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.
 164. Keivan Shayesteh, Jafar Sadegh Moghaddas, Mohammad Haghighi and Gholamhasan Imanzadeh, "Using High Speed Vibration Mill to Ring Bromination of Beta-Naphthole and Investigation of Related Mixing Parameters Effects on the Yield and Reaction Time", The 2nd International IUPAC Conference on Green Chemistry, Russia, 14-19 September 2008.
 165. Nader Rahemi, Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi and Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, "Carbon vs. Alumina as a Support for Co-Mo Catalysts Reactivity towards HDS of Thiophene", The 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN08), Tabriz University, Tabriz, Iran, 28-30 October 2008.
 166. Keivan Shayesteh, Jafar Sadegh Moghaddas, Mohammad Haghighi and Gholamhasan Imanzadeh, "Mechanochemical Solid State Reaction Oxidation coupling of beta-naphthole to Binaphthole with FeCl3-6H2O using High Speed Vibration Mill and Investigation of Parameters Effects it on the Yield and Reaction Times", The 18th International Congress of Chemical and Process Engineering (Chisa2008), Prague, Czech Republic, 24-28 August 2008.
 167. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, "Carbon Versus Alumina as a Support for Co-Mo Catalysts Reactivity Toward HDS of Thiophene", The International Catalysis Conference (ICC 2008), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 28-30 April 2008.
 168. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, "Sono-synthesis and Characterization of Mo-Co Nanocatalyst on Aluminum and Carbon Supported for Hydrodesulfurization of Thiophene", The International Catalysis Conference (ICC 2008), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 28-30 April 2008.
 169. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Nader Rahemi and Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, "Platinum and Ruthenium Catalysts on Mesoporous CeO2 for the Catalytic Wet Air Oxidation of Phenol", The International Catalysis Conference (ICC 2008), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 28-30 April 2008.
 170. Mohammad Haghighi and Dongke Zhang, "Partial Oxidation of Methane to C2-Hydrocarbons - A Thermodynamic Analysis", The 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC08), Kish Island, Iran, 2-5 January 2008.
 171. Mohammad Haghighi, Valerie Sage, Yii Leng Chan, John Bromly and Dongke Zhang, "Partial Oxidation of Methane to Methanol in Tubular Reactor with Separate Feed Preheating and Product Quench", The 6th Asia-Pacific Conference on Combustion (ASPACC 2007), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 20-23 May 2007.
 172. Mohammad Haghighi, John Bromly and Dongke Zhang, "A Thermodynamic Analysis of Direct Partial Oxidation of Methane to Methanol in CH4-O2-NOx Reaction System", The 6th Asia-Pacific Conference on Combustion (ASPACC 2007), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 20-23 May 2007.
 173. Mohammad Haghighi, John Bromly and Dong-ke Zhang, "Direct Methane to Methanol a Key Solution in GTL Technology", The Australian Institute of Energy National Conference, The University of Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia, 27-29 November 2006.
 174. Mohammad Haghighi, Dongke Zhang and John Bromly, "Direct Conversion of Methane to Methano", The Curtin Engineering Faculty Research Colloquium, Curtin University of Technology, Perth, WA, 14 November 2006.
 175. Anvar Khudiev, Mohammad Haghighi, Sirous Shafiei and Saeed Rajabzadeh, "Removal of VOCs from Air by Ozone on Natural Zeolites", The 6th Baku International Mamedaliyev Petrochemistry Conference, Institute of Petrochemical Processes, Academy of Science of Azerbaijan, Baku, Republic of Azerbaijan, 20-23 September 2005.
 176. Mohammad Haghighi, John Bromly and Dongke Zhang, "A Review of Homogeneous Direct Partial Oxidation of Methane to Methanol: Thermodynamics and Chemical Kinetics", The Annual Australasian Chemical Engineering Conference (CHEMECA04), Australian Technology Park, Sydney, NSW, Australia, 26-29 September 2004.
 177. Mohammad Haghighi and Dongke Zhang, "An Assessment of Technological Options for Hydrogen Production from Natural Gas for Fuel Cell Applications", The Hydrogen and Fuel Cell Futures Conference, Burswood International Resort, Perth, WA, Australia, 12-15 September 2004.
 178. Mohammad Ali Keynejad, Jafar Sadegh Soltan Mohammadzadeh, Mohammad Haghighi and Anvar Khudiev, "Catalytic Oxidation for Removing Volatile Organic Compounds", The 2nd International Conference of Fine Organic Synthesis and Catalysis, Azerbaijan State Oil Academy, Baku, Republic of Azerbaijan, 11 April 2002.
 179. Dariush Salari, Reza Sabouni, Mohammad Haghighi, Anvar Khudiev and Ferdowsi Seidov, "Isomerization of Cyclohexene on Natural Zeolites", The 4th Baku International Mamedaliyev Petrochemistry Conference, Institute of Petrochemical Processes, Academy of Science of Azerbaijan, Baku, Republic of Azerbaijan, 19-22 September 2000.
 180. Mohammad Haghighi, Anvar Khudiev, Vahid Sheikh Hasani and Ahmad Fazlollahi, "Hydrocracking of iso-Octane in Atmospheric Pressure - Comparison of Catalyst Activities", The 4th Baku International Mamedaliyev Petrochemistry Conference, Institute of Petrochemical Processes, Academy of Science of Azerbaijan, Baku, Republic of Azerbaijan, 19-22 September 2000.
 181. Mohammad Haghighi, "Adiabatic Reactor Design - Oxidation of Sulfur Dioxide to Sulfur Trioxide", The 4th Baku International Mamedaliyev Petrochemistry Conference, Institute of Petrochemical Processes, Academy of Science of Azerbaijan, Baku, Republic of Azerbaijan, 19-22 September 2000.
