دانشکده مهندسی شیمی - اخبار و رویدادها

 اطلاعیه جدید آزمون جامع دکتری

 تاريخ: 25/08/01

 به اطلاع دانشجویان دکتری که در آزمون جامع در روزهای 28، 29 و 30 آبان شرکت خواهند کرد، می رساند دروس امتحان روز شنبه، طراحی راکتور پیشرفته، روز یکشنبه انتقال جرم و انتقال حرارت و روز دوشنبه ریاضیات خواهد بود. همچنین ساعت آزمون کتبی 9 صبح و آزمون شفاهی این دروس 14 می باشد.


 درج در سايت توسط : IT