پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

دستورالعمل برگزاری جلسه الکترونیکی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 65 KB
جدید

دستورالعمل برگزاری جلسه الکترونیکی دفاع از پیشنهاد رساله دکتری
 Size: 61 KB
جدید

دستورالعمل برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری
 Size: 42 KB
جدید

صورت جلسه و فرم ارزیابی نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 79 KB
جدید

فرم پروپوزال پروژه کارشناسی ارشد دانشگاه
 Size: 38 KB

فرم پروپوزال پروژه کارشناسی ارشد دانشکده
 Size: 26 KB

فرم تسویه حساب تحصیلات تکمیلی
 Size: 311 KB

فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 32 KB
جدید

فرم درخواست دفاع از رساله دکتری
 Size: 39 KB
جدید

فرم مطالب ویژه دکتری
 Size: 44 KB

فرم نمره انفرادی
 Size: 170 KB

مراحل پیشنهاد و تصویب سمینار و پایان نامه های کارشناسی ارشد
 Size: 77 KB

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 60 KB

معرفی دوره دکتری دانشکده مهندسی شیمی
 Size: 200 KB

نکات مهم در خصوص تکمیل و ارسال صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد بصورت مجازی
 Size: 143 KB
جدید


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir