پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     
اطلاع رسانی در خصوص جلسه دفاع از پایانامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 تاريخ: 25/06/00

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد علاقمند برای شرکت در جلسات دفاع می رساند، لیست جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی به پیوست اعلام می گردد. علاقمندان می توانند با توجه به برنامه نوشته شده و از طریق لینک زیر در جلسات حاضر شوند.
لینک 1:             http://svc.sut.ac.ir/chem-eng-msc-defence
لینک 2:       http://svc.sut.ac.ir/chem-eng-msc-defence-second

- آقای ساجد کیانی
اساتید راهنما: آقای دکتر فاتحی فر، خانم دکتر اللهیاری
تاریخ دفاع: 1400.12.18
ساعت: 14
بصورت مجازی از طریق لینک 1

- آقای علیرضا باطنی
استاد راهنما: آقای دکتر حقیقی
تاریخ دفاع: 1400.12.14
ساعت: 13
بصورت مجازی از طریق لینک 1

- خانم حانیه هاشمیلر
استاد راهنما: آقای دکتر جعفری زاده، خانم دکتر جدیری
تاریخ دفاع: 1400.11.20
ساعت: 10
از طریق لینک 1

- آقای برهان غفرانی
اساتید راهنما: آقای دکتر یگانی
تاریخ دفاع: 1400.10.29

- آقای جواد مردی زاد
اساتید راهنما: آقای دکتر فاتحی فر، خانم دکتر جدیری
تاریخ دفاع: 1400.10.20
ساعت 10:30
(به صورت حضوری-آمفی تئاتر شهید شهریاری، ساختمان شهید مفتح)

- خانم مهشید دهقان
اساتید راهنما: آقای دکتر عبدلی، آقای دکتر شفیعی
تاریخ دفاع: 1400.7.7

- خانم شبنم شیخ زاه
اساتید راهنما: خانم دکتر توکلی، آقای دکتر علیزاده
تاریخ دفاع: 1400.7.7

- آقای امین سخن سنج
استاد راهنما: آقای دکتر حقیقی
تاریخ دفاع: 1400.7.10

- آقای امید منافی
استاد راهنما: آقای دکتر مقصودی
تاریخ دفاع: 1400.7.14

- آقای مهرداد هاشمی حسب
استاد راهنما: آقای دکتر سالم
تاریخ دفاع: 1400.7.20
ساعت: 14.45

- خانم کیانا وثوق
- استاد راهنما: آقای دکتر کاه فروشان
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 12.30

- خانم پرستو نجفی
- استاد راهنما: آقای دکتر ذبیحی
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 15

- آقای سینا رمضانیان
استاد راهنما: آقای دکتر مقدس
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 13.45
از طریق لینک 2

- آقای حمید خلیل زاده
استاد راهنما: آقای دکتر هدی جعفری زاده
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 11
از طریق لینک 1

- آقای امین جسور
استاد راهنما: آقای دکتر علیزاده
تاریخ دفاع: 1400.7.27
ساعت: 16.30
از طریق لینک 2

- آقای سجاد فتحی زاده
استاد راهنما: آقای دکتر هدا جعفری زاده
تاریخ دفاع: 1400.7.28
ساعت: 10.30
از طریق لینک 1

-  خانم فاطمه یاراحمدی
استاد راهنما: آقای دکتر شهروزی
تاریخ دفاع: 1400.7.28
ساعت: 12.30
از طریق لینک 1

- آقای محمد تاج احمد
استاد راهنما: آقای دکتر احمدیان
تاریخ: 1400.7.28
ساعت: 14.30
از طریق لینک 2

- آقای حسن عابدپور
استاد راهنما: آقای دکتر مقدس و آقای دکتر علیزاده
تاریخ: 1400.7.29
ساعت: 9
از طریق لینک 1

- آقای نیما شجاعی راد
استاد راهنما: آقای دکتر جعفرزاده و آقای دکتر بابالو
تاریخ: 1400.7.29
ساعت: 12
از طریق لینک 1

- خانم فاطمه جلالی
استاد راهنما: آقای دکتر بابالو و آقای دکتر واعظی
تاریخ: 1400.7.28
ساعت: 14
از طریق لینک 1


- آقای سجاد عبدی
اساتید راهنما: آقای دکتر عبدلی و آقای دکتر حضرتی
تاریخ دفاع: 1400.8.19
ساعت: 11
از طریق لینک 1

- آقای رضا خانی سرای
اساتید راهنما: آقای دکتر مقدس و آقای دکتر علیزاده
تاریخ دفاع: 1400.9.7
ساعت: 17
از طریق لینک 1

- خانم مهسا گلکار
استاد راهنما: آقای دکتر یگانی
تاریخ دفاع: 1400.9.27
ساعت: 12.30
از طریق لینک 1

- آقای فرشاد کاظمی اقدم
استاد راهنما: آقای دکتر شهروزی
تاریخ دفاع: 1400.9.27
ساعت: 12
از طریق لینک 2

- خانم سبا اعتمادی فر
استاد راهنما: آقای دکتر مقصودی
تاریخ دفاع: 1400.10.15
ساعت: 12.30
از طریق لینک 1


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir