پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     


  • حوزه مهندسي محيط زيست

ردیف عنوان توانمندي
1 انجام مطالعات و تحقيقات براي حذف آلاينده ها از آب، هوا و خاک
2 توسعه روشهاي فيزيکي، بيولوژيکي،  اکسيداسيون پيشرفته و هيبريدي براي حذف آلايند هاي مقاوم از آب آشاميدني، فاضلاب هاي انساني، پساب هاي صنعتي و صنايع نفت و پتروشيمي
3 طراحي و ارائه دانش فني و خدمات مشاوره جهت حذف و آناليز آلاينده­هاي محيط زيست به واحدهاي صنعتي، سازمان ها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي
4 ارائه راهکار در خصوص کنترل آلودگي هوا، مديريت دفع ضايعات و فاضلاب هاي خانگي و صنعتي
5 مشاوره علمي و فني در پروژه هاي صنعتي و زيست محيطي
6 کاهش مصرف انرژي و مديريت سبز ضايعات

   
 
 
  • حوزه کاتاليست و راکتور
ردیف عنوان توانمندي
1 سنتز کاتاليستهاي هتروژن
2 نانوکاتاليستهاي تبديل متان به متانول
3 نانوکاتاليستهاي توليد سوختهاي سبز
4 نانوکاتاليستهاي زيست محيطي
5 فناوري بيوکاتاليستها
6 صنعتي سازي تکنولوژي کاتاليستها
7 شکل دهي کاتاليستها
8 طراحي راکتورهاي آزمايشگاهي و صنعتي
9 ارزيابي ميزان آلايندها در فلرها و کاهش ميزان آلودگي
10 مدلسازي راکتورهاي و سيستمهاي واکنش
11 مشاوره در خصوص HSEQ
12 تکنولوژي پلاسما
13 جاذبها و اصلاح آنها
14 مشاوره علمي و فني در پروژه هاي صنعتي
 
 
  • حوزه جداسازي
ردیف عنوان توانمندی
1 ساخت غشاهاي با گرفتگي حداقل
2 ساخت غشاها با گزينش پذيري بالا محتوي ذرات نانو ذرات
3 جداسازي و خالص سازي گازهاي هيدروژن، آمونياک، نيتروژن
4 جداسازي و بازيافت پروپان-پروپيلن و اتان-اتيلن با استفاده از تماس دهنده‌هاي غشايي
5 خالص سازي و شيرين سازي گاز طبيعي با استفاده از تماس دهنده‌هاي غشايي
6 شبيه سازي و مدل سازي  به منظور طراحي قالبهاي شكل دهي غشاها، بهينه سازي قالبهاي شكل دهي
7 جداسازي دي‌اکسيد کربن از دودکش نيروگاه‌ها
8 بيوراکتورهاي غشايي
9 توليد غشاهاي سراميکي نانوساختار براي کاربردهاي مختلف در صنعت نفت و گاز
10 سامانه هاي نيمه صنعتي و در صورت حمايت سامانه هاي صنعتي براي حذف ناخالصي هاي موجود در جريانهاي مختلف حاوي هيدروژن باري توليد هيدروژه خلوص با
11 سامانه هاي غشايي براي شيرين سازي گاز طبيعي در شرايط عملياتي سرچاهي
12 سامانه هاي هيبريدي غشايي-تبريدي براي جداسازي و ذخيره سازي گاز دي اکسيد کربن از جريانهاي گازي خروجي از پالايشگاهها و پتروشيمي هاي کشور
13 سامانه هاي نيمه صنعتي و در صورت حمايت سامانه هاي صنعتي براي جداسازي ايزومرهاي هيدروکربنهاي خطي و حلقوي
14 توسعه فرايندهاي جذب و سيستمهاي استخراج دوفازي
15 غشاهاي زئوليتي
 
  • حوزه پديده هاي انتقال
رديف عنوان توانمندي
1 مطالعه اختلاط در راکتورهاي مختلف
2 مطالعه جذب گاز طبيعي بر روي جاذبهاي نانو متخلخل بر پايه سيليکاائروژل
3 مطالعه اختلاط در جت ميکسر
4 مدلسازي و شبيه سازي فرايندهاي اختلاط
5 سيالات چندفازي
 
 
 
  • حوزه بهينه سازي و فرايند
رديف عنوان توانمندي
1 طراحي و توسعه سنسورها و تجهيزات اندازه گيري مانند اندازه گيري جريان گاز
2 مدلسازي و شبيه سازي فرايندهاي مختلف مانند جذب  و استخراج
3 توسعه سيستم هاي استخراج دوفازي
4 مدلسازي و بهينه سازي انرژي فرايندها
 
 
  • حوزه صنايع شيميايي معدني و سراميک
رديف عنوان توانمندي
1 سنتز و توسعه کربن فعال نانومتخلخل براي کاربردهاي مختلف فرايندي و زيست محيطي
2 سنتز و توسعه آلوميناي نانومتخلخل
3 سنتز و توسعه زئوليت نانومتخلخل براي جذب فلزات سنگين
4 سنتز و توسعه رس نانومتخلخل
5 سنتز و توسعه بنتونيت نانومتخلخل جهت استفاده در تصفيه روغن موتورهاي استفاده شده
 
 
  • حوزه بيوتکنولوژي و زيست پزشکي
رديف عنوان توانمندي
1 روشهاي نوين و پيشرفته بيولوژيکي تصفيه آب و فاضلاب
2 توليد بيواتانول
3 شيرين سازي بيولوژيکي گاز طبيعي
4 ساخت و توسعه پيلهاي سوختي ميکروبي
5 تثبيت بيولوژيکي خاک
6 طراحي بيوفيلتر براي حذف بو از ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهرها
7 طراحي و ساخت بيوراکتورها و سيستمهاي کنترل آن
8 استخراج و اصلاح داربستهاي طبيعي براي ساخت بافتهاي مهندسي شده
9 طراحي و ساخت بيوراکتورها براي تکثير سلولهاي بنيادي و بافت ها
10 طراحي و ساخت سيستمهاي خشک کن انجمادي
11 استخراج و خالص سازي آنزيمها
 
 
  • حوزه صنايع غذايي
رديف عنوان توانمندي
1 توسعه پوشش ها و تهيه فيلمهاي غذايي
2 ميکروکپسول سازي ترکيبات با ارزش غذايي
3 بهينه سازي فرايندهاي صنايع غذايي
4 تهيه و توسعه نانوامولسيون ها و نانواسانس ها
5  سنتز نانو ذرات فلزي و اکسيد فلزي با استفاده از عصاره هاي گياهي و بيوپليمرهاي غذايي
6 استخراج ترکيبات باارزش غذايي از منابع طبيعي و ضايعات صنايع غذايي مانند آنزيمها و رنگهاي طبيعي

 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir