پنج شنبه، 20 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

 مرکزتحقیقات غشاء

    دانشکده مهندسی شیمی
    تلفن: 8111
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir