دانشکده مهندسی شیمی - اخبار و رویدادها

 برنامه هفتگی پیشنهادی دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 تاريخ: 01/11/98

 به استحضار دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی می رساند که برنامه هفتگی پیشنهادی برای این دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به پیوست ارائه شده است.  خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود برای بهبود و ارائه برنامه نهایی را به ایمیل آقای ظاهری zaheri@sut.ac.ir ارسال نمایید.
با تشکر


 درج در سايت توسط : IT