چهارشنبه، 2 مرداد 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

آدرس : تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی
صندوق پستی : 1996-51335
دفتر دانشکده : 33459152 041 
پست الکترونیکی : chemoffice@sut.ac.ir       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.che@sut.ac.ir