چهارشنبه، 7 خرداد 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

فرم پروپوزال پروژه کارشناسی ارشد دانشگاه
 Size: 38 KB

فرم پروپوزال پروژه کارشناسی ارشد دانشکده
 Size: 26 KB

فرم تسویه حساب تحصیلات تکمیلی
 Size: 349 KB

فرم طرح دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 26 KB

فرم مطالب ویژه دکتری
 Size: 44 KB

فرم نمره انفرادی
 Size: 170 KB

فرم های نمره پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 107 KB

مراحل پیشنهاد و تصویب سمینار و پایان نامه های کارشناسی ارشد
 Size: 77 KB

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 60 KB

معرفی دوره دکتری دانشکده مهندسی شیمی
 Size: 200 KB


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir