شنبه، 30 شهريور 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

دکتر جواد شهروزی
دانشیار

شماره تماس: 33459159-041
پست الکترونیکی: 
shahrouzi@sut.ac.ir

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.che@sut.ac.ir