 182. Mohammad Haghighi, Anvar Khudiev, Vahid Sheikh Hasani and Ahmad Fazlollahi, "Comparison of Performance of Different Catalysts in Hydrocracking of iso-Octane", The 5th National Iranian and 4th International Chemical Engineering Congress, Shiraz University, Shiraz, Iran, 24-27 April 2000.
 183. Mohammad Haghighi and Anvar Khudiev, "Dehydration of Cyclohexanol on Natural Zeolites", The 5th National Iranian and 4th International Chemical Engineering Congress, Shiraz University, Shiraz, Iran, 24-27 April 2000.
 184. Mohammad Haghighi and Anvar Khudiev, "Simulation of SO2 Conversion to SO3 in Non-Adiabatic Reactors", The 5th National Iranian and 4th International Chemical Engineering Congress, Shiraz University, Shiraz, Iran, 24-27 April 2000.
 185. Anvar Khudiev and Mohammad Haghighi, "Effect of Catalyst Type on Gaseous Yield in Catalytic Cracking", The 2nd International Non-Renewable Energy Sources Congress, IRIB INT’L. Conference Center - I.I.C.C., Tehran, Iran, 12-17 December 1998.
 186. Mohammad Haghighi and Anvar Khudiev, "Effect of Acidity of Zeolite Supported Catalyst on Gasoline Yield in Catalytic Cracking", The 2nd International Non-Renewable Energy Sources Congress, IRIB INT’L. Conference Center - I.I.C.C., Tehran, Iran, 12-17 December 1998.
 187. Mohammad Ali Keynejad, Mohammad Haghighi and Anvar Khudiev, "Regeneration of Melamine Catalysts, Environmental Protection", The III Baku International Mamedaliev Petrochemistry Conference, Institute of Petrochemical Processes, Academy of Science of Azerbaijan, Baku, Republic of Azerbaijan, 5-8 October 1998.
 188. Mohammad Reza Ehsani and Mohammad Haghighi, "Simulation of Multistage Multicomponent Reactive Distillation", The 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, 23-28 August 1998.
 189. Anvar Khudiev, Mohammad Hossein Hekmat Shoar, Mohammad Reza Varshochi and Mohammad Haghighi, "Regeneration Properties of Zeolite Supported Catalysts for Catalytic Cracking", The 2nd International & 12th National Congress of Chemistry & Chemical Engineering of Iran, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran, 31 August - 2 September 1997.

·National Conferences Papers:

 1. Amir Haghighi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Elimination of Levofloxacin Antibiotic from Aqueous Solutions over Bismuth Silicate and Bi2MoO6 Nanophotocatalysts Designed via Sono-Solvothermal Methods", The 17th National Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2021), Ferdowsi University Mashhad, Mashhad, Iran, November 9-11, 2021.
 2. Amir Haghighi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Combustion Fabrication of Bismuth-rich Bismuth Oxybromide and Precipitation Synthesis of Plasmonic Silver Oxide and their Performance Evaluation for AO7 Photodegradation", The 17th National Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2021), Ferdowsi University Mashhad, Mashhad, Iran, November 9-11, 2021.
 3. Amir Haghighi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Bi2MoO6(50%)-Bi2SiO5(50%) Nanophotocatalyst Designed via Sono-Solvothermal Route: Photocatalytic Degradation of Rhodamine B under Simulated Sunlight", The 1st National Conference on Advanced Technologies in Oil, Gas, Refining and Petrochemical Industries (OILCONFQ01), Quchan University of Technology, Quchan, Iran, October 19-20, 2021.
 4. Alireza Badi-sar, Eslam Ghara Shabani, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Elimination of Ofloxacin as Emerging Contaminant in the Presence of Activated Charcoal Carbon nanomaterial by applying a Dielectric Barrier Discharge (DBD) Plasma Jet at Atmospheric Pressure", The 8th Plasma Engineering and Physics Conference (PEP2021), University of Mazandaran, Mazandaran, Iran, July 14-15, 2021.
 5. Ali Mohammadi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Degradation of Tetracycline Hydrochloride Antibiotic Contaminant over Flower-Like Bi7O9I3 and N-CQDs/Bi7O9I3 Nanophotocatalysts under Sunlight Irradiation", The 1st National Conference on Green Waste Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, July 10-11, 2021.
 6. Amir Haghighi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Removal of Acid Orange 7 Dye Pollutant Using Bi24O31Br10 Nanophotocatalyst Decorated with Silver Oxide and Plasmonic Properties", The 1st National Conference on Green Waste Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, July 10-11, 2021.
 7. Amir Haghighi, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Treatment of Water Polluted to Tetracycline Hydrochloride Using Bismuth Molybdenum Oxide Nanophotocatalyst", The 1st National Conference on Green Waste Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, July 10-11, 2021.
 8. Ata Ollah Niyati, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "Effective Degradation of Acid Orange 7 on Silver Chloride/Bismuth Iodide (Bi3+: 4) Hybrid Nanophotocatalyst Under Simulated Sunlight", 27th Iranian Conference on Organic Chemistry, Urmia University, Urmia, Iran, August 21-23, 2019.
 9. Alireza Badi-sar, Eslam Ghara Shabani, Mohammad Haghighi and Maryam Shabani, "DBD Plasma Process Modified via Carbon Nanomaterials (WSAC, MWCNTs and ChAC) in Elimination of Antibiotic Ciprofloxacin, as Contaminant, from Polluted Aqueous Solutions", 7th Conference on Engineering and Physics of Plasma, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran, July 26-27, 2019.
 10. Hamed Nayebzadeh, Behgam Rahmani Vahid, Mohammad Haghighi and Naser Saghatoleslami, "Surface Modification of Mayenite Fabricated via Microwave Combustion Method by KOH for Biodiesel Production", 2nd National Conference on Gas and Petrochemical Processes, Bojnord University, Bojnord, Iran, May 1-2, 2019.
 11. Salar Mahboob and Mohammad Haghighi, "Fabrication of Efficient n-p Heterojunction Nanocatalysts via Novel Synthesis Method toward Sonophotocatalytic Decolorization of Textile Effluent", The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering (IChEC16), Amirkabir University of Technology, Department of Chemical Engineering, Tehran, Iran, January 22-24, 2019.
 12. Salar Mahboob and Mohammad Haghighi, "Tuning Photochemical Traits of Magnetic Nanoheterojunction toward Degradation of Organic Contamination via Simultaneous Irradiation of Visible Light and Ultrasonic Waves", The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering (IChEC16), Amirkabir University of Technology, Department of Chemical Engineering, Tehran, Iran, January 22-24, 2019.
 13. Ali Motevalian Seyedi and Mohammad Haghighi, "Influence of Novel Plasma Treatment on Cu-Based Nanocatalyst Performance toward Steam Methanol Reforming Production of Extra Pure H2 Used in Fuel Cells", 4th National Conference on Hydrogen and Fuel Cell (HFCC4), Tehran University, Tehran, Iran, May 10-11, 2017.
 14. Behnam Bagherzadeh Hosseini and Mohammad Haghighi, "Investigation of the Influence of Ceria and Zirconia Dopants on the Performance of Copper-Based Nanocatalysts Synthesized by Oxalate Coprecipitation Gel Method Applied in the Methanol Reforming Process to Produce Hydrogen for Fuel Cells", 4th National Conference on Hydrogen and Fuel Cell (HFCC4), Tehran University, Tehran, Iran, May 10-11, 2017.
 15. Mitra Ebrahimynejad and Mohammad Haghighi, "On the Influence of Phosphorous Promoter on Performance of Hydrodesulfurization Catalysts", The 8th National Conference and Exhibition on Environmental Engineering (CELCO95), Tehran University, Tehran, Iran, 07-08 November 2016.
 16. Parisa Sadeghpour, Mohammad Haghighi and Kharazm Khaledi, "Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured HZSM-5 Catalyst via High Temperature Hydrothermal Method", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 17. Ali Motevalian Seyedi, Mohammad Haghighi and Nader Rahemi, "Coprecipitation-Plasma Hybrid Synthesis of Zirconia-Doped Copper-Based Nanocatalyst for Hydrogen Production at Low Temperature Used in Refinery Processes", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 18. Ali Motevalian Seyedi, Mohammad Haghighi and Nader Rahemi, "Synthesis of Cuo/ZnO/ZrO2/Al2O3 Nanocatalyst for Steam Reforming of Biomethanol Used in Hydrogen Production for Platformer Units", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 19. Ali Motevalian Seyedi, Mohammad Haghighi and Faezeh Ahmadi, "Performance Enhancement of Hydrogen Production over Modified CZA Nanocatalyst by Various Surfactant Used in Hydrocracking Process ", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 20. Maryam Moradi, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Performance Enhancement of Zinc-Based Nanocomposites Using Carbon Nanotubes for Photocatalytic Treatment of Wastewater", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 21. Simin Matloubi Aghdam, Somaiyeh Allahyari and Mohammad Haghighi, "Removal of Refractory Sulfur Compounds from Fuels Using Innovative Oxydesulfurization Process", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 22. Salar Mahboob, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Hydrogen Production for Refineries from Greenhouse Gases CH4-CO2 over Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 23. Behnam Bagherzadeh Hosseini, Mohammad Haghighi and Nader Rahemi, "Effect of Non-Thermal Plasma Irradiation Ambient Gas on Copper-Based Nanocatalysts Synthesized via Oxalate Gel Coprecipitation Method Used in Hydrogen Production from Bio-Alcohol Reforming for Hydrocracking Process in Refineries", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 24. Behnam Bagherzadeh Hosseini, Mohammad Haghighi and Nader Rahemi, "Synthesis of Ceria and Zirconia- Doped Copper-Based Nanocatalysts via Oxalate Gel Coprecipitation Method Used in Methanol Reforming Process for Hydrogen Supply of Hydrocracking Process in Refineries", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 25. Mina Azami and Mohammad Haghighi, "Activity Enhancement of Silver-Based Nanocatalysts by Silver-Halide Composite Used in Photocatalytic Removal of Organic Pollutants from Industrial Wastewater", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 26. Samira Ashenaeian, Nader Rahemi and Mohammad Haghighi, "On the Hydrodesulfurization Treatment over Nanocatalysts Used in Cetane Enhancement of Diesel in Refineries", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 27. Saeed Asghari, Mohammad Haghighi and Parisa Taghavinezhad, "Synthesis of Cr/Ce-MCM-41 Nanocatalyst Used in Oxydehydrogenation of Excess Ethane in Refineries", The 1st National Refinery Processes Conference (SRP1), Sahand University of Technology and Tabriz Refinery, Tabriz, Iran, February 17, 2016.
 28. Leila Rezaee and Mohammad Haghighi, "Effect of Synthesis Method on Catalytic Properties and Performance of Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3 Nanocatalyst toward CO Oxidation", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 29. Leila Rezaee and Mohammad Haghighi, "Influence of Ultrasound Irradiation on Coprecipitation Synthesis of Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3 Nanocatalyst Used in Low Temperature CO Oxidation", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 30. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Sara Ebrahimi, "Catalytic Performance of Nanostructured Pd/HCl Treated Clinoptilolite Catalysts for CO Oxidation: Effect of Pd Loading", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 31. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Majed Amini, "Modification induced by La Incorporation on Nanostructured Cr/SAPO-34 Catalyst Used for Oxidative Dehydrogenation of Ethane with CO2", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 32. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Majed Amini, "CO2-Assisted Dehydrogenation of Ethane over Nanostructured Cr/SAPO-34 Catalysts: Effect of Si/Al Ratio on Catalytic Properties and Performance", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 33. Payam Margan, Mohammad Haghighi and Azadeh Talati, "Synthesis and Characterization of TiO2-ZrO2 Nanophotocatalyst for Degradation of Acid Orange 7 Dye ", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 34. Payam Margan and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Characterization of Cadmium-Doped TiO2 Used in Photocatalytic Degradation of Acid Orange 7 Dye", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 35. Mahin Maleki and Mohammad Haghighi, "Hydrothermal Synthesis of CuS-TiO2 Composite Nano-photocatalyst used in Degradation of Azo Dyes", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 36. Mahin Maleki and Mohammad Haghighi, "Effect of CdS Addition on Photocatalytic Properties of TiO2 Used in Water Treatment", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 37.  
 38. Maryam Hosseini, Mohammad Haghighi and Mahdi Zarrabi, "Comparative Preparation of Pd/Clinoptilolite and Pd/Al2O3 Nanocatalysts Used in Total Oxidation of Toluene", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 39. Maryam Hosseini, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Mahdi Zarrabi, "Sonochemically Preparation and Characterization of Pd/Al2O3-Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst Used in Treatment of Polluted Air", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 40. Mohammad Ghadiri, Khadijeh Mirza, Mohammad Haghighi and Arash Afghan, "Effect of pH and Template Amount on Synthesis and Crystallization of SAPO-34 Nanostructured Catalyst", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 41. Sara Ebrahimi, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Effect of Cu Addition on Catalytic Properties and Activity of Nanostructured Pd/Ceria-Clinoptilolite Catalyst Used for CO Abatement from Waste Gas Stream", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 42. Sahar Dehghani and Mohammad Haghighi, "Effect of Irradiation Time on Ultrasound Assisted Impregnation of Nanostructured Sulphated Zr-MCM-41 Catalyst used in Esterification of Oleic Acid", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 43. Sahar Dehghani and Mohammad Haghighi, "Effect of Ultrasonic Power on Synthesis of Sulfated Zr-MCM-41 Nanocatalyst Used in Biodiesel Production", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 44. Nazli Asgari, Mohammad Haghighi and Payam Margan, "Synthesis and Characterization of Pd(1%)/CeO2(10%)/HCl-Treated-Clinoptilolite Nanocomposite", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 45. Hojjatolah Alimoradi and Mohammad Haghighi, "Effect of Various Ag-Content on Synthesis and Catalytic Performance of Ag/SiO2 Nanocatalyst Used in low temperature CO Oxidation", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 46. Hojjatolah Alimoradi and Mohammad Haghighi, "CO Oxidation over Ultrasound-Assisted Synthesized Ag/SiO2 Nanocatalyst", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 47. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "Effect of Sorbitol/Oxidizer Ratio on Solution Combustion Synthesis of Copper-Based Nanocatalysts for Hydrogen Production", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 48. Hossein Ajamein and Mohammad Haghighi, "Microwave Assisted Combustion Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalysts for Steam Methanol Reforming: Effect of Fuel/Nitrates Ratio", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 49. Somayeh Ahmadpour, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Investigation of Template Content Reduction with the Aid of Seed Application in the Nanostructured SAPO-34 Synthesis", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 50. Somayeh Ahmadpour, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Synthesis and Physiochemical Properties of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve Using Different Contents of Seed", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 51. Maryam Ahmadi, Mohammad Haghighi, Davood Kahforoushan and Payam Margan, "Effect of Dual Metals Content on Catalytic Properties and Performance of Sonochemically Synthesized MnxCu10-x/Clinoptilolite Nanocatalyst Used in Low Temperature Oxidative Destruction of Toluene ", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 52. Faezeh Ahmadi, Mohammad Haghighi and Hossein Ajamein, "Coprecipitation Synthesis of ZrO2-Doped CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Steam Reforming of Methanol", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 53. Faezeh Ahmadi, Mohammad Haghighi and Hossein Ajamein, "Effect of Ultrasound Irradiation on Sonochemical Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3/ZrO2 Nanocatalyst for Hydrogen Production via Steam Methanol Reforming", The 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference (XVII IICC), Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, September 3-5, 2015.
 54. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Hossein Ajamein and Mozaffar Abdollahifar, "Synthesis of CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) Nanocatalyst Using Boehmite and Aluminum Nitrate for Steam Reforming of Methanol for Hydrogen Production", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 55. Leila Rezaee and Mohammad Haghighi, "Influence of Calcination Temperature on Physicochemical Properties and Catalytic Performance of Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3 Nanocatalyst via Catalytic Oxidation Used in Hydrogen Purification", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 56. Leila Rezaee and Mohammad Haghighi, "Hydrogen Purification via Catalytic Oxidation over Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3 Nanocatalyst with Various Content of Active Phase", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 57. Salar Mahboob, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Effect of Ultrasound on Synthesis and Performance of Ni-Co/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production from Greenhouse Gases: CH4 and CO2", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 58. Tayyebeh Hosseini, Mohammad Haghighi and Hossein Ajamein, "Fuel Cell Grade Hydrogen Production from Steam Reforming of Methanol over Nanostructured Mixed Oxides of Cu, Zn, Ce and Al Synthesized Using Various Ultrasound Power", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 59. Tayyebeh Hosseini, Mohammad Haghighi and Hossein Ajamein, "Influence of Ultrasound Irradiation Time in Sonochemical Synthesis of CuO/ZnO/CeO2/Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production from Steam Reforming of Methanol", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 60. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Fuel Cell-Grade Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming over CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst: Effect of Ultrasound Irradiation and Urea/Nitrate Ratio", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 61. Hojjatolah Alimoradi, Mohammad Haghighi and Saeed Khajeh Talkhoncheh, "Effect of Various Ag-Content on Ultrasound Assisted Synthesis and Performance of Ag/Al2O3 Nanocatalyst for Oxidation of Carbon Monoxide Used in Hydrogen Purification", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 62. Hojjatolah Alimoradi, Mohammad Haghighi and Saeed Khajeh Talkhoncheh, "Comparative Impregnation and Ultrasound Dispersion of Silver Nanoparticles over Alumina for Purification of Hydrogen Used in Fuel Cells via Catalytic Oxidation", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 63. Hossein Ajamein, Haghighi Mohammad and Alaee Shervin, "Effect of Ethylene Glycol Fuel Ratio on Microwave-Combustion Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Steam Reforming of Methanol", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 64. Hossein Ajamein, Haghighi Mohammad and Alaee Shervin, "Various Oxygen Injection in Microwave Assisted Combustion Synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst Used in Fuel Cell Grade Hydrogen Production from Methanol", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 65. Hossein Ajamein, Haghighi Mohammad and Alaee Shervin, "Hydrogen Production over Nanostructured Mixed Oxides of Cu, Zn and Al Synthesized via Microwave Assisted Combustion Method in Various Environment of Air, Nitrogen and Carbon Dioxide", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 66. Faezeh Ahmadi, Mohammad Haghighi and Hossein Ajamein, "Influence of Ultrasound Power on Physicochemical Properties and Catalytic Performance of CuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 Nanocatalyst Used in Hydrogen Production via Methanol Reforming", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST), Tehran, Iran, May 12-13, 2015.
 67. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Comparison of Impregnation and ultrasound Methods in Synthesis of Mn/Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst Used in Total Oxidation of Toluene", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 68. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Effect of Synthesis Method on Performance of Ni/Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst Used in Catalytic Removal of Toluene from Polluted Air", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 69. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Influence of Ultrasound Method on Synthesis of Cu/Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst Used in Treatment of Air", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 70. Mohsen Yazdani and Mohammad Haghighi, "Effect of Mixing on Hydrothermal Synthesis of Nanostructured ZnSAPO-34 Catalyst Used in Methanol Conversion to Ethylene and Propylene Process", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 71. Mohsen Yazdani and Mohammad Haghighi, "Influence of Crystallization Time on Synthesis of Nanostructured ZnSAPO-34 Catalyst Used in Methanol Conversion to Valued Products", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 72. Farhad Rahmani and Mohammad Haghighi, "Synthesis of Cr/Clinoptilolite Nanocatalyst for Oxidative Dehydrogenation of Ethane in the Presence of Carbon Dioxide", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 73. Farhad Rahmani and Mohammad Haghighi, "Dehydrogenation of Ethane to Ethylene with Carbon Dioxide over Chromium Oxide Catalyst Utilizing NH4NO3 Treated Clinoptilolite as Support", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 74. Esmaeel Mohammadi, Mohammad Haghighi, Sina Avaji and Sahar Dehghani, "Esterification of Oleic Acid Using Ultrasound Energy in the Presence of Novozym 435", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 75. Esmaeel Mohammadi, Mohammad Haghighi, Sina Avaji and Sahar Dehghani, "Evaluation of Methanol/Ethanol Mixture as Acyl Acceptor in Sonochemically Esterification of Oleic Acid in the Presence of Immobilization Lipase ", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 76. Abolfazl Amoozegar and Mohammad Haghighi, "Effect of Lanthanum Addition on Properties of Nanostructured LaAPSO-34 Catalyst Used in Methanol Conversion to Light Olefins", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 77. Abolfazl Amoozegar and Mohammad Haghighi, "Effect of Si/Al Ratio on Physicochemical Properties of Nanostructured LaAPSO-34 Used in Methanol Conversion to Light Olefins", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 78. Abolfazl Amoozegar and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Characterization of Nanostructured La-Promoted SAPO-34 Molecular Sieve Used in Methanol Conversion to Ethylene and Propylene", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 79. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "High Temperature Synthesis of Nanostructured SAPO-34 Catalyst Used in Methanol Conversion to Light Olefins: Effect of temperature on Phase and Catalytic Properties", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 80. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "Effect of Ceria Addition on Properties and Performance of Nanostructured Ce-SAPO-34 Catalyst Used in Methanol Conversion to Ethylene and Propylene", The 15th National Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC15), University of Tehran, Tehran, Iran, 17-19 February 2015.
 81. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi and Amanollah Ebadi, "Direct Synthesis of DME in a High Pressure Microreactor with Various CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Loading", The 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry (ISOC22), Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 19-21 August 2014.
 82. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi and Amanollah Ebadi, "Effect of Slurry Concentration on Direct Conversion of Syngas to DME as a Green Fuel over CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst in a Microreactor", The 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry (ISOC22), Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 19-21 August 2014.
 83. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Reza Shokrani, "Oxidative Abatement of Toluene from Polluted Air over Mn(5,10,15%)/Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst: Synthesized via Sonochemical Method", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 84. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi, Somaiyeh Allahyari and Reza Shokrani, "The Beneficial Use of HCl-Activated Natural Zeolite in Synthesis of Cu/Clinoptilolite-CeO2 Nanocatalyst Used in Treatment of Polluted Air via Low Temperature Oxidation", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 85. Leila Yosefi, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Effect of Ni-Loading on Properties and Performance of CeO2-Doped Ni/Clinoptilolite Nanocatalyst toward Total Oxidation of Toluene in treatment of Industrial Waste Gas Streams", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 86. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "4/4/4 vs. 4/4/8 Ratio of Nanostructured CuO/ZnO/Al2O3 Oxides Synthesized via Urea-Nitrate Combustion Method for Hydrogen Production as a Clean Fuel", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 87. Behgam Rahmani Vahid and Mohammad Haghighi, "Evaluation of Innovative Technologies in Biodiesel Production as a Green Fuel", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 88. Shahab Minaei, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Effect of Ceria (30%) Addition on Physicochemical Properties and Catalytic Performance of Nanostructured CuO/ZnO/Al2O3 Oxides Used in Hydrogen Production from Steam Reforming of Methanol", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 89. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Fuel Cell Grade Hydrogen Production from Methanol over Nanostructured CuO(50)/CeO2(35)/Al2O3(15) and CuO(50)/ZrO2(35)/Al2O3(15) Catalysts Synthesized via Homogeneous Precipitation", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 90. Majid Amereh, Mohammad Haghighi, Maryam Ahmadi and Somaiyeh Allahyari, "Toluene Abatement from Industrial Waste Gases via Total Oxidation over Pt(1%)/CeO2(10%)-Clinoptilolite Nanocatalyst Synthesized Using Acid Treatment and Precipitation Methods", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 91. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Habib Qavam Saeedi, "Conversion of Syngas to Methanol over Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3 Catalyst Synthesized via Ultrasound Assisted Coprecipitation Method Using Nitrate Precursor", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 92. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Habib Qavam Saeedi, "Effect of Ultrasound Power on Physicochemical Properties and Catalytic Performance of CuO-ZnO-Al2O3/ZSM-5 Nanocatalyst Synthesized from Nitrate Precursor Used in Direct Conversion of Syngas to DME as a Green Fuel", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 93. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Shahin Hosseinzadeh, "Preparation and Physicochemical Properties of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst from Acetate Precursor for Synthesis of Dimethyl Ether: Effect of Ultrasound Irradiation Time", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 94. Zahra Abbasi, Mohammad Haghighi, Esmaeil Fatehifar, Maryam Hosseini and Somaiyeh Allahyari, "Total Oxidation of Toluene over Nano-CeO2 Synthesized via Sol-Gel and Redox Methods Used in Treatment of Polluted Air", The 5th Fuel and Combustion Conference of Iran (FCCI05), Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 5-6 February 2014.
 95. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi and Mozaffar Abdollahifar, "Comparative Synthesis and Evaluation of Nanostructured Ni(10%)/Y Catalyst via Impregnation and Ultrasound Methods Used in Syngas Production from Greenhouse Gases: CH4 and CO2", 2nd National Innovative and Clean Energies Conference (NICE2), Technical and Vocational University, Shahid Mofateh Department, Hamedan, Iran, 5 December 2013.
 96. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi and Mozaffar Abdollahifar, "Effect of Ultrasound Irradiation on Synthesis of Nanostructured Co(5%)/Y Catalyst Used in Dry Reforming of Methane for Hydrogen Production", 2nd National Innovative and Clean Energies Conference (NICE2), Technical and Vocational University, Shahid Mofateh Department, Hamedan, Iran, 5 December 2013.
 97. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi and Mozaffar Abdollahifar, "Syngas Production over Nanostructured Ni-Co/Y Catalyst Synthesized via Ultrasound Method", 2nd National Innovative and Clean Energies Conference (NICE2), Technical and Vocational University, Shahid Mofateh Department, Hamedan, Iran, 5 December 2013.
 98. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Mahdi Sharifi, "Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured Co/Y Catalyst with Various Cobalt Content via Impregnation Method Used for Biogas Reforming", 2nd National Innovative and Clean Energies Conference (NICE2), Technical and Vocational University, Shahid Mofateh Department, Hamedan, Iran, 5 December 2013.
 99. Seyed Reza Yahyavi, Mohammad Haghighi, Sirous Shafiei, Mozaffar Abdollahifar and Farhad Rahmani, "Comparative Synthesis and Characterization of Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalyst via Impregnation and Ultrasound Used for Hydrogen Production from Methane and Carbon Dioxide", 1st National Hydrogen Conference (H2NC1), Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran, 17 November 2013.
 100. Reza Shokrani, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Comparison of Physicochemical Properties and Process performance of CuO-ZnO (4/4) and CuO-ZnO-Al2O3 (4/4/1) Nanocatalysts Synthesized via Urea-Nitrate Combustion Method and Used in Methanol Conversion to Hydrogen", 1st National Hydrogen Conference (H2NC1), Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran, 17 November 2013.
 101. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Yaser Vafaeian, "Effect of Zirconia Loading on Performance of Ni/ZSM-5 Nanocatalyst in Hydrogen Production from Greenhouse Gases Methane and Carbon Dioxide", 1st National Hydrogen Conference (H2NC1), Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran, 17 November 2013.
 102. Shahab Minaei, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Synthesis and Characterization of CuO/ZnO/Al2O3 (45/45/10) and CuO/ZnO/CeO2/Al2O3 (45/40/5/10) Nanocatalysts Used in Methanol Steam Reforming", 1st National Hydrogen Conference (H2NC1), Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran, 17 November 2013.
 103. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Homogeneous Precipitation and Urea-Nitrate Combustion Preparation of Nanostructured CuO/CeO2/ZrO2/Al2O3 (50/15/20/15) Oxides Used in Hydrogen Production from Methanol for Fuel Cells", 1st National Hydrogen Conference (H2NC1), Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran, 17 November 2013.
 104. Javad Baneshi, Mohammad Haghighi, Naeimeh Jodeiri, Mozaffar Abdollahifar and Hossein Ajamein, "Zirconia and Ceria Doping on Nanostructured CuO/Al2O3 Catalyst via Urea-Nitrates Combustion Method Used in Conversion of Biomethanol to Hydrogen", 1st National Hydrogen Conference (H2NC1), Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran, 17 November 2013.
 105. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Ali Akbar Babaluo, "Synthesis and Characterization of Cu-Doped Ni/Al2O3 Nanocatalyst Used for Hydrogen Production via Dry Reforming of Methane", 1st National Hydrogen Conference (H2NC1), Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran, 17 November 2013.
