پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     


غلامرضا رهنمایی قراملکی
کارشناس آموزش دانشکده مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس : 33459149-041محبوبه ابراهیم پور
مسئول دفتر دانشکده مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : 
شماره تماس : 33459152-041
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir