Chemical Faculty Engineeringhttp://www.sut.ac.irRSS output of Chemical Faculty Engineeringen-usTue, 09 Aug 2022 10:07:11 +0330برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20065برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 01-006/18/2022 1:22:51 PMاطلاعیه سمینار دانشجویان ارشد 1400http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20064اطلاعیه سمینار دانشجویان ارشد 14006/8/2022 5:21:20 PMبرنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال دوم سال تحصیلی 01 -00http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20057<strong>برنامه هفتگی دانشجویان</strong><br /> <strong>کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال دوم &nbsp;سال تحصیلی </strong><strong>&nbsp;01 -00</strong><br /> <br /> 1/31/2022 3:28:31 PMقابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنگام مراجعه به کتابخانه مرکزی جهت تسویه حسابhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=10051<strong>&quot;قابل توجه دانشجویان&nbsp; تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی&quot;</strong><br /> <strong>بدینوسیله </strong><strong>به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی می رساند هنگام6/27/2021 11:46:05 AMقابل توجه دانشجویان کارشناسی برای گذراندن دوره کارآموزیhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=10046به اطلاع دانشجویان کارشناسی محترم می رساند در خصوص گذراندن دوره کارآموزی فایل پیوست را مطالعه فرمایند.3/10/2021 12:16:10 PMاطلاعیه آزمون دکتری تیر ماه 1401http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20063اطلاعیه آزمون دکتری تیر ماه 14015/19/1922 12:29:18 PMبرنامه هفتگی کلاسهای حضوری تمام ورودی های دانشکده مهندسی شیمیhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20061با توجه به برگزاری تمامی کلاسها بصورت حضوری از اول خرداد ماه 1401، برنامه نهایی کلاسها و امتحانات به پیوست اعلام می گردد.5/19/1922 12:15:37 PMبرنامه هفتگی کلاسهای حضوری دانشکده مهندسی شیمیhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20060قابل توجه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی<br /> به پیوست لیست دروس حضوری به همراه محل برگزاری کلاسهای درسی دانشکده مهندسی شیمی به اطلاع دانشجویان محترم میرسد. لازم به ذکر است واحدهای درسی مربوط به4/6/1922 12:37:37 PMاطلاعیه زمان برگزاری آزمون جامع دکتریhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20058به پیوست اطلاعیه زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ارائه می گردد.2/5/1922 11:44:45 AMاطلاعیه کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی1400 (مجازی)http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20056<strong><em><u>اطلاعیه کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی1400 (مجازی)</u></em></strong><br /> 1/31/1922 3:21:35 PMقابل توجه دانشجویان برای انتخاب واحدhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20055فایل پیوست ملاحظه گردد.1/31/1922 2:48:54 PMبرنامه امتحانی و نظارت در نیمسال اول سال تحصیلی 1400http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20054برنامه امتحانی و نظارت در نیمسال اول &nbsp;سال تحصیلی 1400<br /> <br /> 1/14/1922 3:01:42 PMاطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری بهمن 1400http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20053اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری بهمن 140012/26/1921 11:41:04 AMاطلاع رسانی در خصوص جلسات دفاع دانشجویان دکتریhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20052به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسات دفاع دانشجویان دکتری به شرح زیر از طریق لینک پیوست برگزار می شود.<br /> لینک جلسه دفاع از رساله دکتری:&nbsp; &nbsp;10/17/1921 3:08:44 PMاطلاع رسانی در خصوص جلسه دفاع از پایانامه دانشجویان کارشناسی ارشدhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20051به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد علاقمند برای شرکت در جلسات دفاع می رساند، لیست جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی به پیوست اعلام می گردد. علاقمندان می توانند با توجه به9/16/1921 3:12:30 PMبرنامه هفتگی دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20050برنامه هفتگی دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-14019/3/1921 12:07:14 PMاطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری نيمسال دومhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20049<strong>اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری نيمسال دوم 1400-1399</strong><br /> به اطلاع دانشجویان دکترای متقاضی شرکت در آزمون جامع نیمسال جاری میرساند آزمون مذکور <strong>هفته آخر مهر ماه به &nbsp;صورت7/11/1921 12:32:44 AMقابل توجه دانشجویان کارشناسی که واحد پروژه اخذ نموده اندhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=10050به اطلاع میرساند دانشجویانی که در ترم جاری پروژه کارشناسی اخذ نموده اند، لطفا پس از تایید استاد راهنمای پروژه، فرم پروژه (موجود در سایت دانشکده) را&nbsp;تکمیل و بعد از امضا حداکثر تا آخر آبان ماه به6/27/1921 11:05:57 AMبرنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 99-00http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=10049برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 99-006/21/1921 2:43:36 PMقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ورودی 99http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=10048به اطلاع دانشجویان محترم میرساند که فرم&shy;های سمینار خود را از طریق استاد راهنما حداکثر تا تاریخ 31 تیرماه برای آقای دکتر احمدیان مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی ارسال نمایند.<br /> <br6/1/1921 11:12:21 PM