 106. Mohsen Yazdani and Mohammad Haghighi, "Synthesis of Nanostructured ZnAPSO-34 Catalyst via Hydrothermal Method: Effect of Mixing Time on Catalyst Performance and Properties", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 107. Mohsen Yazdani and Mohammad Haghighi, "Effect of Crystallization Time on Mixing-Assisted Hydrothermal Preparation of Nanostructured ZnAPSO-34 Catalyst Used in Conversion of Methanol to Light Olefins", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 108. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "Carbon Dioxide Reforming of Methane over Innovative Nanocatalysts Synthesized Using Nonthermal Plasma Technology", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 109. Abolfazl Amoozegar and Mohammad Haghighi, "Preparation and Evaluation of Nanostructured LaAPSO-34 Catalyst Used in Methanol to Light Olefins: Effect of Si/Al Ratio on Catalytic Properties and Performance", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 110. Abolfazl Amoozegar and Mohammad Haghighi, "Effect of Crystallization Time on Properties and Catalytic Performance of Nanostructured La-Doped SAPO-34 Catalyst Used in Conversion of Methanol to Valued Products", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 111. Ali Alizadeh Eslami and Mohammad Haghighi, "Effect of Seed Addition on Synthesis of Nanostructured MnSAPO-34 Employing Microwave Energy Used in Production of Olefins from Methanol", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 112. Sogand Aghamohammadi and Mohammad Haghighi, "Effect of Different TEAOH/TEA/DEA/MOR Combinations on Nanostructured CoSAPO-34 Synthesis and Catalytic Performance toward Methanol to Light Olefins", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 113. Erfan Aghaei, Mohammad Haghighi, Zahra Pazhohniya and Sogand Aghamohammadi, "Effect of Zr-Loading on Properties of Nanostructured ZrAPSO-34 Catalyst Used in Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 114. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Evaluation of Nanostructured Ce-SAPO-34 and CeAPSO-34 Catalysts Used in Conversion of Methanol to Light Olefins", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 115. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "Effect of Synthesis Time on Properties and Catalytic Performance of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve for Conversion of Methanol to Valued Products", The 1st Iran Energy Association National Conference (IEAC1), Niroo Research Institute, Tehran, Iran, 19-20 October 2013.
 116. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi and Mozaffar Abdollahifar, "Effect of Ni-Loading on Nanostructured Ni/Y Catalyst Synthesized via Ultrasound Method and Used in Conversion of CH4 and CO2 to Syngas", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 117. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi and Mozaffar Abdollahifar, "Comparative Synthesis of Nanostructured Ni(5%)/Y Catalyst Synthesized via Impregnation and Ultrasound Methods for Production of Hydrogen from Greenhouse Gases CH4/CO2", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 118. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi and Mozaffar Abdollahifar, "Comparison of Performance of Nanostructured Co and Ni-Co Catalysts over Zeolite Support Used in Biogas Reforming Process", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 119. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Characterization of MnSapo-34, NiSapo-34 and MnNiSapo-34 Used in Production of Light Olefins from Methanol", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 120. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Effect of Mn/Ni Ratio on Synthesis of Modified Nanostructured MnNiSAPO-34 Used in Conversion of Methanol to Valued Products", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 121. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Conversion of Methanol to Olefins over Nanostructured MnNiAPSO-34 Catalyst Synthesized Using Mixed TEAOH/DEA Templates", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 122. Solmaz Sadeghi, Mohammad Haghighi and Pooya Estifaee, "Comparative Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured GaZSM-5 and NaZSM-5 Used for Methanol Conversion to Liquid Valued Hydrocarbons", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 123. Solmaz Sadeghi and Mohammad Haghighi, "Conversion of Methanol to Gasoline with Different Feed Concentration over Nanostructured HZSM-5", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 124. Solmaz Sadeghi and Mohammad Haghighi, "Effect of Water Addition on Methanol to Gasoline Conversion over Nanostructured CuO-ZnO/HZSM-5 Catalyst Synthesized Using Ultrasound Energy", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 125. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Citric Acid-Nitrate Combustion Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Used in DME Production as a Green Fuel: Effect of Fuel to Nitrate Ratio on Catalyst Properties and Performance", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 126. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Effect of Fuel Type on Combustion Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Used in Single-Step Conversion of Syngas to Dimethyl Ether as a Green Fuel", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 127. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO-ZnO-Al2O3 Nano-Oxides over HZSM-5 via Batch Co-precipitation Method Used in Production of Green Fuels", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 128. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Shahin Hosseinzadeh, "Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalyst Using Acetate Precursor via Hybrid Ultrasound-Co-precipitation Method for Conversion of Syngas to Methanol", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 129. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Shahin Hosseinzadeh, "Effect of Ultrasound Power on Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst from Acetate Precursor via Co-Precipitation Method Used in Conversion of Syngas to DME", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 130. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Habib Ghavamsaidi, "Effect of Gas Injection on Dispersion of Cu-Zn-Al Nano-Oxides over Zeolite Support Used in Production of Green Fuel from Syngas", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 131. Somaiyeh Allahyari, Mohammad Haghighi, Amanollah Ebadi and Habib Ghavamsaidi, "Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst from Nitrate Precursors at Different Irradiation Time of Ultrasound Used in Production of DME as a Green Fuel from Syngas", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 132. Mozaffar Abdollahifar, Mohammad Haghighi and Mahdi Sharifi, "Effect of Co-Loading on Nanostructured Co/Y Catalyst Synthesized via Ultrasound Method and Used in Dry Reforming of Methane", The 3nd National Congress on Fuel, Energy and Environment (NCFEE3), Research Institute for Materials and Energy, Energy Research Center, Karaj, Iran, 17-18 September 2013.
 133. Maryam Saket Oskoui, Maasoume Khatamian and Mohammad Haghighi, "Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution on New Photocatalyst as CdS/ZSM-5", The 16th Iranian Chemistry Congress (ICC2013), Yazd University, Yazd, Iran, 7-9 September 2013.
 134. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Effect of Mn and Ni Concentration on Synthesis of Nanostructured MnNiSAPO-34 Catalyst Used for Conversion of Methanol to Light Olefins", 1st National Conference and Workshop on Nanoscience and Nanotechnology (NCWNN1392), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 16-17 May 2013.
 135. Abolfazl Amoozegar and Mohammad Haghighi, "Effect of Si/Al Ratio on Physicochemical Properties of Nanostructured LaAPSO-34 Catalyst Used in Production of Light Olefins from Methanol", 1st National Conference and Workshop on Nanoscience and Nanotechnology (NCWNN1392), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 16-17 May 2013.
 136. Sogand Aghamohammadi and Mohammad Haghighi, "Effect of Using Combined TEAOH/Morpholine and DEA/Morpholine Templates in Synthesis of Nanostructured CoAPSO-34 Molecular Sieve Used in Conversion of Methanol to Light Olefins Process", 1st National Conference and Workshop on Nanoscience and Nanotechnology (NCWNN1392), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 16-17 May 2013.
 137. Erfan Aghaei and Mohammad Haghighi, "Synthesis of SAPO Molecular Sieve via High-Temperature Hydrothermal Method Used for Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene", 1st National Conference and Workshop on Nanoscience and Nanotechnology (NCWNN1392), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 16-17 May 2013.
 138. Mohsen Yazdani and Mohammad Haghighi, "Effect of Mixing on Synthesis of Nanostructured ZnSAPO-34 Catalyst Used in MTO Process", The 13th Nanotechnology Student Conference (NSC13), Iranian Nanotechnology Initiative Council, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 8-9 May 2013.
 139. Ali Alizadeh Eslami and Mohammad Haghighi, "Comparative Synthesis of Nanostructured MnSAPO-34 Catalyst Employing Microwave Irradiation and Conventional Furnace Used in Conversion of Methanol to Light Olefins", The 13th Nanotechnology Student Conference (NSC13), Iranian Nanotechnology Initiative Council, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 8-9 May 2013.
 140. Tayebeh Souri, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Comparative Synthesis and Physicochemical Properties of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve Using TEA and Morpholine Templates", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 141. Tayebeh Souri, Mohammad Haghighi and Sogand Aghamohammadi, "Influence of Crystallization Times on the Synthesis and Physicochemical Characterization of TEA/Morpholine Templated Nanostructure SAPO-34 and its Catalytic Activity toward MTO Reaction", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 142. Mahdi Sharifi, Mohammad Haghighi, Farhad Rahmani and Sogand Aghamohammadi, "Synthesis of Ni/Al2O3 Nanocatalyst Using Impregnation and Sol-Gel Methods for Syngas Production from Methane and Carbon Dioxide", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 143. Seyed Mehdi Sajjadi, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Dry Reforming of CH4 over Sol-Gel Synthesized Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalyst Promoted with Different Amount of ZrO2 Using Zirconyl Nitrate Solution", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 144. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured NiAPSO-34 Catalyst Using TEAOH and DEA Templates via Hydrothermal Method", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 145. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Evaluation of Mg and Ga Promoters in Synthesis of Nanostructured MeAPSO-34 Catalyst Used in Olefins Production", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 146. Parisa Sadeghpour and Mohammad Haghighi, "Influence of Time on Synthesis of Nanostructured SAPO-34 Catalyst Used in Methanol to Olefins Process", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 147. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Solmaz Sadeghi, "Conversion of Ethane and Carbon Dioxide Mixed Gas to Ethylene over Nanostructured GaZSM-5 Catalysts", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 148. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi, Mohammad Reza Rahimpour and Pooya Estifaee, "Comparison of Two Different Hydrogen Redistribution Strategies along an Auto-thermal Double-membrane Reactor on Co-production of Pure Hydrogen and Methanol", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 149. Farhad Rahmani, Mohammad Haghighi and Nazli Asgari, "Synthesis and Characterization of CeO2(30%)/Clinoptilolite Nanocatalyst Used in Dehydrogenation of Ethane in the Presence of Carbon Dioxide", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 150. Nader Rahemi, Mohammad Haghighi, Ali Akbar Babaluo and Mahdi Fallah Jafari, "Potentials of Plasma Technology in Synthesis and Treatment of Industrial Nanocatalysts for Enhancement of Their Yield", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 151. Mohsen Parvas, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Employing Precipitation and Impregnation Methods in Synthesis of Ni/CeO2-ZrO2 Nanocatalyst Used in Catalytic Wet Air Oxidation of Phenol: Effect of Catalyst/Wastewater Ratio", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 152. Mohsen Parvas, Mohammad Haghighi and Somaiyeh Allahyari, "Influence of Catalyst/Wastewater Ratio in Removal of Phenol over Cu/CeO2-ZrO2 Nanocatalyst", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 153. Reza Khoshbin, Mohammad Haghighi and Nazli Asgari, "Direct Conversion of Syngas to DME over Nanocatalysts of CuO-ZnO-Al2O3 and HNO3 Modified Clinoptilolite", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 154. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Effect of Aging Time on Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Used in Direct Conversion of Syngas to DME at High Pressures", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 155. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Single-Step Synthesis of Dimethyl Ether as a Green Fuel from Syngas over CuO-ZnO-Al2O3/Clinoptilolite Nanocatalyst", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 156. Reza Khoshbin and Mohammad Haghighi, "Ultrasound Assisted Preparation of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst for Direct Conversion of Syngas to DME", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 157. Majid Amereh, Mohammad Haghighi and Farhad Rahmani, "Influence of Ceria Addition on Performance of Pt/CeO2-Clinoptilolite Nanocatalyst for Abatement of Toluene from Polluted Air via Catalytic Oxidation", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 158. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi and Tayebeh Souri, "Effect of TEA/Morpholine Ratio on Synthesis and Physicochemical Properties Nanostructured SAPO-34 Used in Catalytic Conversion of Methanol to Olefins", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 159. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi, Abolfazl Amoozegar and Erfan Aghaei, "Thermodynamic Analysis of Overall Reaction Network in Ethanol to Light Olefins Process", The 1st National Industrial Catalyst Conference (NICC1), Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-21 February 2013.
 160. Sogand Aghamohammadi, Mohammad Haghighi, Erfan Aghaei and