دانشکده مهندسی شیمی - اخبار و رویدادها

 برنامه هفتگی کلاسهای حضوری تمام ورودی های دانشکده مهندسی شیمی

 تاريخ: 28/02/01

 با توجه به برگزاری تمامی کلاسها بصورت حضوری از اول خرداد ماه 1401، برنامه نهایی کلاسها و امتحانات به پیوست اعلام می گردد.


 درج در سايت توسط : IT