پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

دکتر -----
(001) کد فارغ التحصیلی
سال ورودی : مهر 1394
سال فارغ التحصیلی : مرداد 1399
عنوان رساله : -
استاد/اساتید راهنما : -
فعالیت حاضر : -
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir